Ver./Com./Kring wijk 2

Begroetingscommissie
Deze commissie is opgezet met als doel de onderlinge band binnen de gemeente te versterken. Dit begint bij mensen die hun intrek nemen binnen onze kerkelijke gemeente door verhuizing, huwelijk of overkomst vanuit een ander kerkgenootschap. Zij worden benaderd voor een kennismakingsbezoek.
Voor informatie: Gerrie van Voorthuijsen, tel. 0183-504 426.

Vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Vrouwenvereniging ORA et LABORA vergadert 1x per maand in De Bron, op donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur. We beginnen de avond met zingen, gebed en schriftlezing, gevolgd door een Bijbelstudie uit de ‘Vrouw tot Vrouw Bijbelstudies’, dat wordt uitgegeven door de Hervormde Vrouwenbond. Dit seizoen gaat het over het Bijbelboek Openbaringen. Het thema is ‘Maranatha’.

Bijeenkomsten seizoen 2023-2024 zijn: 21 sept / 26 okt / 23 nov / 21 dec (Kerstviering) / 25 jan / 29 feb / 28 mrt (Paasviering) / 25 apr / 16 mei (Afsluiting seizoen).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Barteline de Waal (tel. 06 – 2286 6014))
Edith Smits (tel. 06 – 4465 7284)
Mini Wemmenhove (tel. 06 – 2297 1078)
Elmi Ippel (tel. 06 – 3858 1502)
Leny van Herwijnen (tel. 06 – 2333 8818)

Mannenvereniging ‘Elim’
Deze vereniging bestaat uit ongeveer 30 leden. In de vergaderingen staat de Bijbel centraal. Elke maand komen leden en gasten bijeen. Er wordt dan door een van de leden een inleiding gehouden. Na de inleiding volgt de bespreking. Tijdens deze avonden is er ook ruimte voor de onderlinge ontmoeting onder het genot van een bakje koffie. Voor meer informatie kun je contact op nemen met:
JaapJan de Koster (secretaris)
Email: dekoster@planet.nl
Telefoon: 06 – 51 16 39 18

Op woensdagavond 15 september hopen wij de eerste bijeenkomst van de mannenvereniging te houden. Op deze avond zal broeder Han Schouten een inleiding houden over Daniël 3. In dit hoofdstuk gaat het over het gouden beeld dat Nebukadnezar had laten maken en dat door iedereen aanbeden moest worden. Dit lijkt een oud verhaal dat al lang achterhaald is, maar ook wij kunnen onze afgoden dienen, ook al hebben we dat zelf vaak niet eens door! De bijeenkomst begint om 19.45 uur, de zaal is op dit moment nog niet bekend, en wordt per e-mail doorgegeven.
We zien er naar uit om elkaar weer te mogen ontmoeten!

Ouderencomité (60+)
Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan en er staan weer verschillende middagen gepland met een gevarieerde invulling.

De eerste bijeenkomst van dit seizoen zal worden gehouden op 26 september. U wordt van harte uitgenodigd om deze middag aanwezig te zijn. Bent u 60 jaar of ouder, dan bent u van harte welkom. Bent u een vaste bezoeker, breng dan gerust iemand mee die nog niet eerder naar een van de bijeenkomsten is geweest. De bijeenkomst zal gehouden worden in De Bron en begint om 14.30 uur en zal rond 16.30 afgesloten worden.
Naast tijd voor het luisteren naar de Bijbel en met elkaar zingen en bidden, zal er ook steeds een bepaald thema centraal staan. Tijdens deze middag is er iemand aanwezig van stichting Mercy Ships. Dit is een stichting die medische zorg verleent aan de allerarmsten. Ze gaan met een drijvend ziekenhuis naar de armste landen om daardoor hoop voor de toekomst te brengen. Tijdens de middag zult u er meer over horen.

De collectes die dit seizoen tijdens de middagen worden gehouden zullen voor deze stichting zijn. Mocht u vervoer nodig hebben naar De Bron, dan kunt u contact opnemen met Elly Slingerland, telefoonnummer: 0183-504315.

De bijeenkomsten seizoen 2023/2024 zijn op: dinsdag 26 sept. / dinsdag 24 okt. / dinsdag 21 nov. / woensdag 20 dec. ‘Kerstviering’ / dinsdag 23 jan. / dinsdag 20 febr. / dinsdag 26 mrt. ‘Paasviering’

We hopen u allen op 26 september te ontmoeten!

Voor verdere inlichtingen of vragen kunt u zich wenden tot mevr. B van Suijlekom, 06 5539 1528.

Lidmatenkring(en)
Deze kringen zijn ontstaan na afloop van een periode van belijdeniscatechisatie. Ze komen gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar.

  1. Lidmatenkring 1: contact: Tym en Lianne de Vries, tel. 01893-503 804.
  2. Lidmatenkring 2: contact: Elly Breedveld, tel. 0183-504 559.
  3. Lidmatenkring 3: contact: Dirk en Anita Verboom, tel. 0183-501 100.
  4. Lidmatenkring 4: contact: Gerk Verheij, tel. 0183-502 739, email: gerkverheij@hotmail.com
  5. Lidmatenkring 5: contact: Goof Damen tel. 0183-501 419.
  6. Lidmatenkring 6: contact: Dirk de Vree, email: dirk@devreeonline.nl
  7. Lidmatenkring 7: contact: Bert Drost, email: a.d.drost@kpnplanet.nl
  8. Lidmatenkring 8: contact: Barteline de Waal, tel.0183- 678 786.
  9. Lidmatenkring 9: contact: Mattie Schouten, tel. 06 – 5331 7202.

Vrouwenkring(en)

Er zijn drie vrouwen-gesprekskringen actief.

Eva. Deze kring komt elke eerste woensdagmorgen van de maand bij elkaar in De Bron, van 09.30 tot 11.30 uur.
Contactpersoon is: Elly Slingerland, tel. 504 315.

Hanna. Deze kring komt elke eerste dinsdagmorgen van de maand bij elkaar in De Bron, van 09.30 tot 11.30 uur. Er wordt gebruik gemaakt van de Bijbelstudies van ‘Vrouw-tot-vrouw’. De kleine kinderen zijn hierbij aanwezig.
Contactpersoon is: Hennie Willemsen, tel. 06 – 8100 4284.

Hadassa. Deze kring start na de zomer met een informele ochtend op woensdag 6 september om 10.00 uur, deze ochtend drinken wij een kopje koffie / thee, bij mooi weer op kinderboerderij ‘Floreffehoeve’ en als het weer het niet toelaat bij Alette Paans aan de Voorstevliet 26.
Deze vrouwengesprekskring zal daarna elke derde woensdagmorgen van de maand bij elkaar komen in De Bron. Inloop is om 09.15 uur en wij hopen te beginnen om 09.30 uur. Oppas is aanwezig.
Wij behandelen hierbij een aantal onderwerpen uit het boekje van Vrouw tot Vrouw.
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe enthousiaste vrouwen die het ook fijn vinden om met ons mee te denken en te leren over het Woord van God.
Voelt u / jij zich aangesproken? Alvast van harte welkom, de koffie / thee staat klaar op woensdag 6 september om 10.00 uur. Contactpersoon is: Gerrie van Voorthuijsen, tel. 06 – 4246 6136.