Dorpskerk liturgie 7 maart 18.00u

Geplaatst op maart 2, 2021 door IH

D.V. zondag 7 maart, de vierde lijdenszondag, is in de avonddienst de schriftlezing uit: ‘nog niet bekend’

Voorganger in deze eredienst is dominee A. Bloemendal uit Ederveen.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet bekend’


Dorpskerk liturgie 7 maat 14.30u

Geplaatst op door IH

D.V. 7 maart, de vierde lijdenszondag, is de tekst voor de prediking in de middagdienst uit Lukas 23:28: “En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet bekend’


Biesboschkerk liturgie 7 maart 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. 7 maart, de vierde lijdenszondag, is de tekst voor de prediking in de morgendienst uit Lukas 23:28: “En Jezus keerde Zich naar hen om en zei: Dochters van Jeruzalem, huil niet over Mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken

ORDE VAN DIENST:
‘nog niet bekend’


Biesboschkerk liturgie 28 feb 18.00u

Geplaatst op februari 23, 2021 door IH

D.V. zondag 28 februari, de derde lijdenszondag, is in de avonddienst de schriftlezing uit: Johannes 11: 47-57

Voorganger in deze eredienst is dominee A.L van Zwet uit Putten.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 65: 1 -voorzang-
Psalm 45: 1
Psalm 85: 1
Psalm 69: 4
Psalm 118: 11
Psalm 89: 8

Schriftlezing: Johannes 11: 47-57
(De lijdensprofetie van Kajafas)
Dorpskerk liturgie 28 feb 14.30u

Geplaatst op door IH

D.V. 28 februari, de derde lijdenszondag, is de tekst voor de prediking uit Lukas 23:4b: “Ik vind geen schuld in deze Mens.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio en www.kerkdienstgemist.nl

Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   43 : 1
PSALM   43 : 4
PSALM  143 : 8
PSALM   51 : 1
PSALM   85 : 1
PSALM   32 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 53 : 4 – 6
N.T.:  Lukas 23 : 1 – 7
Tekst: Lukas 23 : 4b

AANVANGSTEKST: Hebreeën 7 : 26a
“Wij hebben een Hogepriester als Jezus nodig: heilig, onschuldig, onbesmet.”
Dorpskerk liturgie 28 feb 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. 28 februari, de derde lijdenszondag, is de tekst voor de prediking uit Lukas 23:4b: “Ik vind geen schuld in deze Mens.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   43 : 1
PSALM   43 : 4
PSALM  143 : 2
PSALM   51 : 1
PSALM   85 : 1
PSALM   32 : 1

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 53 : 4 – 6
N.T.:  Lukas 23 : 1 – 7
Tekst: Lukas 23 : 4b

AANVANGSTEKST: Hebreeën 7 : 26a
“Wij hebben een Hogepriester als Jezus nodig: heilig, onschuldig, onbesmet.”


Dorpskerk liturgie 21 feb 18.00u

Geplaatst op februari 18, 2021 door IH

Zondag 21 februari, de tweede lijdenszondag, is deze avond in de dankzeggingsdienst voor de viering van het Heilig Avondmaal, de tekst uit Lukas 22:27b: “Ik ben in uw midden als Iemand Die dient.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  24 : 4
PSALM.   24 : 5
PSALM  134 : 1
PSALM  100 : 1 en 2
PSALM.   22 : 15
PSALM  133 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 131 : 1 – 3
N.T.:  Lukas. 22 : 24 – 30
Tekst: Lukas 22 : 27b

AANVANGSTEKST: Markus 10 : 45
“De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.”
Biesboschkerk liturgie 21 feb 14.30u

Geplaatst op door IH

Zondag 21 februari, de tweede lijdenszondag, staat in het teken van het Heilig Avondmaal. In de middagdienst is er de voortzetting van de bediening; tekst is Lukas 22:19m, 20b, de instellingswoorden: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. … Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio of www.kerkdienstgemist.nl
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM.   23 : 1
PSALM  23 : 2
PSALM  23 : 3
PSALM  111 : 3
PSALM  22 : 13
PSALM  116 : 7
PSALM  116 : 10
GEZANG. 4 : 1 (Lofzang van Simeon)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 12 : 11 – 14
N.T.:  Lukas 22 : 14 – 20
Tekst: Lukas 22 : 19m, 20b

AANVANGSTEKST: Spreuken 9 : 5
De wijsheid zegt: “Kom, eet van Mijn brood en drink van de wijn, die Ik gemengd heb.”
Biesboschkerk liturgie 21 feb 10.00u

Geplaatst op door IH

Zondag 21 februari, de tweede lijdenszondag, staat in het teken van het Heilig Avondmaal. In de morgendienst is er de bediening; tekst is Lukas 22:19m, 20b, de instellingswoorden: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. … Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”

Voorganger is onze wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM.   23 : 1
PSALM.   23 : 2
PSALM  23 : 3
PSALM  111 : 3
PSALM.   22 : 13
PSALM  116 : 7
PSALM  116 : 10
GEZANG. 4 : 1 (Lofzang van Simeon)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 12 : 11 – 14
N.T.:  Lukas. 22 : 14 – 20
Tekst: Lukas 22 : 19m, 20b

AANVANGSTEKST: Spreuken 9 : 5
De wijsheid zegt: “Kom, eet van Mijn brood en drink van de wijn, die Ik gemengd heb.”
Biesboschkerk liturgie 14 feb 18.00u

Geplaatst op februari 12, 2021 door IH

D.V. zondag 14 februari is in de avonddienst de schriftlezing uit: Johannes 5: 1-30.

Voorganger in deze eredienst is onze pastoraal werker, dominee M.A. van den Berg uit Groot-Ammers.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Psalm 27: 1 (Voorzang)
Votum en groet;
Psalm 92: 1
Geloofsbelijdenis
Psalm 40: 5
Gebed
Schriftlezing: Johannes 5: 1-30
Psalm 31: 11
Prediking
Psalm 56: 6
Gebed
Gezang 12: 7 (Avondzang)
Zegen