Actie Kerkbalans 2021 (1e evaluatie)

Geplaatst op januari 30, 2021 door IH

Actie Kerkbalans 2021

Allereerst alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen weken bij het afgeven en ophalen van de toezeggingsbrieven. En ook een bedankje aan alle gemeenteleden die de toezeggingsbrieven hebben ingevuld en aan de lopers hebben meegegeven.

Het college van kerkrentmeesters heeft de eerste evaluatie van de actie achter de rug. Ongeveer 30% van de toezeggingsbrieven zijn via de e-mail verstuurd. Nog niet iedereen heeft de gevraagde actie uitgevoerd om de toezegging via de link in mail te activeren. Aan hen het vriendelijke verzoek om de toezegging zo spoedig mogelijk in te vullen.

Van een aantal anderen blijkt dat de mailadressen niet correct in het registratiesysteem zitten. Of een aantal mailadressen waren opgeheven. Of de mail is in de spam-box terecht gekomen. Hierdoor hebben niet alle gemeenteleden de toezeggingsbrieven via de e-mail op tijd (correct) ontvangen. Van een deel van de onbestelbare mails hebben we een retourbericht ontvangen en er wordt gewerkt aan het opvragen van de juiste mailadressen zodat we deze gemeenteleden alsnog een toezeggingsmail kunnen versturen. Helaas zijn er providers die geen bericht sturen naar ons, de afzender, als een mail onbestelbaar is. Hierdoor hebben we het vermoeden dat we geen volledig zicht hebben wie er allemaal geen e-mailbericht heeft ontvangen. Daarom willen wij aan alle gemeenteleden die nog geen toezeggingsmail hebben ontvangen vragen om; of in de spam te kijken en de toezegging te activeren of om uw juiste mailadres op te geven door:

  • een mailbericht te versturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of
  • een app-bericht willen sturen met uw mailadres in de tekst naar de koster 06-19926033 of
  • een briefje willen schrijven (met mailadres in blokletters a.u.b.) en dat af willen geven aan 1 van de kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Dorpskerk willen posten of versturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam.

Wij hopen dat u begrip hebt voor de eventuele vertraging.

De lopers hebben niet van alle afgegeven toezeggingsbrieven de retourenvelop ontvangen. Als de retourenvelop nog niet is opgehaald willen wij u vragen uw ingevulde toezeggingsbrief af te geven aan 1 van de kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Dorpskerk willen deponeren of versturen naar College van Kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB Werkendam. Helaas zijn er door een foutje in het registratiesysteem ook een klein aantal gemeenteleden die helemaal geen toezeggingsbrief hebben ontvangen. Aan hen ook de vraag een berichtje te sturen op de manier zoals hiervoor is beschreven.


ACTIE KERKBALANS 2021

Geplaatst op januari 15, 2021 door IH

Actie Kerkbalans 2021 nu ook per e-mail

In de weken van 16 tot en met 29 januari 2021 gaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start. De lopers gaan weer op pad om bij u de toezeggingsbrief met begeleidende brief af te geven. Net als in voorgaande jaren zullen zij weer met u afspreken wanneer zij de retourenvelop met uw ingevulde toezegging weer bij u op willen halen. De lopers doen dit werk vrijwillig en daar is het college van kerkrentmeesters erg blij mee. Elk jaar is dit weer een intensief traject. Om dit werk minder arbeidsintensief te maken heeft het college de afgelopen jaren aan u gevraagd of u uw e-mailadres wilt opgeven op de toezeggingsbrief. Tot nu toe hebben circa 600 gemeenteleden dat gedaan.

In het afgelopen jaar is ons ledenbestandsysteem gereedgemaakt voor het versturen van de toezeggingsbrief per mail. Nu is het zover dat we hiervan gebruik kunnen maken. Dit gebeurt volledig automatisch en bespaart dus veel werk. Vanaf heden hoeven de lopers niet meer bij deze circa 600 adressen langs te gaan.

