Reisblog Bijbelproject Volos

Geplaatst op juni 1, 2023 door M. Vos

Via deze weg willen wij iedereen nogmaals bedanken die heeft bijdragen of heeft meegewerkt aan onze acties voor het Bijbelproject in Volos.

Via ons reisblog op Polarsteps willen wij jullie -vanaf 2 juni- op de hoogte blijven van ons avontuur in Griekenland.

Team Volos

Judith, Pauline, Marja, Frank, Irma en Matthijs


Nacht van Gebed in Werkendam

Geplaatst op mei 22, 2023 door IH

Nacht van Gebed: op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broeders en zusters in landen als Afghanistan, Noord-Korea, India, Vietnam en Nigeria. En jij kunt ook deel uitmaken van deze gebedsbeweging: doe mee met de Nacht van Gebed!

Dit jaar vindt deze plaats van vrijdag 9 op zaterdag 10 juni. In Werkendam wordt de bijeenkomst in de Maranathakerk gehouden en begint om 20.00 uur en duurt tot 3.00 uur. Met opzet ook een gedeelte ‘s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

U kunt ervoor kiezen om de hele avond/nacht of een deel ervan mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Als christenen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus.

Stel je voor dat door jouw gebed grenzen open gaan, vervolgers tot geloof komen en vermoeide christenen kracht ontvangen. Jouw gebed doet ertoe! Bidt u mee voor uw miljoenen broeders en zusters die het gebed nodig hebben?

Neem voor vragen contact op met John den Otter (06-36511764) of Piet Top (06-12960397).

Kijk ook eens op:  www.opendoors.nl/nacht


Jubileum Aldert van Hoornaar

Geplaatst op mei 19, 2023 door M. Vos

Begin dit jaar hebben wij kort stilgestaan bij het feit dat Aldert van Hoornaar 40 jaar in dienst was als organist bij de Hervormde gemeente in Werkendam. Als College van Kerkrentmeesters hebben wij toen aangegeven om hier in het voorjaar wat uitgebreider bij stil te staan. Dit willen wij nu doen door D.V. zaterdag 17 juni een avond te organiseren met het boeiende thema ‘Nederlandse kerkmuziek door de eeuwen heen’. De avond begint om 19.30 uur in de Dorpskerk en medewerking wordt verleend door dr. Jaco van der Knijff, die ons samen met Aldert in de muzikale reis door de eeuwen heen mee zal nemen. Na afloop is er een receptie waarin iedereen de gelegenheid heeft Aldert persoonlijk te feliciteren met dit jubileum. Het College van Kerkrentmeesters nodigt u van harte uit voor deze avond.

Download uitnodiging


Abonnement Kerkklanken 2023

Geplaatst op mei 8, 2023 door IH

De abonnees hebben de eerste nummers van Kerkklanken dit jaar al ontvangen. Binnenkort kunnen de gemeenteleden die gebruik maken van het abonnement Kerkklanken 2023 het betaalverzoek verwachten, door middel van een brief die u krijgt of via de e-mail. We waarderen het zeer als het abonnementsgeld spoedig door u wordt voldaan. De automatische incasso’s zullen eind van de maand worden geïnd.


!! inkomsten Kerkrentmeesters !!

Geplaatst op door IH

Namens de Algemene Kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters in haar presentatie op 19 januari 2023 in de Dorpskerk toelichting gegeven op de financiële situatie van onze gemeente. Deze was, zoals u heeft vernomen, onvoldoende om ongewijzigd verder te gaan en daarom kan ons kerkbestuur er niet zomaar ervan uitgaan dat alles niet zo’n vaart loopt. De presentatie van de financiële situatie en de oproep bij de Actie Kerkbalans 2023 hebben geleid tot een hogere toezegging waardoor de eerste financiële noden verminderd zijn. Wij worden echter door het CCBB gemonitord op de lange termijn, met name omdat onze prognoses onvoldoende waren. De inkomsten op lange termijn moeten geborgd zijn om de toekomstige kosten te kunnen voldoen. Het toegezegde bedrag mag dan ook als een positief signaal worden gezien, waarvoor we u dankbaar zijn.

Over de kosten is het College van Kerkrentmeesters vervolgens een onderzoek gestart op welke wijze wij kunnen besparen waarbij de prediking en gemeenteleven gewaarborgd blijven. De sterk toegenomen energiekosten geven ons zorgen maar we hopen dat deze op termijn minder zullen worden. De hoge kosten voor onderhoud van gebouwen verdienen ook onze aandacht omdat hier voor de langere termijn naar gekeken moet worden. Gebouwen moeten comfort bieden, veilig- en duurzaam zijn. Vanuit deze oogpunten vallen de hoge kosten van de Dorpskerk op. Allerlei mogelijke opties zijn en/of worden onderzocht.

Het College zal het komende half jaar dit onderzoek voortzetten en haar conclusies en adviezen voorleggen aan de beide wijkkerkenraden en vervolgens aan de Algemene Kerkenraad. Daarna hopen wij u nader te berichten.


Bestemmingscollecte zondag 7 mei

Geplaatst op april 18, 2023 door IH

Al jaren zijn we gewend om twee keer per jaar de zogenaamde vijfjescollecte te houden. De kerkrentmeesters stellen voor om vanaf heden de naam te veranderen in bestemmingscollecte.

Op zondag 7 mei zullen zowel in de ochtenddienst als in de avonddienst twee in plaats van drie collectes gehouden worden. De eerste collecte is zoals gewoonlijk de diaconale collecte en de tweede collecte is de bestemmingscollecte ten gunste van het energieverbruik.

