Catechese W-2

De catechisatie gaat weer beginnen!

Beste jongere,

De vakantie zit er op en de scholen zijn weer begonnen.
Ook met de catechisatie gaan we weer van start.

Op D.V. 19 en 20 september worden de eerste lessen weer gegeven.
Wij kijken er naar uit om samen met jullie het woord van God te onderzoeken en het met elkaar te bespreken.

Met de jongeren tot en met 17 jaar gaan we met de methode Just Read It aan de slag. https://www.justreadit.nl/

Met de jongeren van 18 jaar en ouder behandelen we eens in de 14 dagen “Ontmoetingen met Jezus” uit de evangeliën.

De groepen zijn als het volgt ingedeeld:

Groep            leeftijd                                                       dag/tijd                                   plaats

Groep A:        voortgezet onderwijs klas 1             Maandag 19.00 uur           bovenzaal in de Bron

Groep B:        voortgezet onderwijs klas 2             Maandag 19.00 uur           zaal onder de Dorpskerk

Groep C:        voortgezet onderwijs klas 3 en 4     Maandag 20.00 uur           zaal onder de Dorpskerk

Groep D:       jongeren 16+                                    Donderdag 20.00 uur        zaal onder de Dorpskerk

Groep E:        jongeren 18+                                    Dinsdag 20.00 uur             zaal onder de Dorpskerk

Als er vragen zijn wat betreft de catechisatie kunt u contact opnemen met ouderling C. Sterkenburg (info@sterkenburgelektro.nl)

We hopen op een gezegend seizoen en zien er naar uit elkaar binnenkort te ontmoeten!

Met een hartelijke groet,
Het catechese team