Zending/Evangelisatie wijk 2

Zending
De zendingscommissie is voor de kerkenraad een orgaan van bijstand. Haar opdracht is om in de gemeente het zendingswerk in zijn geheel en in het bijzonder het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Inwendige Zendingsbond (IZB) bekendheid en inhoud te geven. Zij doet dit o.a. door middel van het werven van leden voor beide zendingsbonden, het houden van zendingscollecten, de verkoop van oliebollen op de eerste vrijdag van de maand maart en november, het organiseren van een jaarlijkse actiedag voor de zending, de verkoop van de zendingskalender en het tweejaarlijks organiseren van een zendingsavond.

Zendingswinkel
Aan de Calandstraat 3 heeft de zendingscommissie een zendingswinkel waar elke zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur tweedehands goederen worden verkocht. De goederen, mits in goede staat en daardoor in de winkel verkoopbaar, worden door medewerkers van de zendingscommissie, aangevuld met vele vrijwilligers, elke zaterdagmorgen opgehaald. Goederen afgeven bij de winkel kan eveneens iedere zaterdagmorgen. Aanmelding voor het ophalen van de goederen kan bij Lida van Berchum, telefoon 06 – 1716 6686.

GZB-Deelgenoten.

Als gemeente hebben we het gezin van Kees en Esther van der Knijff ‘geadopteerd’. Dit gezin hoopt begin 2021 uitgezonden te worden naar Libanon. Klik pagina: GZB: familie Van der Knijff

Evangelisatie
Evangelisatie is niet de hobby van een enkeling, maar een opdracht aan de gehele gemeente. De opdracht komt naar ons toe namens de verhoogde Christus. Zijn volbrachte werk moet toegepast worden. En het behaagt de Heere daarvoor mensen in te schakelen.
Maar voor wie is het voorrecht om te mogen evangeliseren eigenlijk?
Wie worden in de Bijbel opgeroepen  om Gods Woord door te geven?
Of wie worden daar misschien van uitgesloten? 

In de eerste plaats is evangelisatie dus de taak van de gemeente. Tot wie komt die opdracht tot evangelisatie verder? Dan moeten we in de eerste plaats zeggen: tot iedereen. De Heere Jezus zegt in de Bergrede tegen “de scharen”: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is , verheerlijken (Mattheus 5:16). Men wordt opgeroepen te zijn wat men zou moeten zijn. Niemand die zelf de boodschap van het goede nieuws gehoord heeft, kan dit vervolgens vrijblijvend voor zichzelf houden. De opdracht tot evangelisatie ligt er dus voor elke kerkganger.
Contact: C.J. Van Eekelen. E-mail: keesvaneekelen@solcon.nl

Facebookpagina
Sinds kort heeft de zendings- en evangelisatiecommissie een eigen Facebookpagina. Deze wordt beheerd door de evangelisatiecommissie, hieronder staan de meest recente posts:
https://www.facebook.com/hervormdwerkendamwijk2