Zending/Evangelisatie wijk 2

Zending

De zendingscommissie is voor de kerkenraad een orgaan van bijstand. Haar opdracht is om in de gemeente het zendingswerk in zijn geheel en in het bijzonder het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de Inwendige Zendingsbond (IZB) bekendheid en inhoud te geven. Zij doet dit door middel van diverse activiteiten, zoals:

 • het houden van zendingscollecten in het voor- en najaar en met Pinksteren;
 • de verkoop van oliebollen in het najaar en rond de jaarwisseling;
 • het organiseren van een jaarlijkse actiedag;
 • de verkoop van de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’;
 • het organiseren van zendingsavonden.

Zendingswinkel

Aan de Calandstraat 3 heeft de zendingscommissie een zendingswinkel waar elke zaterdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur tweedehands spullen worden verkocht. De spullen, mits in goede staat en daardoor in de winkel verkoopbaar, kunnen iedere zaterdagmorgen bij de winkel worden afgegeven. Indien gewenst, kunnen spullen ook worden opgehaald. Aanmelding voor het ophalen van spullen kan bij Lida van Berchum, telefoonnummer 06-1716 6686.

GZB-deelgenoten

Als gemeente ondersteunen we het gezin van Kees en Esther van de Knijff. Dit gezin is in het voorjaar van 2021 uitgezonden naar Libanon. Meer informatie over hun werk in Libanon kunt u vinden op de website van de GZB: www.gzb.nl/zendingswerkers/kees-en-esther-van-der-knijff

Leden zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Isaäc Lakerveld (voorzitter). E-mail: i.lakerveld@hetnet.nl
 • Adriaan Lam (secretaris)
 • Dick Lankhaar (penningmeester)
 • Lida van Berchum
 • Netty en Marcel van Horssen
 • Diane Middendorp
 • Arnold Pellicaan
 • Anita van Rosmalen
 • Anton Stam
 • Ellen Verschoor
 • William Verweij
 • Corrie Visser

Evangelisatie

Evangelisatie is niet de hobby van een enkeling, maar een opdracht aan de gehele gemeente. De opdracht komt naar ons toe namens de verhoogde Christus. Zijn volbrachte werk moet toegepast worden. En het behaagt de Heere daarvoor mensen in te schakelen.
Maar voor wie is het voorrecht om te mogen evangeliseren eigenlijk?
Wie worden in de Bijbel opgeroepen  om Gods Woord door te geven?
Of wie worden daar misschien van uitgesloten? 

In de eerste plaats is evangelisatie dus de taak van de gemeente. Tot wie komt die opdracht tot evangelisatie verder? Dan moeten we in de eerste plaats zeggen: tot iedereen. De Heere Jezus zegt in de Bergrede tegen “de scharen”: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is , verheerlijken (Mattheus 5:16). Men wordt opgeroepen te zijn wat men zou moeten zijn. Niemand die zelf de boodschap van het goede nieuws gehoord heeft, kan dit vervolgens vrijblijvend voor zichzelf houden. De opdracht tot evangelisatie ligt er dus voor elke kerkganger.
Contactpersoon: Cor Hoogendoorn. E-mail: k.c.hoogendoorn@Instalho.nl

Facebookpagina
De zendings- en evangelisatiecommissie heeft een eigen Facebookpagina. Deze wordt beheerd door de evangelisatiecommissie, hieronder staan de meest recente posts:
https://www.facebook.com/hervormdwerkendamwijk2