Dorpskerk liturgie 29 mei 18.00u

Geplaatst op mei 23, 2022 door IH

D.V. zondagavond 29 mei komt aan de orde het laatste onderdeel van de Heidelbergse Catechismus: over het gebed.
Deze avond hopen we stil te staan bij een tweetal catechismuszondagen, namelijk 46 en 47, over “Onze Vader” en “Uw Naam worde geheiligd”.
In de eredienst worden twee ambtsdragers (ouderling en diaken) bevestigd.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’


Biesboschkerk liturgie 29 mei 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen 29 mei is in de eredienst de prediking uit: ‘nog niet ontvangen’.

Voorganger in de eredienst is dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’


Biesboschkerk liturgie 26 mei 09.30u

Geplaatst op door IH

D.V. donderdagmorgen 26 mei (Hemelvaartsdag) zal de verkondiging zijn uit Psalm 103 : 19: “De Heere heeft Zijn troon in de hemel gevestigd.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet ontvangen’


Biesboschkerk liturgie 22 mei 18.00u

Geplaatst op mei 19, 2022 door IH

D.V. zondagavond 22 mei is in de eredienst de prediking uit: 1 Johannes 4 : 7 – 20.

Voorganger in de eredienst is prof. dr. H. van den Belt uit Woudenberg.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 123 : 1

Votum / Groet

Psalm 25 : 5

Geloofsbelijdenis

Psalm 73 : 12 

Gebed

Schriftlezing: 1 Johannes 4 : 7 – 20

Psalm 133 : 1 en 2

P R E E K

Psalm 133 : 3

Dankgebed

Psalm 116 : 1 en 10

Zegen


Dorpskerk liturgie 22 mei 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen 22 mei zal de verkondiging zijn uit Filippenzen 1 : 29: “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   66 : 1 en 3
PSALM   66 : 4 en 5
PSALM   24 : 2
PSALM   37 : 6, 9 en 20
PSALM  131 : 3 en 4
PSALM   42 : 3 en 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Job 2 : 7 – 10
N.T.:  Filippenzen 1 : 21 – 30
Tekst: Filippenzen 1 : 29

AANVANGSTEKST: 1 Petrus 4 : 13a
“Verblijd u naar de mate waarin u deel hebt aan het lijden van Christus.”


Dorpskerk liturgie 15 mei 18.00u

Geplaatst op mei 10, 2022 door IH

D.V. zondagvond 15 mei is in de eredienst de prediking uit: Jesaja 26 : 1 – 21.

Voorganger in de eredienst is dominee M. van de Ruitenbeek uit Wilnis.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 100: 2 en 4

Stil gebed

Votum en groet 

Zingen: Psalm 89: 1 en 7

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 116: 4

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 26: 1 – 21

Tekst: Jesaja 26: 19 

Zingen: Psalm 92: 3 en 5

Preek: De belofte van verlost leven

Zingen: Psalm 118: 10 en 12

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 111: 4 en 5

Zegen


Biesboschkerk liturgie 15 mei 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen 15 mei zal de verkondiging zijn uit: Filippenzen 1: 6. “Ik vertrouw erop dat God Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.”

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  138 : 1 en 2
PSALM  138 : 3 en 4
PSALM  143 : 10
PSALM   57 : 1, 2 en 5
PSALM   26 : 1 en 11
PSALM   89 : 8

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 12 : 1 – 7
N.T.:  Filippenzen 1 : 1 – 11
Tekst: Filippenzen 1 : 6

AANVANGSTEKST: 1 Thessalonicenzen 5 : 24
“Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.”


Biesboschkerk liturgie 8 mei 18.00u

Geplaatst op mei 3, 2022 door AH

D.V. zondagavond 8 mei komt aan de orde het laatste onderdeel van de Heidelbergse Catechismus: over het gebed.
Dat begint met Zondag 45, waarin enkele algemene maar daarom niet minder diepgaande dingen over het gebed worden gezegd.

Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   65 : 1 en 2
PSALM   65 : 3 en 4
AVONDZANG  : 7
PSALM  146 : 2, 3 en 4
PSALM  105 : 3
PSALM   66 : 9, 10 en 6b

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Daniël 6 : 11 – 14
N.T.:  Mattheüs 8 : 5 – 13
Tekst: Heid. Cat. Zondag 45

AANVANGSTEKST: Filippenzen 4 : 6
“Laat al uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”


Dorpskerk liturgie 8 mei 10.00u

Geplaatst op door AH

D.V. zondagmorgen 8 mei is in de eredienst de prediking uit: Kolossenzen 3: 1-4

Voorganger in de eredienst is dominee J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Zingen: Psalm 145: 1

Votum en groetk

Zingen: Psalm 145: 2

Wet

Zingen: Psalm 119: 83   

Schriftlezing: Kolossenzen  2: 20 – 3: 17

Gebed

Zingen: Psalm 1: 1, 2 en 3

Tekst voor de preek: Kolossenzen 3: 1-4

Zingen: Psalm 25: 6

Dankzegging

Zingen: Psalm 89: 3 en 8


Dorpskerk liturgie 1 mei 18.00u

Geplaatst op april 28, 2022 door IH

D.V. zondagavond is in de eredienst de prediking uit: Johannes 20 : 27.
Voorganger in de eredienst is dominee S.A. Doolaard uit Serooskerke.

ORDE VAN DIENST:

Afkondigingen 

Psalm 24: 5 (Voorzang)

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst: Hebreeën 4: 12
Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Psalm 38: 2 en 18

Geloofsbelijdenis 

Psalm 21: 1 en 2

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Johannes 14: 1 t/m 6 en Johannes 20: 24-31

Psalm 51: 5 en 6

Preek: Johannes 20: 27
Thema: ‘Raak de wonden aan’

Psalm 21: 4 en 13

Dankgebed en voorbede 

Gezang 12: 1, 5, 6 en 7 (Avondzang)

Collecten in de hal van de kerk

Heenzending en zegen