Catechese W-2

Beste jongere,

De vakantie zit er op en de scholen zijn weer begonnen. Ook met de catechisatie gaan we weer van start.

Op D.V. 11 en 12 september 2023 worden de eerste lessen weer gegeven. Wij kijken er naar uit om samen met jullie het woord van God te onderzoeken en het met elkaar te bespreken.

Met de jongeren tot en met 17 jaar gaan we met de methode Just Read It aan de slag. https://www.justreadit.nl/

 Met de jongeren van 18 jaar en ouder behandelen we eens in de 14 dagen het thema “Wandelen met God”.

De groepen zijn als het volgt ingedeeld:

Groep                   leeftijd                                                       dag/tijd                          plaats

Groep A:              voortgezet onderwijs klas 1                        Maandag 19.00 uur        bovenzaal in de Bron

Groep B:              voortgezet onderwijs klas 2                        Maandag 19.00 uur        zaal onder de kerk

Groep C:              voortgezet onderwijs klas 3                        Maandag 20.00 uur        zaal onder de kerk

Groep D:             voortgezet onderwijs klas 4                        Dinsdag 19.15 uur           zaal onder de kerk

Groep E:              jongeren 16+                                            Dinsdag 20.15 uur           zaal onder de kerk

Groep F:              jongeren 18+                                            Dinsdag 20.00 uur           zaal onder de kerk

Als er vragen zijn wat betreft de catechisatie kunt u contact opnemen met ouderling C. Sterkenburg (c.sterkenburg@hervormdwerkendam.nl)

De laatste jaren was er wel eens onduidelijkheid wat betreft de collecte. Dit jaar zal er tijdens de lessen een busje staan. De opbrengst zal zijn voor Stichting Open Doors. Deze stichting ondersteunt christenen die vanwege hun geloof worden vervolgd en verdrukt.

We hopen op een gezegend seizoen en zien er naar uit elkaar binnenkort te ontmoeten.

Met een hartelijke groet,

Het Catechese team.