Catechese W-2

De catechisatie gaat weer beginnen!

Beste jongere,
De vakantie zit er op en de scholen zijn weer begonnen. Ook met de catechisatie gaan we weer van start. Op D.V. 14 september worden de eerste lessen weer gegeven. Wij kijken er naar uit om samen met jullie het woord van God te onderzoeken en het met elkaar te bespreken.

Met de jongeren tot en met 16 jaar gaan we met een nieuwe methode aan de slag. https://www.justreadit.nl/
De groep van 16+ krijgt de lessen vanuit de methode Reflector.
Met de jongeren van 18 jaar en ouder behandelen we eens in de 14 dagen een hoofdstuk uit het boekje ‘’Goudkoorts’’ van ds. Van den Belt.

De groepen zijn als het volgt ingedeeld:
Groep leeftijd dag/tijd plaats
Groep A: voortgezet onderwijs klas 1 Maandag 19.00 uur zaal onder de kerk
Groep B: voortgezet onderwijs klas 2 en 3 Maandag 19.00 uur zaal onder de kerk
Groep C: voortgezet onderwijs klas 4 Maandag 20.00 uur zaal onder de kerk
Groep D: jongeren 16+ Woensdag 19.00 uur zaal onder de kerk
Groep E: jongeren 18+ Woensdag 19.45 uur zaal onder de kerk
Belijdeniscatechisatie Woensdag 20.30 uur zaal onder de kerk

Als er jongeren zijn van 15+ die op maandag en woensdag echt niet in de gelegenheid zijn is er op dinsdagavond 19.30 uur een samengestelde groep. Graag even doorgeven aan ouderling C. Sterkenburg (info@sterkenburgelektro.nl)

We hopen op een gezegend seizoen en zien er naar uit elkaar binnenkort te ontmoeten.
Met een hartelijke groet,
Het catechese team.

Catechisatie 18+
Vorig jaar zijn we als 18+-groep eens in de veertien dagen bij elkaar geweest. Het is de bedoeling dat nu ook weer te doen. We gaan verder met het lezen en bestuderen van de Romeinenbrief aan de hand van een boekje van ds. Van den Belt. Het is aan het begin van het seizoen niet helemaal mogelijk het ritme van om de week aan te houden.
Vooralsnog zijn voor 2020 de volgende data geprikt: 23 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december.
Willen jullie die noteren.