Ver./Com./Kring wijk 2

Begroetingscommissie
Deze commissie is opgezet met als doel de onderlinge band binnen de gemeente te versterken. Dit begint bij mensen die hun intrek nemen binnen onze kerkelijke gemeente door verhuizing, huwelijk of overkomst vanuit een ander kerkgenootschap. Zij worden benaderd voor een kennismakingsbezoek.
Voor informatie: Gerrie van Voorthuijsen, tel. 0183-504 426.

Vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Vrouwenvereniging ORA et LABORA vergadert 1x per maand in De Bron, op donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. We beginnen de avond met zingen, gebed en schriftlezing, gevolgd door een Bijbelstudie uit de Vrouw tot Vrouw Bijbelstudies, dat wordt uitgegeven door de Hervormde Vrouwenbond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
– Mevr. N. Van Eekelen (tel. 0183 – 504 971)
– Mevr. L. van Herwijnen (tel. 06 – 2333 8818)
– Mevr. E. Smits ( tel. 06 – 2632 8972)
– Mevr. B. de Waal (tel. 0183 – 678 786)

Dit seizoen (2022 – 2023) behandelen we de Bijbelstudies van ‘Vrouw-tot-vrouw’ over de Psalmen. Alle leden én belangstellenden zijn van harte welkom.

Mannenvereniging ‘Elim’
Deze vereniging bestaat uit ongeveer 30 leden. In de vergaderingen staat de Bijbel centraal. Elke maand komen leden en gasten bijeen. Er wordt dan door een van de leden een inleiding gehouden. Na de inleiding volgt de bespreking. Tijdens deze avonden is er ook ruimte voor de onderlinge ontmoeting onder het genot van een bakje koffie.
Voor informatie: Jaap Jan de Koster.

Op woensdagavond 15 september hopen wij de eerste bijeenkomst van de mannenvereniging te houden. Op deze avond zal broeder Han Schouten een inleiding houden over Daniël 3. In dit hoofdstuk gaat het over het gouden beeld dat Nebukadnezar had laten maken en dat door iedereen aanbeden moest worden. Dit lijkt een oud verhaal dat al lang achterhaald is, maar ook wij kunnen onze afgoden dienen, ook al hebben we dat zelf vaak niet eens door! De bijeenkomst begint om 19.45 uur, de zaal is op dit moment nog niet bekend, en wordt per e-mail doorgegeven.
We zien er naar uit om elkaar weer te mogen ontmoeten!

Ouderencomité (60+)
Het ouderencomité organiseert acht keer per jaar een middag voor ouderen en alleenstaanden, aanvang 14.30 uur en afsluiting is rond 16.30 uur. Degenen onder hen die dat op prijs stellen, ontvangen regelmatig bezoek van de dames van het comité.

De data voor het seizoen 2022-2023 zijn als volgt:

 • 20 september 2022
 • 18 oktober 2022
 • 22 november 2022
 • 21 december 2022: Kerstviering
 • 17 januari 2023
 • 14 februari 2023
 • 14 maart 2023
 • 4 april 2023: Paasviering

Voor verdere inlichtingen of vragen kunt u zich wenden tot mevr. B van Suijlekom (tel. 0183- 504 727)

Lidmatenkring(en)
Deze kringen zijn ontstaan na afloop van een periode van belijdeniscatechisatie. Ze komen gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar.

 1. Lidmatenkring 1: contact: Tym en Lianne de Vries, tel. 503 804.
 2. Lidmatenkring 2: contact: Elly Breedveld, tel. 504 559.
 3. Lidmatenkring 3: contact: Dirk en Anita Verboom, tel. 501 100.
 4. Lidmatenkring 4: contact: Gerk Verheij, tel. 502 739, email: gerkverheij@hotmail.com
 5. Lidmatenkring 5: contact: Goof Damen tel. 501 419.
 6. Lidmatenkring 6: contact: Dirk de Vree, email: dirk@devreeonline.nl
 7. Lidmatenkring 7: contact: Bert Drost, email: a.d.drost@kpnplanet.nl
 8. Lidmatenkring 8: contact: Barteline de Waal, tel. 678 786.
 9. Lidmatenkring 9: contact: Mattie Schouten, tel. 449 211.

Vrouwenkring(en)

Er zijn drie vrouwen-gesprekskringen actief.

Eva. Deze kring komt elke eerste woensdagmorgen van de maand bij elkaar in De Bron, van 09.30 tot 11.30 uur. Contactpersoon is: Elly Slingerland, tel. 504 315.

Hanna. Deze kring komt elke eerste dinsdagmorgen van de maand bij elkaar in De Bron, van 09.30 tot 11.30 uur. Er wordt gebruik gemaakt van de Bijbelstudies van ‘Vrouw-tot-vrouw’. De kleine kinderen zijn hierbij aanwezig. Contactpersoon is: Hennie Willemsen, tel. 06 – 8100 4284.

Hadassa. Deze kring komt elke derde woensdagmorgen van de maand bij elkaar in De Bron, van 09.30 tot 11.30 uur. Er wordt gebruik gemaakt van de Bijbelstudies van ‘Vrouw-tot-vrouw’. De kleine kinderen zijn hierbij aanwezig. Contactpersoon is: Gerrie van Voorthuijsen, tel. 06 – 4246 6136.