Zitplaatsen kerken

Geplaatst op juni 14, 2021 door IH

Het is begrijpelijk dat gemeenteleden, nadat we weer met meer mensen naar de kerk mogen komen, graag hun vertrouwde plaats opzoeken. Vanwege de coronaregels is dit echter niet altijd mogelijk. De opstelling van de stoelen is door de anderhalvemeter-maatregel gewijzigd en ook de regel van ‘drie stoelen vrijlaten’ blijft van toepassing. Er is veel begrip voor gemeenteleden die zich prettiger voelen als ze ergens plaats kunnen nemen waar ze gewend zijn te zitten. Dat voelt vertrouwd en kan de gang naar de eredienst makkelijker maken. Maar het is helaas geen vanzelfsprekendheid meer dat iedereen die dat gewend was op zijn vertrouwde plaats kan gaan zitten.

In de Dorpskerk zijn er enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld voor die gemeenteleden die vanwege ernstige rugklachten veel moeite hebben met de rieten stoelen en dat bekend hebben gemaakt aan de koster of de kerkrentmeesters. Voor hen heeft de koster een blauwe stoel klaargezet. Als kerkrentmeesters vragen we er van iedereen begrip voor dat zij wel een ‘vaste’ plaats krijgen toegewezen.

Er is niet voor gekozen om bij de ontvangst voor de dienst plaatsen aan te wijzen. Wij vragen dan ook uw begrip als uw vertrouwde plaats onverwacht al bezet is door iemand anders.


Inlooppunt Werkendam

Geplaatst op door IH

Inlooppunt Werkendam heeft uw/jouw hulp nodig

Altijd gedacht: ‘Ik ga eens vrijwilligerswerk doen?’ Maar nooit concreet gedacht aan iets? Het Inlooppunt Werkendam zit op u te wachten!

Inmiddels is het Inlooppunt een begrip in Werkendam. Iedereen kent wel iemand die het Inlooppunt bezocht of het van plan is. Elke woensdag- en vrijdagmorgen gingen de deuren van de ontmoetingsruimte van d’Altenaer gastvrij open om iedereen te verwelkomen die trek heeft in een kopje koffie of thee, een glaasje fris met de nodige toevoegingen. Tijd voor een praatje of een spelletje, een haak- of breiwerkje showen, enz. Voor veel mensen hét uitje van de week.

Helaas moesten we in oktober 2020 stoppen vanwege corona. Met de meeste gasten konden we het contact vasthouden door telefoontjes, maar voor iedereen duurde het allemaal wel erg lang dat we elkaar niet ontmoetten.

Gelukkig zijn de coronacijfers dalend en kunnen we de deuren weer voor de gasten kunnen openen. Fijn om dat juist in de vakantietijd te kunnen doen, vanwege de eenzaamheid onder ouderen. Ja, we zijn vanaf 7 juli weer open!

Gezien de bezettingsgraad van de gastvrouwen/heren kan het gelukkig nèt doorgaan. Door verschillende omstandigheden is er een aantal dames mee gestopt en zijn de mogelijkheden van anderen in de vakantieperiode gering.

Vandaar deze dringende oproep. We zijn op zoek naar vrijwilligers (m/v), die het leuk vinden om één of meer morgens in de maand dit leuke en nodige ‘werk’ te doen. Na één morgen meelopen gaat u een volgende keer, samen met een collega, aan de slag. Fijn en dankbaar werk bovendien.

Meld u aan om u op te geven of wilt u meer informatie? Bel 06 41025706.

Meer weten over het Inlooppunt en wat sfeer proeven uit vorige jaren? Kijk op de website www.inloopwerkendam.nl.


Aanmelden voor de dankdienst voor het werk van Judith van Ekris.

Geplaatst op door admin

Op zondagmiddag 20 juni a.s. wordt in de Biesboschkerk een dankdienst gehouden waarin het werk dat zuster Judith van Ekris mede namens onze wijkgemeente in Griekenland mocht doen, centraal staat. Judith hoopt zelf het één en ander te vertellen en te laten zien van het werk dat zij in Jezus’naam in de voorbije jaren in Griekenland heeft gedaan. De dienst begint om 14.30 uur. Als u deze dienst  wilt meevieren dan is het verzoek om u hiervoor op te geven via pastoraal ouderling  Hans de Smit – jodesmit@hotmail.com – tel. 503945 of 06-30932011. Graag uiterlijk zaterdag 19 juni a.s. 18:00 uur. Natuurlijk hopen en rekenen wij op een ruime belangstelling!

De Kerkenraad


Vakantie Bijbel Club 2021

Geplaatst op juni 3, 2021 door dirkdevr

Wanneer?
D.V. zaterdag 10 juli 11.00 uur tot ca. 13.00 uur

Wat gaan we doen?
Vossenjacht 🙂

Thema?
‘Hallo, contact’

Voor wie?
Alle kinderen vanaf 5 jaar

Hoe kan ik meedoen?
Alle kinderen vanaf 5 jaar mogen meedoen.
Meld jezelf aan vóór 26 juni

Opgeven kan via onderstaand aanmeldingsformulier:


Solidariteitskas 2021

Geplaatst op mei 31, 2021 door IH

Binnenkort zullen de betalingsverzoeken voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas weer worden verzonden. Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. Ook specifieke vormen van pastoraat zoals studentenpastoraat en dovenpastoraat worden gefinancierd uit de Solidariteitskas.

Ván gemeenten vóór gemeenten – “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept” (Hebreeën 13:16, NBV).

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag bij. Wij vragen u een bedrag van minimaal €10,00 per 18+-lid, waarvan het deel van de hervormde gemeente Werkendam wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee?

