Update kerktijd.nl

Geplaatst op november 27, 2020 door dirkdevr

Er is een nieuwe update van Kerktijd.nl uitgevoerd.
Vanaf nu staat de nieuwe versie van Kerktijd.nl online, met hierin de onderstaande uitbreidingen en aanpassingen:

  1. Deelnemers kunnen in hun dashboard zichzelf inactief maken voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld i.v.m. vakantie of quarantaine. In die periode worden er geen uitnodigingen naar deze deelnemer verzonden.
  2. Ook kunnen deelnemers in hun dashboard nu uitnodigingen accepteren en wijzigen.
  3. In enkele gevallen was het mogelijk dat mensen 2x geselecteerd werden voor dezelfde bijeenkomst. Dit is nu verholpen.

Inlog-probleem website

Geplaatst op november 23, 2020 door IH

Sinds 15 oktober is onze nieuwe website ‘in de lucht’.

De eerste dagen waren er problemen met het beveiligingscertificaat van de website, men kreeg dan een melding dat er een ‘onveilige site’ bezocht wordt. Na twee dagen was het beveiligingscertificaat alsnog op orde en de site volledig veilig.

Als u nu nog steeds de foutmelding krijgt ‘onveilige site, dan heeft dat te maken met het feit dat u nog een oude snelkoppeling gebruikt in de adresbalk. Dit kunt u verhelpen door de tijdelijke internetbestanden te wissen. Wanneer u in de browser op instellingen klikt (meestal op startpagina van internet rechts bovenaan, maar dat kan per browser verschillen) en vervolgens klikt op ‘Geschiedenis wissen’, verwijdert u ook alle foutieve snelkoppelingen. Vervolgens typt u in de adressenbalk opnieuw de link van de website: www.hervormdwerkendam.nl 
Nu zou u geen foutmelding meer mogen ontvangen en kunt u zonder problemen de website bezoeken.

Meer informatie over zogenoemd legen van ‘Cache’ of een stappenplan daarvoor vindt u op https://browsercache-legen.nl/nl/windows.html


Rooster nevenactiviteiten week 48 (ma 23/11 – vrij 27/11)

Geplaatst op november 22, 2020 door A.J.C. van Gammeren

maandag 9 november.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

Dinsdag 10 november.

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur kerkenraad wijk 2 in de kerkzaal van de Biesbosch kerk.

19.30 uur Consistorie vergadering wijk1 zaal1 van de bron

Woensdag 11 november.

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

18.45 uur club wijk1 in grote zaal van de bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de kerkzaal van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in consistorie l van de biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk1 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Donderdag 12 november.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur doopcatechese wijk1 in zaal 1 van de Bron.

Vrijdag 13 november.

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron.


Rooster nevenactiviteiten week 45 (9 nov – 13nov)

Geplaatst op november 8, 2020 door A.J.C. van Gammeren

maandag 9 november.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

19.45 uur kerkrentmeesters vergadering in de grote zaal onder in de kerk.

Dinsdag 10 november

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur moderamen wijk 1 in zaal 1 van de bron.

19.30 uur moderamen wijk 2 in de consistorie van de Biesbosch kerk.

19.30 uur Jeugdleiding vergadering wijk2 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Woensdag 11 november

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

18.45 uur club wijk1 in grote zaal van de bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de bovenzaal van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in consistorie l van de biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk1 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Donderdag 12 november

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur Bijbelstudie groep Ds van der neut in consistorie van de Biesboschkerk.

19.30 uur bezinningsavond wijk2 in kerkzaal dorpskerk.

20.00 uur lidmatenkring wijk2 zaal 1 van de bron.

Vrijdag 13 november

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron


Verjaardagsfonds

Geplaatst op oktober 27, 2020 door IH

Afgelopen 7 oktober hebben we na een jaar de busjes weer kunnen legen met een mooi bedrag als eindresultaat. Dit is een motivatie voor iedereen om door te gaan.

Door de snelle verspreiding van het coronavirus hebben we in overleg met de kerkenraad moeten besluiten om weer tijdelijk te stoppen met het verjaardagsfonds. We vinden  het niet meer verantwoord om op dit moment door te gaan, hiervoor uw begrip. Laten we hopen en vooral bidden dat het virus snel terug gedrongen wordt.

