Catechese W-2

De catechisatie gaat weer beginnen!

Beste jongere,
Binnenkort is het weer zover: het onderwijs aan de jongeren van onze gemeente gaat van start. Daar zijn we blij mee, zeker omdat de catechese het vorige seizoen vanwege de coronamaatregelen plotsklaps afgebroken werd. Aan de catecheten merk ik hoezeer zij het belang van dit onderwijs zien. Hopelijk kunnen we ook onze jongeren ervan doordringen. Daarom onze vraag aan elkaar als gemeente in het algemeen en aan onze ouders in het bijzonder: draag de catechisatie telkens op in uw gebeden. U als ouders wensen we wijsheid toe om uw kinderen, die tevens Gods kinderen zijn (!), te stimuleren. U merkt: ik formuleer het voorzichtig, omdat het in onze gezinnen lastig kan zijn tijd vrij te maken voor wat van levens-, ja, van eeuwigheidsbelang is. Maar het is wel de weg die God vraagt te gaan, de weg waarvoor Hij Zijn zegen heeft beloofd.

We hopen op een gezegend seizoen en zien er naar uit elkaar binnenkort te ontmoeten.
Met een hartelijke groet,
Het catechese team.

Catechisatie 18+
Vorig jaar zijn we als 18+-groep eens in de veertien dagen bij elkaar geweest. Het is de bedoeling dat nu ook weer te doen. We gaan verder met het lezen en bestuderen van de Romeinenbrief aan de hand van een boekje van ds. Van den Belt.

Catechese-uren
Als een memo voor onze catechisanten en hun ouders volgt hier een overzicht van de diverse catechese-uren:

Groep A: voortgezet onderwijs klas 1                                   maandag 19.00 uur, bovenzaal in De Bron

Groep B: voortgezet onderwijs klas 2                                   maandag 19.00 uur, zaal onder de kerk

Groep C: voortgezet onderwijs klas 3 en 4               maandag 20.00 uur, zaal onder de kerk

Groep D: jongeren 16+                                             woensdag 19.00 uur, Biesboschkerk

Groep E: jongeren 18+ (eenmaal per twee weken):  woensdag 19.45 uur, Biesboschkerk

Nota bene: de uren op woensdagavond zijn –in tegenstelling tot voorgaande jaren– in de Biesboschkerk.