Ver./Com./Kring wijk 2

Begroetingscommissie
Deze commissie is opgezet met als doel de onderlinge band binnen de gemeente te versterken. Dit begint bij mensen die hun intrek nemen binnen onze kerkelijke gemeente door verhuizing, huwelijk of overkomst vanuit een ander kerkgenootschap.
Voor informatie: Gerrie van Voorthuijsen, tel. 0183-504 426.

Vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Vrouwenvereniging ORA et LABORA vergadert 1x per maand in De Bron, op donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. We beginnen de avond met zingen, gebed en schriftlezing, gevolgd door een Bijbelstudie uit de Vrouw tot Vrouw Bijbelstudies, dat wordt uitgegeven door de Hervormde Vrouwenbond. Voor meer informatie kunt u bellen naar:
– Mevr. N. Van Eekelen (tel. 0183-504 971)
– Mevr. L. van Herwijnen (tel. 06 2333 8818)
– Mevr. E. Smits ( tel. 06 2632 8972)
– Mevr. B. de Waal (tel. 0183-678 786)

We willen dit seizoen starten op donderdag 23 september om 19.45 uur in De Bron. We beginnen met Bijbelstudie 1 over het Koninkrijk van God uit het boekje dat ieder lid heeft ontvangen. Alle leden én belangstellenden zijn van harte welkom.

Mannenvereniging ‘Elim’
Deze vereniging bestaat uit ongeveer 30 leden. In de vergaderingen staat de Bijbel centraal. Elke maand komen leden en gasten bijeen. Er wordt dan door een van de leden een inleiding gehouden. Na de inleiding volgt de bespreking. Tijdens deze avonden is er ook ruimte voor de onderlinge ontmoeting onder het genot van een bakje koffie.
Voor informatie: Jaap Jan de Koster.

Op woensdagavond 15 september hopen wij de eerste bijeenkomst van de mannenvereniging te houden. Op deze avond zal broeder Han Schouten een inleiding houden over Daniël 3. In dit hoofdstuk gaat het over het gouden beeld dat Nebukadnezar had laten maken en dat door iedereen aanbeden moest worden. Dit lijkt een oud verhaal dat al lang achterhaald is, maar ook wij kunnen onze afgoden dienen, ook al hebben we dat zelf vaak niet eens door! De bijeenkomst begint om 19.45 uur, de zaal is op dit moment nog niet bekend, en wordt per e-mail doorgegeven.
We zien er naar uit om elkaar weer te mogen ontmoeten!

Ouderencomité (60+)
Het ouderencomité organiseert acht keer per jaar een middag voor ouderen en alleenstaanden, aanvang 14.30 uur en afsluiting is rond 16.30 uur. Degenen onder hen die dat op prijs stellen, ontvangen regelmatig bezoek van de dames van het comité.

De data voor het seizoen 2022-2023 zijn als volgt:

 • 20 september 2022
 • 18 oktober 2022
 • 22 november 2022
 • 21 december 2022: Kerstviering, start 15.30 uur
 • 17 januari 2023
 • 14 februari 2023
 • 14 maart 2023
 • 4 april 2023: Paasviering

Voor verdere inlichtingen of vragen kunt u zich wenden tot mevr. B van Suijlekom (tel. 0183- 504 727)

Lidmatenkring(en)
Deze kringen zijn ontstaan na afloop van een periode van belijdeniscatechisatie. Ze komen gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar.

 1. Lidmatenkring 1: contact: Tym en Lianne de Vries, tel. 503 804.
 2. Lidmatenkring 2: contact: Elly Breedveld, tel. 504 559.
 3. Lidmatenkring 3: contact: Dirk en Anita Verboom, tel. 501 100.
 4. Lidmatenkring 4: contact: Gerk Verheij, tel. 502 739, email: gerkverheij@hotmail.com
 5. Lidmatenkring 5: contact: Goof Damen tel. 501 419.
 6. Lidmatenkring 6: contact: Dirk de Vree, email: dirk@devreeonline.nl
 7. Lidmatenkring 7: contact: Bert Drost, email: a.d.drost@kpnplanet.nl
 8. Lidmatenkring 8: contact: Barteline de Waal, tel. 678 786.
 9. Lidmatenkring 9: contact: Mattie Schouten, tel. 449 211.

Vrouwenkring(en)
In januari 1989 is een groep vrouwen gestart met de eerste vrouwen(gespreks)kring. Een aantal van deze dames is nu nog lid van kring Eva of Hanna. In de loop van de jaren is er een afsplitsing geweest omdat de groep te groot werd en vanwege het leeftijdsverschil. De nieuw ontstane kring heet Hanna. Ook deze groep werd te groot, hieruit is ontstaan kring Hadassa. Zowel kring Hanna als kring Hadassa is vooral voor jongere vrouwen en bij die kringen is ook kinderoppas aanwezig.
Alle kringen beginnen om 9.30 uur en stoppen om ongeveer 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom op de kring van haar keuze.