Ver./Com./Kring wijk 2

Begroetingscommissie
Deze commissie is opgezet met als doel de onderlinge band binnen de gemeente te versterken. Dit begint bij mensen die hun intrek nemen binnen onze kerkelijke gemeente door verhuizing, huwelijk of overkomst vanuit een ander kerkgenootschap.
Voor informatie: Gerrie van Voorthuijsen, tel. 0183-504 426.

Vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Vrouwenvereniging ORA et LABORA vergadert 1x per maand in De Bron, op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. We beginnen de avond met zingen, gebed en schriftlezing, gevolgd door een Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw,  een maandblad dat wordt uitgegeven door de Hervormde Vrouwenbond. Voor meer informatie kunt u bellen naar:
   – Mevr. A. Lam  (tel. 0183-501 527)
   – Mevr. H. Mandemaker (tel. 0183-503 552)
   – Mevr. A. de Rooij (tel. 0183-504 530)

Mannenvereniging ‘Elim’
Deze vereniging bestaat uit ongeveer 30 leden. In de vergaderingen staat de Bijbel centraal. Elke maand komen leden en gasten bijeen. Er wordt dan door een van de leden een inleiding gehouden. Na de inleiding volgt de bespreking. Tijdens deze avonden is er ook ruimte voor de onderlinge ontmoeting onder het genot van een bakje koffie.
Voor informatie: Jaap Jan de Koster.

Ouderencomité
Het ouderencomité organiseert zes keer per jaar een middag voor ouderen en alleenstaanden. Degenen onder hen die dat op prijs stellen, ontvangen regelmatig bezoek van de dames van het comité.
Voor verdere inlichtingen of vragen kunt u zich wenden tot de secretaresse van het comité mevr. M. de Heer, telefoon: 0183-504 319.

Lidmatenkring(en)
Deze kringen zijn ontstaan na afloop van een periode van belijdeniscatechisatie. Ze komen gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar.

  1. Lidmatenkring 1: contact: Tym en Lianne de Vries, tel. 503 804.
  2. Lidmatenkring 2: contact: Elly Breedveld, tel. 504 559.
  3. Lidmatenkring 3: contact: Dirk en Anita Verboom, tel. 501 100.
  4. Lidmatenkring 4: contact: Gerk Verheij, tel. 502 739, email: gerkverheij@hotmail.com
  5. Lidmatenkring 5: contact: Goof Damen tel. 501 419.
  6. Lidmatenkring 6: contact: Dirk de Vree, email: dirk@devreeonline.nl
  7. Lidmatenkring 7: contact: Bert Drost, email: a.d.drost@kpnplanet.nl
  8. Lidmatenkring 8: contact: Barteline de Waal, tel. 678 786.
  9. Lidmatenkring 9: contact: Mattie Schouten, tel. 449 211.

Vrouwenkring(en)
In januari 1989 is een groep vrouwen gestart met de eerste vrouwen(gespreks)kring. Een aantal van deze dames is nu nog lid van kring Eva of Hanna. In de loop van de jaren is er een afsplitsing geweest omdat de groep te groot werd en vanwege het leeftijdsverschil. De nieuw ontstane kring heet Hanna. Ook deze groep werd te groot, hieruit is ontstaan kring Hadassa. Zowel kring Hanna als kring Hadassa is vooral voor jongere vrouwen en bij die kringen is ook kinderoppas aanwezig.
Alle kringen beginnen om 9.30 uur en stoppen om ongeveer 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom op de kring van haar keuze.