Wijknieuws wk-22

Geplaatst op mei 29, 2024 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Beroep / Kennismaking / Adres prop. P. van der Schee

Geplaatst op mei 27, 2024 door IH

Het beroep op proponent P. van der Schee uit Hoevelaken is zaterdag 25 mei ingegaan.
Op 26 mei hoopt proponent Van der Schee om 10.00 uur in de Biesboschkerk voor te gaan.

De kennismaking met de gemeente is op maandag 27 mei om 19.45 uur in de Biesboschkerk. Inloop vanaf 19.15 uur.
U en jij komt toch ook?

Opnieuw bevelen we proponent Van der Schee en de vervulling van de vacature in uw gebeden aan.
Laat ook wat van u horen, stuur een groet!
Het adres van de familie P. van der Schee is:
Dillenburg 11, 3871 DE, Hoevelaken.
Emailadres: pietervanderschee@gmail.com


Informatie over beroep prop. P. van der Schee

Geplaatst op mei 20, 2024 door Eekelen.1

Als er geen gegronde bezwaren tegen de procedure van het beroep worden ingediend gaat het beroep in op 25 mei. Op zondag 26 mei preekt prop. van der Schee ‘op beroep’. Deze dienst is om 10.00 uur in de Biesboschkerk. De kennismaking met hem en zijn echtgenote is de dag daarna, maandag 27 mei, ook in de Biesboschkerk. Inloop vanaf 19.15 uur. De avond begint om 19.45. Dit ligt allemaal kort op elkaar. Dit is op verzoek van prop. van der Schee. Hij heeft nog twee beroepen (Zijderveld en Zetten-Andelst) en hij wil deze beroepen zo gelijkwaardig mogelijk behandelen. Hij heeft de hoop uitgesproken dat God hem bekend maakt naar welke van deze drie gemeenten Hij hem stuurt. Officieel loopt de beslissingstermijn tot 15 juni. Vanwege het samengaan van de drie beroepen kan dit eerder zijn. Leeft u mee? In uw gebeden en door aanwezig te zijn in de kerkdienst en tijdens de kennismakingsavond. Waar de weg heen zal leiden? We geven het over in Zijn hand.

Informatie over prop. P. van der Schee (bron: Waarheidsvriend).


Voornemen beroep prop. P. van der Schee

Geplaatst op mei 19, 2024 door Eekelen.1

De kerkenraad heeft op 14 mei besloten om een beroep uit te brengen op proponent P. van der Schee (40) uit Hoevelaken. Aanstaande zondag zal dit voornemen worden afgekondigd. Het besluit is bekrachtigd door de Algemene kerkenraad. Het beroep gaat op in 25 mei (als er geen gegronde bezwaren tegen de procedure worden ingediend). Over de verdere planning van het beroep wordt u nog nader geïnformeerd.


GZB-Pinkstercollecte

Geplaatst op mei 16, 2024 door Verweij

Op zondag 19 mei wordt de jaarlijkse Pinkstercollecte voor de GZB gehouden. De collecte is bestemd voor kerkplanting in Thailand. In elk dorp in Thailand vind je wel een boeddhistische tempel, maar kerken kom je nauwelijks tegen. Juist hier voelen Cobi en Thomas Roest en Annelies en Sijmen den Hartog zich geroepen om het Evangelie te delen. Samen met Thaise christenen gaan ze eropuit om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Het is bemoedigend om te zien dat het evangelisatiewerk in Thailand vrucht draagt. Gods Geest werkt. Ook vandaag. Mensen komen tot geloof en op steeds meer plekken ontstaan Bijbelstudiegroepen. Wat zou het mooi zijn als deze groepen uitgroeien tot nieuwe gemeenten. Zodat er uiteindelijk in elk Thais dorp ook een kerk te vinden is.

Helpt u mee door royaal te geven?

Geven kan op meerdere manieren:

  1. U kunt uw gift in de collectezak doen op 1e Pinksterdag, zondag 19 mei (de diaconale collecte tijdens de dienst of de 1e collecte via de collecte-app).
  2. U kunt uw gift overmaken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam o.v.v. ‘Pinkstercollecte GZB’.
  3. U kunt uw gift inleveren op één van de onderstaande adressen (s.v.p. eigen envelop gebruiken met opschrift ‘GZB’ of ‘Pinkstercollecte’).

Helaas zijn er deze keer door de GZB geen envelopjes geleverd.

Inleveradressen:

  • Dick Lankhaar: Vissersdijk 31
  • Isaac Lakerveld: Vlet 55
  • Fam. van Horssen: De Graaff 66
  • William Verweij: Bruigomstraat 5

De zendingscommissie bedankt u alvast hartelijk voor uw bijdrage.


Wijknieuws wk-20

Geplaatst op mei 15, 2024 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Nacht van Gebed in Werkendam (31-5/1-6)

Geplaatst op mei 13, 2024 door IH


Nacht van Gebed: op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broeders en zusters in landen als Noord-Korea, India, Vietnam en Nigeria.

En jij kunt ook deel uitmaken van deze gebedsbeweging: doe mee met de Nacht van Gebed!

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats van D.V. vrijdag 31 mei op zaterdag 1 juni. In Werkendam wordt de bijeenkomst in de Maranathakerk gehouden en begint om 20.00 uur en duurt tot 3.00 uur.

Met opzet ook een gedeelte ‘s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben.

U kunt ervoor kiezen om de hele avond/nacht of een deel ervan mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed. Als christenen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus.

Stel je voor dat door jouw gebed grenzen opengaan, vervolgers tot geloof komen en vermoeide christenen kracht ontvangen.
Jouw gebed doet ertoe!

Bidt u mee voor uw miljoenen broeders en zusters die het gebed nodig hebben?

