Verantwoording Collecten / Giften (wk-07)

DIACONIE:

Ontvangen collecten via de bank in de maand januari: € 1.630,00

Zondag, 31 januari
via  Givt: €   616,33
Collecten in de kerk: €    285,00  

Zondag, 7 februari
via  Givt: €   600,50
Collecten in de kerk: €   413,00 

KERKRENTMEESTERS:

Verantwoording collectes

Zondag 31 januari en 7 februari (collecteren via Givt)
instandhouding erediensten: €  962,58
onderhoud gebouwen: €   860,75

28 januari tot en met 10 februari (bankstortingen)
instandhouding eredienst en onderhoud gebouwen: €   549,75

Zondag 31 januari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   320,45
onderhoud gebouwen: €   221,15

verjaardagfonds: €   10,00

kerkvoogdij (envelop bij VB-telling): €   100,00

Zondag 7 februari (collectezakken in de hal van de kerk)
instandhouding eredienst: €   243,42
onderhoud gebouwen: €  153,65

Giften
Via ds. Van den Berg € 20,00 en € 20,00 (ontvangen in januari) en € 10,00 en € 40,00
Via H. Nieuwenhuyzen € 100,00 t.g.v. Actie Kerkbalans
Via F. Plaisier € 20,00
Via ds. Lam € 50,00 en € 50,00 en € 100,00 en € 20,00

Hartelijk dank! Ook voor de overige giften die via bankstortingen zijn ontvangen.