Biesboschkerk liturgie 24 okt 18.00u

Geplaatst op oktober 18, 2021 door IH

D.V. zondagavond 24 oktober is de voorganger in de eredienst dominee J.P. Nap uit Hoevelaken.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Berijming Tien Geboden (Gezang 1) : 2 en 9

In de eredienst:

Psalm 147: 1 en 10

Psalm 130: 3

Psalm 19: 1, 4 en 7

Psalm 119: 83

Psalm 25: 3 en 10

We lezen Psalm 19 en Romeinen 3: 20-31

Tekst is Psalm 19: 2, 8, 9 en 13

Thema: ‘De Wet van God geeft vreugdeDorpskerk liturgie 24 okt 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. Zondagmorgen 24 oktober staan we stil bij 1 Samuël 18:1-4, over de vriendschap tussen David en Jonathan; in deze dienst wordt ook de Heilige Doop bediend.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:
‘Liturgie nog niet bekend’Dorpskerk liturgie 17 okt 18.00u

Geplaatst op oktober 11, 2021 door IH

D.V. zondagavond 17 oktober is de voorganger in de eredienst dominee C. Boele uit Polsbroek en Vlist.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang: Ps. 84: 1

1. Ps. 2: 1 en 6 

2. Ps. 135: 3

3. Ps. 33: 8 en 9

4. Ps. 33: 10

5. Ps. 3: 2 en 4 

Bijbelgedeelte: Gen. 14: 1-17 en Fil. 2: 5-11

Tekst: Gen. 14: 14 en 16 

Thema: ‘Gij, HEER’, alleen Gij zijt, Verwinnaar in de strijd…’ (uit Ps. 3:4 ber.)


Biesboschkerk Liturgie 17okt 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen 17 oktober luisteren we, in vervolg, opnieuw naar de geschiedenis van David en Goliath met als kerntekst de woorden “de strijd is van de Heere” (1 Samuël 17:47m).

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  118 : 3
PSALM  118 : 5 en 7
GEBED DES HEEREN : 7
PSALM   20 : 3 en 4
PSALM   35 : 1 en 4
PSALM  108 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Samuël 17 : 40 – 50m
N.T.:  Efeze 6 : 13 – 17
Tekst: 1 Samuël 17 : 47m

AANVANGSTEKST: Deuteronomium 1 : 30a
“De HEERE, uw God, Die voor u uitgaat – Die zal voor u strijden.”


Biesboschkerk liturgie 10 okt 18.00u

Geplaatst op oktober 4, 2021 door IH

D.V. zondagavond 10 oktober is er een leerdienst aan de hand van Zondag 39 over het vijfde gebod, waarin ons bijgebracht wordt hoe wij liefde, trouw en gehoorzaamheid bewijzen aan “allen die over mij gesteld zijn”.

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  133 : 1
PSALM  133 : 2 en 3
PSALM  144 : 7
PSALM   78 : 2 en 3
TIEN GEBODEN : 6 en 9
PSALM   68 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Spreuken 1 : 8 – 9, 3 : 1 – 6
N.T.:  Efeze 3 : 14 – 17, 6 : 1 – 4
Tekst: Heid.Cat. Zondag 39

AANVANGSTEKST: Lukas 2 : 51a
“En Jezus ging met Zijn ouders mee en was hun onderdanig.”
Dorpskerk liturgie 10 okt 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen 10 oktober is de voorganger in de eredienst, ons oud gemeentelid, dominee A.C. de Kruijf uit Rijssen.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Zingen:

  • Psalm 62: 1 en 4 (voorzang)
  • Psalm 46: 1 en 3
  • Psalm 80: 4 en 11
  • Psalm 42: 2 en 5
  • Psalm 16: 1 en 6
  • Psalm 33: 1 en 10

Lezen: Daniël 3

Tekst: Daniël 3: 16-18


Dorpskerk liturgie 3 okt 18.00u

Geplaatst op oktober 1, 2021 door IH

D.V. zondagavond 3 okt is de voorganger in de eredienst dominee J.W. Verboom uit Groot-Ammers.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Voorzang Psalm 122: 1

Votum/groet

Openingstekst uit Jeremia 31: 20

Het is vandaag Israël-zondag. Wij weten ons als kerkelijke gemeente vanuit Gods Woord en ook na het ernstige leed dat Israël heeft moeten doorstaan in de wereld betrokken op Israël. Vanavond noemen we die verbondenheid extra. Israël is Gods lievelingskind.

Daarom openen we deze dienst met een tekst uit Jer. 31: 20

Is Efraïm voor Mij niet een dierbare zoon, is hij voor Mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend aan hem. Daarom is Mijn binnenste bewogen over hem, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, spreekt de HEERE.

Psalm 122: 2

Geloofsbelijdenis

Psalm 132: 7 en 9

Gebed

Schriftlezingen:
   – Gen. 11: 27 – 12: 8
   – Joz. 24: 2
   – Hebr. 11: 8 – 16

Afkondigingen

Psalm 45: 5

Verkondiging naar aanleiding van Gen. 12: 1 – 3
                                      ‘Geroepen en gezegend met Israël

Psalm 32: 4 en 6

Dankgebed en voorbede

Psalm 48:1

ZegenBiesboschkerk liturgie 3 okt 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. zondagmorgen 3 oktober lezen we het begin van de geschiedenis van David en Goliath (1 Samuël 17) met als kernteksten de woorden “Geef mij een man om samen te vechten!” (vers 10) en “Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten” (vers 32).

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    3 : 2
PSALM    3 : 3 en 4
PSALM  141 : 10
PSALM  144 : 1 en 4
PSALM   27 : 2 en 7
PSALM   60 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Samuël 17 : 1 – 11, 23, 26, 31 – 32
N.T.:  1 Timotheüs 6 : 11 – 14
Tekst: 1 Samuël 17 : 10slot en 32slot

AANVANGSTEKST: Johannes 16 : 33b
“In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”


Biesboschkerk liturgie 26 sept 18.00u

Geplaatst op september 22, 2021 door IH

D.V. zondagavond 26 september is de voorganger in de eredienst dominee A. Goedvree uit Hoevelaken.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Startpagina Wijk-2′ voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Zingen:  Psalm 72: 6

Votum en groet

Zingen:  Psalm 108: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen:  Psalm 92: 8

Lezen:  Daniël 11: 29-35

Tekst:  Vers 33a

Thema:  Onderwijs in moeilijke tijden

Zingen:  Psalm 46: 3 en 6

Prediking

Zingen:  Psalm 25: 2 en 4

Dankgebed 

Zingen:  Psalm 40: 5

Zegen 


Dorpskerk liturgie 26 sept 10.00u

Geplaatst op door IH

D.V. Zondagmorgen 26 september gaat het in de doopdienst over 1 Samuël 16:12b, waar God tegen Samuël zegt: “Sta op, zalf hem, want deze is het.”

Voorganger is onze eigen wijk-predikant, ds. H.J. Lam.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie het ‘Menu’ op de ‘Home’ pagina voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   89 : 1
PSALM   89 : 2 en 9
PSALM    2 : 3
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
PSALM   78 : 35 en 36
PSALM  132 : 11 en 12
PSALM   89 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Samuël 16 : 1 – 13
N.T.:  1 Corinthe 1 : 26 – 31
Tekst: 1 Samuël 16 : 12slot

AANVANGSTEKST: Mattheüs 17 : 5
“Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem!”