Neem voor vragen contact op met John den Otter 06-36511764 of Piet Top 06-12960397.

Kijk ook eens op:  www.opendoors.nl/nacht 


CvK: fin. situatie / Gemeenteavond 29 mei

Geplaatst op door IH

Graag herinneren wij u aan de voorgenomen gemeenteavond. Zoals al op verschillende manieren gemeld is er een avond  gepland voor D.V. 29 mei aanstaande. Het College van Kerkrentmeesters wil u die avond graag verder meenemen in de financiële situatie van onze gemeente. Op langere termijn is onze begroting namelijk niet sluitend en dat heeft aanzienlijke gevolgen. Onze twee grootste kostenposten zijn gebouwen en personeel. Beiden geen onderwerpen waar je ‘zomaar’ wat in verandert. Maar we mogen de huidige situatie niet negeren en willen graag onze overwegingen met u delen. Dit om op een overwogen en gesteunde manier de toekomst tegemoet te gaan. Graag ontvangen wij u die avond om 19.30 uur in de Biesboschkerk.

Wij hopen dat u met velen zult komen en vragen uw steun en gebed.

—————————————————————————————————————–

CvK: Onze financiële situatie (1)

Op 11 januari van dit jaar hebben wij een gemeenteavond gehouden in de Dorpskerk. Hierin is aan de gemeente onze financiële situatie gepresenteerd.

Inmiddels hebben wij de actie kerkbalans 2024 achter ons. Van de ruim 1600 aangeschrevenen heeft 61 procent gereageerd. Wij hopen dat het restant ook haar verantwoordelijkheid neemt en alsnog hun toezeggingen willen doen. Wij zijn dankbaar met het toegezegde bedrag tot op heden, het geeft ons het vertrouwen dat wij de geraamde toezeggingen misschien zelfs zullen overschrijden. Dat is op zich goed nieuws.

Wij staan onder toezicht van het CCBB, een kerkelijk administratiebureau welke toeziet op ons financieel beleid. Een essentiële eis is een sluitende meerjarenbegroting. In januari lieten wij u reeds een verwacht tekort zien van circa 45.000 euro voor 2025! Op dit moment is de verklaring ‘solvabiliteit’ niet voldoende om twee volledige predikantsplaatsen te houden. Dit vanwege de prognoses die, in de ogen van het CCBB, onvoldoende financieel draagvlak en ontwikkeling laten zien. Voor wijk 2, die vacant is, hebben wij wel een instemming voor de komende 5 jaar, maar voor 30 procent geldt dat voor bepaalde tijd. Mocht wijk 1 vacant worden, hetgeen we niet hopen noch verwachten, zal hetzelfde gelden. Wij kunnen dus niet gewoon doorgaan op de wijze zoals wij hebben gedaan. Er moet wel degelijk iets gebeuren.

In de afgelopen 15 maanden hebben wij kritisch gekeken naar onze gebouwen. De gebouwen die wij bezitten zijn kostbaar. In energie en niet in het minst in onderhoud. Op een aantal punten is er ook sprake van achterstallig onderhoud, vooral bij de Dorpskerk.

Ook zijn wij gaan onderzoeken op welke wijze wij de gebouwen kunnen verduurzamen. Ook dat gaat niet kosteloos. Zeer ingrijpende maatregelen, waaronder zelfs het afstoten van de Dorpskerk, zijn onderzocht.

Inmiddels is alles in kaart gebracht, een gebouwenvisie opgesteld en wil het College zijn bevindingen en overwegingen met u delen in een te houden gemeenteavond  D.V. 29 mei. Hierin zullen wij het financieel beleid toelichten en uiteraard u de gelegenheid geven tot het stellen van vragen.

Wilt u alstublieft 29 mei in uw agenda noteren? Deze avond willen wij houden in de Biesboschkerk? Middels andere media en afkondigingen willen wij u hier later nog aan herinneren.

Het college van Kerkrentmeesters

 


Zendingscommissie actiedag / plantenactie

Geplaatst op mei 5, 2024 door Verweij

Op DV zaterdag 11 mei, van 9.00 tot 14.00 organiseert de zendingscommissie een actiedag naast de zendingswinkel (Calandstraat 7). Er is weer de mogelijkheid om vooraf u planten te bestellen. Hiervoor wordt er D.V. zondag 28 april een flyer met bestellijst uitgedeeld. De bestellijst kunt u ook vinden op de website. Bestellingen kunt u inleveren tot en met maandag 6 mei. Naast de verkoop van planten bent u ook welkom voor veel tweedehandse artikelen , kaarten, koeken, koffie & thee, etc. U kunt tijdens de lunch genieten van vers gemaakte pannenkoeken. De opbrengst is voor de zending GZB – IZB. U komt toch ook?

Tot dan, hartelijke groet van de Zendingscommissie.


CvK: voorjaars bestemmingscollecte – 5 mei

Geplaatst op mei 2, 2024 door IH

Doel: verduurzamen van de kerkgebouwen.

D.V. zondag 5 mei zullen zowel in de morgendienst als in de avonddienst, in plaats van 3 nu 2 collectes gehouden worden. Tijdens de diensten is er 1 collecte, namelijk voor de diaconie. De 2e collecte (de zogenaamde vijfjescollecte) is bij de uitgang.
Deze 2e bestemmingscollecte is ten gunste van de verduurzaamheid van de Biesboschkerk om zo de energiekosten te verlagen maar ook om aan de klimaatdoelstellingen mee te werken.

Tijdens de avonddienst bij wijk 1 is er tijdens de dienst geen collecte. Na de dienst zijn er in de hal van de kerk 2 collectezakken. 1 collectezak voor de diaconie en 1 collectezak voor de bestemmingscollecte.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Het college van Kerkrentmeesters.