Jaco en Ierinda van Hemert


Hervormingsavond 29 okt.

Geplaatst op door IH

De gezamenlijke hervormingsavond is op donderdag 29 oktober in de Bethelkerk. Aanvang 19.30 uur.
Ds. H.J. Agteresch zal een referaat houden over het thema: ‘Luther en de drie poorten’.
U dient zich voor deze bijeenkomst per e-mail aan te melden via: aanmelden@gg-werkendam.nl
De collecte is bestemd voor het werk van de Spaanse Evangelische Zending.
Allen hartelijk welkom!

Meeluisteren is mogelijk. Klik dan op ‘Bethelkerk’.


KRM – Begroting 2021

Geplaatst op oktober 26, 2020 door IH

Op 6 oktober jl. is de begroting 2021 op de vergadering van het college van kerkrentmeesters besproken. De begroting ligt ter inzage maandag 2 november, dinsdag 3 november en donderdag 5 november 2020 van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters de heer H. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam.

Indien u de begroting wilt inzien wordt u vriendelijk verzocht (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183-504754.

Op de eerstvolgende algemene kerkenraadsvergadering zal de conceptbegroting geagendeerd worden ter vaststelling.
Daarna zal de begroting 2021 gepubliceerd worden op de website via de knop naast het ANBI-logo.


Rooster nevenactiviteiten week 44 (26-30 oktober)

Geplaatst op oktober 24, 2020 door A.J.C. van Gammeren

Vanwege een nieuwe indeling van de geschikte zalen t.a.v. de ventilatie vindt u hieronder het rooster voor week 44. (lees meer in het artikel ‘ventilatie gebouwen’ op deze site)

maandag 26 oktober.

15.30 uur club wijk 1 in zaal 1 van de Bron.

15.30 uur club wijk 1 in de grote zaal van de Bron.

18.45 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk.

18.45 uur club wijk 1 in zaal 1 van de Bron.

19.00 uur catechisatie wijk 2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk 2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

20.00 uur catechisatie wijk 2 groep 3 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

Dinsdag 27 oktober.

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk.

19.30 uur Gesprek ouderling Molenaar in zaal 1 van de Bron.

Woensdag 28 oktober

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk.

18.45 uur club wijk 1 in zaal 1 van de Bron.

19.00 uur Catechisatie wijk 2 in de kerkzaal Dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk 1 groep Ds van der Neut in de consistorie van de Biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk 1 groep van Henri Dekker in de bovenzaal van de Biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk 1 in de consistorie van de Biesboschkerk .

Donderdag 29 oktober.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk.

Vrijdag 30 oktober

Gebedsgroep wijk 2 in zaal 1 van de Bron.


!!!!! NIEUWE WEBSITE !!!!!

Geplaatst op oktober 12, 2020 door Arjan van Gammeren

Nieuwe website www.hervormdwerkendam.nl

In de achterliggende periode waarin we elkaar minder hebben gezien, hebben we als College van kerkrentmeesters zeker niet stil gezeten. Sterker nog, vanwege alle veranderde maatregelen zijn we juist continu bezig met aanpassen en faciliteren van mogelijkheden om de verbinding met diensten, de kerk in het algemeen en verbinding met elkaar, waar mogelijk, zo levendig mogelijk te houden. Zodoende hebben we ook deze gelegenheid aangegrepen om de verouderde website in een nieuw jasje te steken. We vonden het belangrijk dat de nieuwe website een modern jasje kreeg, een overzichtelijke menustructuur en een vriendelijke lay out. Als het goed is, staat de nieuwe nu (op het moment van ontvangen van dit kerkblad) online. We hebben een websitecomité opgezet waarin mensen van wijk 1 en wijk 2 in deelnamen. Daarnaast kregen we technische ondersteuning van Altena Media. We zijn erg blij met het resultaat en iedereen dankbaar die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van deze nieuwe website. U kunt straks gewoon de gebruikelijk URL-link gebruiken om op de website te komen: www.hervormdwerkendam.nl. U komt vervolgens op een homepage met algemene informatie, daar vindt u ook de knop die direct toegang hebben naar alle berichten van wijk 1 en een knop met alle berichten van wijk 2. Zodat alles mooi gesorteerd terug te vinden is. Om in te loggen voor berichten die niet publiekelijk toegankelijk zijn, zal u helaas wel een nieuw wachtwoord moeten opvragen, dit kunt u op de site doen door een verzoek voor registratie achter te laten. U kunt dan zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. We zoeken nog wel een vrijwilliger die het leuk vindt om berichten op de site te beheren voor wijk 1. Iemand met passie voor communicatie en verstand van computers is erg handig. Je kun je aanmelden bij de scriba van Wijk 1 scriba.hgw1@gmail.com


