Dorpskerk liturgie 29 nov 18.00u

Geplaatst op november 25, 2020 door IH

D.V. zondagavond is Zondag 25 uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde, waarin ons de waarde en de betekenis van de sacramenten worden uitgelegd.

Voorganger is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  111 : 3
PSALM  111 : 5
PSALM  75 : 1
PSALM  86 : 8 en 9
PSALM.   56 : 5
PSALM  105 : 24

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 9 : 11 – 16
N.T.:  1 Corinthe 1 : 17 – 24
Tekst: Heid.Cat. Zondag 25

AANVANGSTEKST: Lukas 22 : 19slot
“Doe dat tot Mijn gedachtenis.”


Biesboschkerk liturgie 29 nov 14.30u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmiddag is Zondag 25 uit de Heidelbergse Catechismus aan de orde, waarin ons de waarde en de betekenis van de sacramenten worden uitgelegd.

Voorganger is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  111 : 3
PSALM  111 : 5
PSALM .  75 : 1
PSALM  86 : 8 en 9
PSALM.   56 : 5
PSALM  105 : 24

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 9 : 11 – 16
N.T.:  1 Corinthe 1 : 17 – 24
Tekst: Heid.Cat. Zondag 25

AANVANGSTEKST: Lukas 22 : 19slot
“Doe dat tot Mijn gedachtenis.”


Dorpskerk liturgie 29 nov 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondag 29 november is op de eerste advent in de morgendienst de schriftlezing uit: Genesis 2 en 3.

Voorganger in deze eredienst is emeritus-predikant ds. D. Dekker uit Putten.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 130: 3

Psalm 118: 1

Psalm 25: 2

Psalm 119: 25

Psalm 30: 3

Psalm 68: 10

Schriftlezing: Genesis 2: 15 – 3: 20

Tekst: Genesis 3: 20Dorpskerk liturgie 22 nov 18.00u

Geplaatst op november 18, 2020 door IH

D.V. zondag 22 november is in de avonddienst de schriftlezing uit: Filippenzen 2.

Voorganger in deze eredienst is dominee J. Belder uit Harskamp.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Psalm 30: 3

Votum en groet

Zingen: Psalm 147: 1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 136: 1

Lezen: Filippenzen 2: 1-18

Gebed

Zingen: Psalm 133:1

Preek: Filippenzen 2: 14-18

Zingen: Psalm 133:2

Dankgebed

Slotzang: Psalm 133: 3

Zegen


Biesboschkerk liturgie 22 nov 14.30u

Geplaatst op door IH

D.V. zondag 22 november zijn in de middagdienst de schriftlezingen uit: Richteren 16 en Lukas 23.

In deze dienst luisteren we naar het slot van de Simson-geschiedenis: “Heere, Heere! Denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God” (Richteren 16: 28m).

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM  25 : 3
PSALM.   25 : 4
PSALM.   86 : 8
PSALM  92 : 5
PSALM  119 : 25
PSALM  56 : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 16 : 22 – 31
N.T.:  Lukas 23 : 39 – 43
Tekst: Richteren 16 : 28m

AANVANGSTEKST: 2 Corinthe 12 : 9a
“Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”


Dorpskerk liturgie 22 nov 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondag 22 november zijn in de morgendienst de schriftlezingen uit: Richteren 16 en Lukas 23.

In deze dienst luisteren we naar het slot van de Simson-geschiedenis: “Heere, Heere! Denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God” (Richteren 16: 28m).

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM.   25 : 3
PSALM  25 : 4
PSALM.   86 : 8
PSALM  92 : 5
PSALM  119 : 25
PSALM  56 : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 16 : 22 – 31
N.T.:  Lukas 23 : 39 – 43
Tekst: Richteren 16 : 28m

AANVANGSTEKST: 2 Corinthe 12 : 9a
“Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.”


Dorpskerk liturgie 15 nov 18.00u

Geplaatst op november 12, 2020 door IH

D.V. zondag 15 november zijn in de avonddienst de schriftlezingen uit: Richteren 15 en 16 en Openbaring 21.
In deze eredienst is in het midden van onze gemeente de voortzetting en dankzegging voor de bediening van het Heilig Avondmaal.
De tekst voor de prediking is uit Richteren 16:3m: “Simson greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al.”

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM  124 : 1
PSALM  124 : 4
PSALM.   26 : 3
PSALM  116 : 7
PSALM  116 : 9
PSALM  18 : 9
PSALM  102 : 11
PSALM  118 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 15 : 20 – 16 : 3
N.T.:  Openbaring 21 : 9 – 13
Tekst: Richteren 16 : 3m

AANVANGSTEKST: Colossenzen 2 : 15
“Christus heeft alle krachten en machten ontwapend en over hen ge-triomfeerd.”Dorpskerk liturgie 15 nov 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondag 15 november zijn in de morgendienst de schriftlezingen uit: Richteren 15 en Johannes 4.
In deze eredienst wordt in het midden van onze gemeente het Heilig Avondmaal bediend.
De tekst voor de prediking is uit Richteren 15:19m: “Hij dronk.”

Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:


ZINGEN:
PSALM  138 : 1
PSALM  138 : 2
PSALM .  23 : 1
PSALM  42 : 1
PSALM.   42 : 5
PSALM  116 : 1 (toebereiden tafel)
PSALM  116 : 5 (na de bediening)
PSALM  138 : 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 15 : 16 – 20
N.T.:  Johannes 4 : 10 – 15
Tekst: Richteren 15 : 19m

AANVANGSTEKST: Johannes 7 : 37b
“Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken.”Dorpskerk liturgie 8 nov 18.00u

Geplaatst op november 5, 2020 door IH

D.V. zondag 8 november zijn in de avonddienst de schriftlezingen uit: Psalm 119 en Kolossensen 3.

Voorganger is dominee B. Jongeneel uit Lunteren.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:
– Zingen
……………………Psalm      26: 8 
– Stilgebed
– Votum en groet 
– Zingen
……………………Psalm      56: 5 
– Geloofsbelijdenis
– Zingen
……………………Psalm      89: 7 
– Gebed 
– Schriftlezingen
……….Psalm 119: 169-176
– ………………………………Kolossensen 3: 12-17  
– Zingen
……………………Psalm      119: 88  
– Verkondiging 
– Zingen
……………………Psalm       52: 7              
– Dankgebed  
– Zingen
……………………Psalm     71: 17  
– Zegen 


Biesboschkerk liturgie 8 nov 14.30u

Geplaatst op door IH

D.V. zondag 8 november zijn in de middagdienst de schriftlezingen uit: Richteren 15 en 2 Petrus 3.
In deze dienst is het eveneens voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 15 november.
De tekst voor de prediking is uit Richteren 15: 8a: “Simson sloeg hun met een grote slag de botten stuk.”
Voorganger is onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM…   3 : 2
PSALM..    3 : 4
PSALM  145 : 7
PSALM  140 : 7 en 10
PSALM  18 : 12
PSALM 118 : 5

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Richteren 15 : 1 – 8
N.T.:  2 Petrus 3 : 10 – 13
Tekst: Richteren 15 : 8a

AANVANGSTEKST:
Romeinen 8 : 37
“In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.”