Beleidsplan wijk 2

De kerkenraad is bezig met het actualiseren van het Beleidsplan 2015-2019. Bijgaand het concept Beleidsplan voor de jaren 2021 t/m 2024.

Link: Beleidsplan 2021-2024 (concept)