Ventilatie gebouwen

Geplaatst op door Arjan van Gammeren

Zoals in de vorige editie van Kerkklanken te lezen was, zijn er metingen geweest van de ventilatie in de kerkgebouwen. Inmiddels heeft het college het rapport met de meetresultaten ontvangen. De uitkomsten van de metingen van de kerkzalen van zowel de Biesboschkerk als de Dorpskerk zijn gelukkig positief, dat wil zeggen dat, op basis van de bezetting tijdens de laatste erediensten: 100-150 mensen, er ruimschoots wordt voldaan aan de norm van het Bouwbesluit voor een gezond binnenklimaat. Ook alle zalen van de Biesboschkerk zijn op orde. Deze resultaten zijn gemeten zonder dat er natuurlijk is geventileerd met open ramen of deuren, dat is wel zo prettig om te weten in het najaar of de winter. 

Een aantal zalen onder de Dorpskerk en in De Bron voldoet niet aan de eisen voor een gezond binnenklimaat toen ze gemeten zijn zonder natuurlijke ventilatie van open ramen en deuren. Enkele zalen zijn met kleine aanpassingen wel geschikt te maken voor het gebruik zoals ze nu ingepland staan. Het college hoopt deze kleine aanpassingen nog in deze maand uit te kunnen voeren. Voor zalen die er slechter aan toe zijn bekijkt het college de mogelijkheid voor de aanschaf van goede ventilatiesystemen. Dit zal meer tijd vergen. 

Dat betekent in de praktijk dat we per direct aanpassingen hebben moeten doen in de roostering van de nevenactiviteiten van de Bron en kerkzalen. De geplande activiteiten van aankomende week (week 42) zijn allen opnieuw ingedeeld over alle beschikbare en geschikte zalen van zowel de Biesboschkerk, Dorpskerk als de Bron. Daarbij blijven voor zover mogelijk alle dagen en tijden zoals u gewend was, gehandhaafd. Alleen een aantal locaties zijn dus gewijzigd. Ook de grote kerkzalen, of hallen daarvan zullen worden ingezet voor bijvoorbeeld catechisatie, overleggen of vergaderingen. 

Totdat kleine aanpassingen gedaan zijn, kan het zijn dat zalen die nu net op de grenswaarden zitten voor grote groepen, nu worden ingezet voor kortstondiger gebruik met veel kleinere groepen en dat daarbij ook ramen of deuren op ventilatiestand worden gezet, zodanig dat de meetresultaten ver onder de grenswaarden blijven en daarmee het risico op besmetting erg klein zijn. Meetresultaten hangen namelijk samen met de duur, de grootte van een groep en de activiteit van een groep. 

Het nieuwe rooster dat is gemaakt met de indeling van de zalen is te vinden op de website. Het kan dus zijn dat de activiteit nu plaats vindt in een ander gebouw, of andere zaal dan je altijd gewend geweest bent. De verandering geldt vanaf maandag 12 oktober. Het rooster voor week 43 (vanaf maandag 19 oktober) zal volgende week gepresenteerd worden. Het college tracht naar zo weinig mogelijk wisselingen, maar vraagt uw begrip en uw medewerking als er flexibel moet worden geschakeld met tijden en beschikbare ruimten, zodat er zo weinig mogelijk activiteiten geannuleerd hoeven te worden. We zijn als college blij dat we de geplande activiteiten tot nu toe, in ieder geval niet verder hebben hoeven af te gelasten. 

Verder vragen wij iedereen die naar een activiteit gaat de landelijke RIVM regels en adviezen op te volgen. 

Het College van Kerkrentmeesters.