Biesboschkerk liturgie 12 feb 18u

Geplaatst op februari 7, 2023 door IH

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit ‘nog niet ontvangen’.
Voorganger in de eredienst is onze oud-predikant dominee L.W. den Boer uit Goedereede.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’


Dorpskerk liturgie 12 feb 10u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen is tekst van de prediking uit: ‘nog niet ontvangen’
Tevens is in deze eredienst de voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 19 februari.
Voorganger in deze eredienst is ons past. werker, ds. M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’


Dorpskerk liturgie 5 feb 18u

Geplaatst op januari 31, 2023 door IH

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit Openbaring 18.
Voorganger in de eredienst is dominee A. Bloemendal uit Barneveld.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 87: 1 en 2

Psalm 122: 1 en 3

Psalm 146: 8

Psalm 1: 1 en 2

Psalm 135: 2 en 12

Psalm 68: 8 en 16

Schriftlezingen: Johannes 17: 9-19; Openbaring 18: 1-16

Tekst: Openbaring 18: 4


Biesboschkerk liturgie 5 feb 10u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen komt de tekst voor de prediking uit het evangelie van Lukas.
Voorganger in deze eredienst is dominee A.L. van Zwet uit Putten.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 97: 1

Psalm 146: 3 en 4

Psalm 2: 7

Psalm 95: 2 en 4

Psalm 73: 13 en 14

Psalm 25: 6

Schriftlezing: Lukas 13: 18-30
Tekst: Lukas 13: 24 ‘Gaat in door de nauwe poort’


Biesboschkerk liturgie 29 jan 18u

Geplaatst op januari 25, 2023 door IH

D.V. zondagavond is de verkondiging uit het evangelie van Mattheüs.
Voorganger in deze eredienst is oud-gemeentelid en ouderling, ds. A. van Zetten uit Bennekom.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 98: 3 en 4
Psalm 34: 6 en 7
Psalm 34: 8
Mattheüs 25: 14-30 (tekst vers 14)
Thema: ‘Zie Hij komt, en dat geeft een gelukkig leven!
Psalm 1: 2 en 3
Psalm 34: 1 en 11
Psalm 119: 83 en 86


Dorpskerk liturgie 29 jan 10u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen is de verkondiging uit Spreuken 14.
In deze eredienst is de bediening van de Heilige Doop aan twee kinderen van onze gemeente.
Voorganger is deze eredienst is ds. J.P. Nap uit Hoevelaken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 68: 13

Psalm 100: 1 en 2

Psalm 86: 8

Psalm 105: 5 en Psalm 134: 3 (rondom de doop)

Psalm 103: 4 en 5

Psalm 133: 3

Psalm 145: 3 en 6

We lezen: Spreuken 14: 26-31 en Galaten 5: 16-26.

Tekst is Spreuken 14: 29, met als thema: Geduld is een schone zaak.


Dorpskerk liturgie 22 jan 18u

Geplaatst op januari 16, 2023 door IH

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit het evangelie van Markus.
Voorganger in de eredienst is dominee C. Doorneweerd uit Strijen.

ORDE VAN DIENST:

Avondzang: 1, 4 en 5.

Psalm 84: 1 en 4

Psalm 67: 2

Psalm 142: 5 en 7

Psalm 33: 5 en 10

Psalm 68: 10 en 17

Uit de Bijbel lezen wij: Markus 5: 1-20 en 1 Kronieken 5: 11-17.

Preektekst is Markus 5: 12, 17 en 18.

‘Driemaal een gebed’


Biesboschkerk liturgie 22 jan 10u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen komt de tekst voor de prediking uit Psalm 25.
Voorganger in de eredienst is dominee J. Brouwer uit Veen.

ORDE VAN DIENST:

– voorzang: Gebed des Heeren : 1 en 2
– stil gebed
– votum en groet
– zingen : Psalm 25 : 1 en 2
– wet van de HEERE
– zingen : Psalm 25 : 3
– Schriftlezing : Psalm 25
kernteksten : Psalm 25 : 16, 21 – 22
thema : Bidden met Psalm 25 – tussen eeuwigheid en eenzaamheid
– collecten
– zingen : Psalm 25 : 4, 5 en 6
– prediking
– zingen : Psalm 25 : 7 en 8
– dankgebed en voorbede
– zingen : Psalm 25 : 9 en 10
– zegen


Biesboschkerk liturgie 15 jan 18u

Geplaatst op januari 12, 2023 door IH

D.V. zondagavond komt de tekst voor de prediking uit het evangelie van Mattheüs.
Voorganger in de eredienst is dominee A.J. van den Herik uit Dordrecht.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 73 vers 1

Votum en Groet

Zingen: Psalm 80 vers 6 en 9

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 80 vers 11

Schriftlezing: Mattheüs 2 vers 13 t/m 18, Jeremia 31: 15-17 en Hosea 11: 1-4

Gebed

Zingen: Psalm: 129 vers 1, 2 en 3

Preek (Tekst: Matth. 2: 13-18)

Zingen: Psalm 2 vers 1 en 2

Dankgebed

Zingen: Psalm 91 vers 1

Zegen


Dorpskerk liturgie 15 jan 10u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen komt de tekst voor de prediking uit Jesaja 62.
In deze dienst worden vijf broeders in het ambt (her)bevestigd en nemen twee broeders afscheid.
Voorganger is deze morgen dominee W.C. Meeuse uit Sliedrecht.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 25 : 2

Votum en groet

Psalm 33 : 1

Wet des Heeren 

Psalm  119 : 7

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 62  

Psalm 75 : 1, 2 en 6

Prediking, tekst:  Jesaja 62 : 6

Lofzang van Simeon : 1 en 2

Formulier bevestiging ambtsdragers

            – bevestiging

            – zingen Morgenzang: 3 en 4

            – vermaning

            – toespraak

Dankgebed en voorbede

Psalm 56 : 5

Zegen