De toezeggingsbrieven van deze mensen worden rond 9 januari 2021 via beveiligd mailverkeer (AVG-proof) naar de opgegeven mailadressen verzonden. Deze mail wordt verzonden vanuit het mailadres kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. In de mail staat de instructie op welke manier u stap voor stap de digitale toezegging kunt opgeven en retour zenden. Ieder mailadres heeft een unieke code en in de mail zelf zit ook een unieke link om in te loggen. Het systeem hebben we vooraf getest bij enkele leden en blijkt goed te werken en gebruiksvriendelijk te zijn.

Ondanks alle zorgvuldige voorbereidingen voor zowel de digitale actie als voor de traditionele manier met enveloppen, zou het kunnen dat er gemeenteleden zijn die geen envelop met toezeggingsbrief of e-mail ontvangen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Neem dan alstublieft contact op met het college van kerkrentmeesters via de e-mail kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of schrijf een briefje met uw vraag, opmerking en uw gegevens en geef dat af bij een van de kerkrentmeesters of stuur het naar het college van kerkrentmeesters, Postbus 75, 4250 DB, Werkendam. Aan de gemeenteleden die nog geen mailadres hebben opgegeven, doet het college nogmaals het vriendelijke verzoek om mee te werken aan het opgeven van uw mailadres op de papieren versie van de toezeggingsbrief 2021 zodat het werk van de lopers en het werk bij de voorbereidingen voor de volgende Actie Kerkbalans weer wat gemakkelijker wordt.

College van Kerkrentmeesters


Week van Gebed 17-24 januari 2021 Thema: #Blijfinmijnliefde

Geplaatst op januari 9, 2021 door Mathijs Vos

Dit jaar is het voor de 26e keer dat de werkgroep de Week van Gebed organiseren. De vorige 25 jaar kwamen we samen in (een zaal van) een kerkgebouw. Dit jaar zal dat anders zijn. Door de situatie rond corona hebben we als werkgroep besloten om de week volledig online te houden. Een besluit dat we met pijn in ons hart genomen hebben. Wat was het goed om als christenen van verschillende kerken elkaar persoonlijk te ontmoeten, samen te zingen en samen met elkaar te bidden.

Tegelijkertijd zijn wij dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn om de Week van Gebed online te houden. Wij geloven dat de Geest dwars door muren heen ons met elkaar kan verbinden. Om de Week van Gebed online te volgen klik u/jij op deze link: https://hervormdwerkendam.nl/weekvangebed/

Aan de hand van een gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort overdenken. Elke dag zorgt een lid van een kerk voor de inleiding. Na de inleiding gaan we bidden en danken. Op maandag 18 januari en vrijdag 22 januari is er een avondgebed. Dan gaan respectievelijk Ds. Maathuis en Ds. v.d. Berg voor. De predikant verzorgt de volledige liturgie en gaat ons voor in gebed. We starten om 19.30 uur. Op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren maximaal een
uur.

Heeft u/jij een gebeds- en/of dankpunt tijdens deze week dan kunt u die doorgeven aan John den Otter. 06-36511764 / johndenotter65@gmail.com

Doet u mee dit jaar?


Beheer Kerkklanken

Geplaatst op januari 2, 2021 door IH

Wisseling van beheer voor het kerkblad Kerkklanken

Op de afgelopen vergadering van het College Kerkrentmeesters hebben we afscheid genomen van de heer Frans Oostrom, die nog altijd als functionaris betrokken was bij het college.
Frans had de laatste 9 jaar o.a. het beheer over ons kerkblad. Hij zorgde voor het beheer van de abonnementen en de betalingen.
We zijn dankbaar dat Frans zo lang deze taak op zich heeft willen nemen en we zijn ook blij dat we voor hem een geschikte opvolger hebben gevonden in de heer Bram Scherff.
Hij is niet onbekend in het college van kerkrentmeesters. Zijn naam zal voortaan vernoemd staan als het gaat om zaken m.b.t. het kerkblad. 


Inzage begroting Diaconie

Geplaatst op december 7, 2020 door IH

.
De begroting 2021 van de diaconie ligt voor de gemeenteleden ter inzage van D.V. maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december 2020 bij de penningmeester van de diaconie, dhr. C (Kees) Paans, Vissersdijk 120, 4251 EG  Werkendam, mobiel: 06-40621839 .