Ter informatie: Voor 2023 zijn de energietarieven met een factor 3,5 gestegen, maar door de temperatuur van de verwarming in de koude maanden te verlagen is het gasverbruik in die maanden met 50% teruggedrongen. Het elektra verbruik is niet echt verminderd. Hierdoor zijn de totale energiekosten in de afgelopen maanden niet met een factor 3,5 gestegen, maar ongeveer met een factor 2,5. In de begroting 2023 is voor een groot deel rekening gehouden met de gestegen energietarieven, maar de voorlopige cijfers laten zien dat we met circa € 11.000,00 aan extra kosten geconfronteerd worden.


Oproep van de Diaconie

Geplaatst op april 4, 2023 door IH

De afgelopen corona-crisis heeft in veel gezinnen een slag geslagen, soms door veranderingen in de werksituatie, soms door problemen in de prive-situatie. Ook de toegenomen (energie-)prijzen hakken er goed in. En er zijn mogelijk meer omstandigheden die ertoe geleid kunnen hebben, dat u op dit moment een zware tijd doormaakt. Deze omstandigheden hebben er toe bijgedragen, dat mensen de grootste moeite hebben om het hoofd financieel boven water te houden.
Het College van Diakenen is op de hoogte van een aantal schrijnende situaties in onze gemeente en is blij daar te kunnen helpen. Maar is er tegelijk ook van overtuigd, dat er gemeenteleden kunnen zijn, die schromen om met hun nood naar buiten te treden. Omdat dit ‘stille armoede’ wordt genoemd is ook de Diaconie hiervan niet op de hoogte en kan er dan ook niets aan doen.
Bent u een van de mensen, die bij deze groep hoort, dan nodigen wij u uit om uw naam en adres aan ons bekend te maken via Postbus 167, 4250 DD Werkendam. Vanuit de diaconie gaat men met u om de tafel zitten om uw positie te bespreken en te kijken wat de Diaconie positief aan uw situatie kan veranderen, zodat die weer leefbaar wordt.
Uiteraard is geheimhouding verzekerd!

Het college van Diakenen


Tijdelijk Noodfonds Energie

Geplaatst op maart 8, 2023 door IH

Als diaconie attenderen we u graag op de mogelijkheid van het Tijdelijke Noodfonds Energie. Een overheidsinitiatief voor mensen met een hoge energierekening (stroom en gas) en een laag (midden)inkomen. 

Via de website www.noodfondsenergie.nl kunt u een check doen om na te gaan of u in aanmerking komt voor een verlaging van uw energierekening. Zo ja, dan kunt u ook via deze website de aanvraag in orde maken. Wat u nodig heeft is een overzicht van uw bruto maandinkomen van uw huishouden, een overzicht van de energiekosten in de periode 1 oktober 2022 tot en met 1 april 2023, het klantnummer van uw energieleverancier en uw DigiD.

Indien u hulp nodig heeft kunt u altijd een beroep doen op één van de diakenen (diaconie@hervormdwerkendam.nl). En is deze regeling niet op uzelf van toepassing, attendeer dan anderen op deze mogelijkheid die volgens u wel in aanmerking kunnen komen.

College van Diakenen


Artios Bijbelschool, we gaan verder.

Geplaatst op maart 7, 2023 door admin

Een tweede serie Bijbelstudies over de gelijkenissen. Deze keer uit Lukas. Opnieuw 5 avonden. Doe je weer mee? Of, heb je de eerste serie gemist en wil je nu mee gaan doen? Wees welkom!

Gelijkenissen lijken misschien verhalen uit het dagelijks leven die de Here Jezus gebruikte om zijn boodschap begrijpelijker te maken. Maar zelfs Jezus’ discipelen vroegen Hem om uitleg (Mattheüs 13 vers 36). Blijkbaar begrepen zij ook niet zomaar wat Hij bedoelde. Dus waarschijnlijk zit er meer diepgang in de gelijkenissen dan je op het eerste gezicht zou denken. Alle reden om Age Romkes weer te verwelkomen, die ons op de Artios-werkwijze van ‘ontdekkend Bijbellezen’ deze keer mee gaat nemen in de teksten bij Lukas.

Wanneer? Op 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei 2023 DV.

NB 26 april valt vlak voor Koningsdag. We kunnen daarvoor, indien gewenst,  een andere datum kiezen.

Waar? In de bovenzaal van de Bron, Kerkstraat 3, Werkendam

Voor wie? Allen die zich willen verdiepen in ontdekkend Bijbellezen.

Kosten? 50 euro, te voldoen op de eerste cursusavond

Geef je snel op want er is een beperkt aantal plaatsen.

Bij: Els de Jong, tel. 0625210570,  of per mail wimenelsdejong@solcon.nl of Judith van Ekris, tel. 0653385534 of jumbojuf54@gmail.com


Noodhulp aardbeving Turkije / Syrië

Geplaatst op februari 21, 2023 door IH

De diaconale collecte op zondag 26 februari is tijdens de morgen- en avonddienst bestemd voor ZOA noodhulp voor Syrië en Turkije. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter trof maandagochtend 6 februari Turkije en Syrië. Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de Turkse stad Gaziantep, vlakbij de grens met Syrië. Daarna volgde een tweede beving van 7,7 op de schaal van Richter in Centraal-Turkije. ZOA is direct in actie gekomen om noodhulp te verlenen. ZOA werkt in Syrië, waar door de jarenlange crisis de meerderheid van de bevolking op de vlucht geslagen is. Door winterse temperaturen zijn de omstandigheden waarin zij bivakkeren nog erbarmelijker. Met lokale partners in het land is ZOA nu bezig de slachtoffers van de aardbeving te helpen. ZOA werkt bij deze hulpverlening ook nauw samen met onder andere EO-metterdaad en Kerk in Actie.

College van Diakenen