Ook nu weer verzoekt het college van kerkrentmeesters of u (indien van toepassing) wilt overgaan op het verstrekken van een incassomachtiging. We rekenen op uw solidariteit en bijdrage. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Het college van kerkrentmeesters


Nacht van Gebed 2021

Geplaatst op mei 24, 2021 door dirkdevr

Blijf voor ons bidden! Dat is keer op keer wat de vervolgde kerk van ons vraagt. Door mee te doen aan de Nacht van Gebed bid je, samen met andere christenen, een (deel van de) nacht lang voor de vervolgde kerk. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen. Zo staan we naast hen in hun dagelijkse strijd. De Nacht van Gebed vindt plaats in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juni van 20.00 tot 04.00 uur.

Dit jaar willen we weer samenkomen in de Bron om samen te bidden. Aan de hand van filmpjes brengen we enkele landen onder de aandacht waar sprake is van vervolging. En horen we de persoonlijke en aangrijpende maar ook voor ons bemoedigende verhalen van onze broeders en zusters in die landen.  We hopen dat er weer vele ouderen maar ook jongeren het verlangen hebben om thuis of in de Bron met ons mee te bidden. Wij verwachten rond de klok van 21.30 uur een spreker van Open Doors. Hij zal iets vertellen over de situatie in Iran.

In verband met de Covid 19 maatregelen stellen wij het op prijs dat u/jij je van tevoren op wil geven. Dit kan door te mailen of een berichtje te sturen naar één van onderstaande personen, graag met vermelding welk gedeelte van de avond/nacht je aanwezig wilt zijn.

John den Otter: johndenotter65@gmail.com    telefoonnummer 06-36511764

Piet Top:              topwerkendam@gmail.com     telefoonnummer 06-12960397


Versoepeling maatregelen Wijk 1 * update*

Geplaatst op mei 19, 2021 door RonaldGolverdingen

De kerkenraad heeft besloten, gelet op de landelijke versoepelingen, het advies van het CIO en de dalende cijfers met betrekking tot corona, om met ingang van zondag 6 juni het aantal kerkgangers dat toegang tot de diensten heeft te verhogen. In de Dorpskerk is ruimte voor 110 gemeenteleden en in de Biesboschkerk ruimte voor 75 gemeenteleden.

Tevens is besloten dat de gemeente weer mag meezingen, wel met het verzoek om dit voorlopig ingetogen te doen.

Wel blijft registratie van de kerkgangers van belang. We blijven dus gebruik maken van kerktijd.nl om kerkgangers uit te nodigen. Op dit moment zijn er 139 adressen geregistreerd, goed voor 302 kerkgangers. De kerkenraad doet een oproep aan gemeenteleden die zich nog niet hebben geregistreerd om zich alsnog te registreren op kerktijd.nl om zo ook uitnodigingen voor de kerkdiensten te krijgen.

Meer uitleg over het systeem van uitnodigen is hier te vinden:
https://hervormdwerkendam.nl/aanmelden-eredienst-wijk-1/


iDEAL betalingen

Geplaatst op april 26, 2021 door IH

iDEAL-betaling binnenkort mogelijk (Kerkklanken, Vrijwillige Bijdrage en Solidariteitskas)

Bij de start van de actie Kerkbalans was betaling via iDEAL nog niet geactiveerd. In de afgelopen weken hebben we als kerkrentmeesters, in samenwerking met het helpdeskteam van LRP en met SKG Collect, de betalingsmogelijkheid via iDEAL kunnen activeren.

Dat betekent dat voor het komende betalingsverzoek voor Kerkklanken de gemeenteleden die hun mailadres hebben opgegeven een e-mail krijgen met de mogelijkheid om onder andere via iDEAL het bedrag over te maken.

Binnenkort krijgen de gemeenteleden die in januari 2021 via de mail de Actie Kerkbalans (vrijwillige bijdrage) hebben geactiveerd, én iDEAL hebben aangevinkt, een nieuwe mail met daarin het betaalverzoek om het toegezegde bedrag via iDEAL over te maken. Degenen die de maanden januari, en/of februari, en/of maart, en/of april hebben aangevinkt, krijgen in de maand mei het betaalverzoek om over al deze maanden het (deel van het) toegezegde bedrag over te maken.


Voorjaar vijfjescollecte (9 mei)

Geplaatst op door IH

Op zondag 9 mei wordt zowel in de ochtend- als in de avonddienst de ‘vijfjescollecte’ gehouden. Deze collecte is nodig om met elkaar de financiële positie van de hervormde gemeente van Werkendam gezond te houden. Het college van kerkrentmeesters vraagt u dan ook vriendelijk om het bedrag van vijf euro bij te dragen aan deze collecte. Zoals gebruikelijk is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en komt de vijfjescollecte als ‘collecte 2’ in de plaats van ‘instandhouding eredienst’ én ‘onderhoud gebouwen’. Ook in de Givt-app zal op deze zondag de eerste collecte voor de diaconie zijn en de tweede voor de vijfjescollecte. Bij bankstorting van de vijfjescollecte graag als omschrijving ‘vijfjescollecte’ vermelden.


Abonnementsgeld Kerkklanken

Geplaatst op maart 30, 2021 door IH

In april wordt de eenmalige automatische incasso van het abonnementsgeld voor 2021 geïnd. Degenen die nog geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen binnenkort een brief met factuur. In deze brief wordt u geattendeerd op de mogelijkheid om voor komende abonnementen de bijgevoegde incasso-machtiging in te vullen en deze te retourneren aan het College van Kerkrentmeesters. Wij verzoeken u vriendelijk om over te stappen op automatische incasso.