Graag vooraf (telefonisch) een afspraak maken!


Update kerktijd.nl

Geplaatst op november 27, 2020 door dirkdevr

Er is een nieuwe update van Kerktijd.nl uitgevoerd.
Vanaf nu staat de nieuwe versie van Kerktijd.nl online, met hierin de onderstaande uitbreidingen en aanpassingen:

  1. Deelnemers kunnen in hun dashboard zichzelf inactief maken voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld i.v.m. vakantie of quarantaine. In die periode worden er geen uitnodigingen naar deze deelnemer verzonden.
  2. Ook kunnen deelnemers in hun dashboard nu uitnodigingen accepteren en wijzigen.
  3. In enkele gevallen was het mogelijk dat mensen 2x geselecteerd werden voor dezelfde bijeenkomst. Dit is nu verholpen.

Inlog-probleem website

Geplaatst op november 23, 2020 door IH

Sinds 15 oktober is onze nieuwe website ‘in de lucht’.

De eerste dagen waren er problemen met het beveiligingscertificaat van de website, men kreeg dan een melding dat er een ‘onveilige site’ bezocht wordt. Na twee dagen was het beveiligingscertificaat alsnog op orde en de site volledig veilig.

Als u nu nog steeds de foutmelding krijgt ‘onveilige site, dan heeft dat te maken met het feit dat u nog een oude snelkoppeling gebruikt in de adresbalk. Dit kunt u verhelpen door de tijdelijke internetbestanden te wissen. Wanneer u in de browser op instellingen klikt (meestal op startpagina van internet rechts bovenaan, maar dat kan per browser verschillen) en vervolgens klikt op ‘Geschiedenis wissen’, verwijdert u ook alle foutieve snelkoppelingen. Vervolgens typt u in de adressenbalk opnieuw de link van de website: www.hervormdwerkendam.nl 
Nu zou u geen foutmelding meer mogen ontvangen en kunt u zonder problemen de website bezoeken.

Meer informatie over zogenoemd legen van ‘Cache’ of een stappenplan daarvoor vindt u op https://browsercache-legen.nl/nl/windows.html


Rooster nevenactiviteiten week 48 (ma 23/11 – vrij 27/11)

Geplaatst op november 22, 2020 door A.J.C. van Gammeren

maandag 9 november.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

Dinsdag 10 november.

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur kerkenraad wijk 2 in de kerkzaal van de Biesbosch kerk.

19.30 uur Consistorie vergadering wijk1 zaal1 van de bron

Woensdag 11 november.

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

18.45 uur club wijk1 in grote zaal van de bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de kerkzaal van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in consistorie l van de biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk1 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Donderdag 12 november.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur doopcatechese wijk1 in zaal 1 van de Bron.

Vrijdag 13 november.

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron.


Verjaardagsfonds

Geplaatst op oktober 27, 2020 door IH

Afgelopen 7 oktober hebben we na een jaar de busjes weer kunnen legen met een mooi bedrag als eindresultaat. Dit is een motivatie voor iedereen om door te gaan.

Door de snelle verspreiding van het coronavirus hebben we in overleg met de kerkenraad moeten besluiten om weer tijdelijk te stoppen met het verjaardagsfonds. We vinden  het niet meer verantwoord om op dit moment door te gaan, hiervoor uw begrip. Laten we hopen en vooral bidden dat het virus snel terug gedrongen wordt.

Jaco en Ierinda van Hemert


Hervormingsavond 29 okt.

Geplaatst op door IH

De gezamenlijke hervormingsavond is op donderdag 29 oktober in de Bethelkerk. Aanvang 19.30 uur.
Ds. H.J. Agteresch zal een referaat houden over het thema: ‘Luther en de drie poorten’.
U dient zich voor deze bijeenkomst per e-mail aan te melden via: aanmelden@gg-werkendam.nl
De collecte is bestemd voor het werk van de Spaanse Evangelische Zending.
Allen hartelijk welkom!

Meeluisteren is mogelijk. Klik dan op ‘Bethelkerk’.