Gebruik nieuwe catechisatiemethode ‘Just read it’

Geplaatst op november 30, 2020 door dirkdevr

Beste catechisanten, beste ouders,

Sinds het begin van dit catechisatieseizoen wordt gebruik gemaakt van een nieuwe catechisatiemethode genaamd ‘Just read it’. We willen u graag informeren welke stof tijdens de lessen wordt behandeld. De methode is ingedeeld in thema’s en elk thema bestaat uit vier lessen. Per seizoen zijn er twintig lessen en worden in totaal dus vijf thema’s behandeld.

Hieronder ziet u een overzicht van de thema’s:

Mocht u vragen hebben over de methode, dan kunt u contact opnemen met ouderling C. Sterkenburg (info@sterkenburgelektro.nl).

Namens de kerkenraad,

C.J. van Eekelen, preses
D.C.J. de Vree, scriba


Voorganger D.V. zondag 6 december 18.00 uur

Geplaatst op door dirkdevr

Dominee van Breugem heeft zijn preekbeurt voor D.V. zondag 6 december in de avonddienst helaas moeten teruggeven. Dominee Van den Herik uit Dordrecht is bereid gevonden om hem te vervangen.


Bericht m.b.t. huisbezoeken

Geplaatst op door dirkdevr

Beste gemeenteleden,

Door de coronamaatregelen is reeds enige tijd het brengen van huisbezoeken niet uitgevoerd door de wijkouderlingen zoals we dat graag zouden hebben gedaan.

De wijkouderlingen maken voor zichzelf de afweging of ze het veilig vinden om een huisbezoek af te spreken of niet. Als met u contact wordt opgenomen bent u zelf ook vrij om aan te geven of u dat wel of niet wenst. Andersom geldt dat evenzeer: als u bezoek wenst, schroomt u dan niet om contact op te nemen met uw wijkouderling. Hij kan eventueel voorstellen om een vervanger te zoeken als hij het zelf niet ziet zitten om een bezoek af te leggen.

Namens de kerkenraad,

C.J. van Eekelen, preses
D.C.J. de Vree, scriba


Kerstviering vrouwenvereniging

Geplaatst op door Eekelen.1

Het bestuur van de vrouwenvereniging ‘Ora et labora’ is blij dat er, ondanks de coronamaatregelen toch een kerstviering voor haar leden mogelijk is. De viering vindt plaats op DV. donderdag 17 december in de kerkzaal van de Biesboschkerk. U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur. De viering begint om 20.00 uur. Het thema is ‘Het Licht in de duisternis’.


40-jarig ambtsjubileum ds. H.J. Lam

Geplaatst op november 28, 2020 door dirkdevr

Beste gemeenteleden,

Op maandag 21 december 2020 is het 40 jaar geleden dat dominee Lam werd bevestigd in het ambt van predikant. Dominee Lam studeerde theologie in Utrecht. Als theologisch kandidaat was hij geestelijk verzorger in het verpleegtehuis te Sommelsdijk, waar hij op 21 december 1980 tot predikant bevestigd werd. Vervolgens diende hij de gemeenten van Nieuwe Pekela (1982-1988), Harderwijk (1988-1994), Den Ham (1994-1999), Nieuwerkerk aan den IJssel (1999- 2004), Rijssen (2004-2008), Ridderkerk (2008-2017), was hij als huispredikant verbonden aan De Engelenburgh en de Freule Lauta van Aysmaflat in Veenendaal (2017-2018) en dient hij als wijkpredikant sinds 2018 onze gemeente.

Namens de gemeente zouden we het fijn vinden om hem ter gelegenheid van dit jubileum een cadeau te overhandigen. De kerkrentmeesters hebben een speciaal rekeningnummer geopend waarop u uw bijdrage voor een cadeau kunt overmaken. Het rekeningnummer is:

NL47 RABO 037 37 32 449 ten name van Wijkfonds wijk 2, graag onder vermelding van ‘Jubileum ds. Lam’.

Een bijdrage voor het cadeau kan ook contant in een envelop worden overhandigd aan één van de kerkenraadsleden.

In de dienst op zondag 20 december zal dominee Lam voorgaan in de dankdienst voor dit jubileum en namens de gemeente worden toegesproken. Op zaterdag 19 december zal de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om dominee Lam en zijn vrouw te feliciteren met dit jubileum. Vanwege de coronamaatregelen is op dit moment nog niet bekend hoe dit vorm kan krijgen, u wordt hierover nader geïnformeerd.

Namens de kerkenraad,

C.J. van Eekelen, preses
D.C.J. de Vree, scriba


Wijknieuws wk-48

Geplaatst op november 27, 2020 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


GZB-najaarscollecte

Geplaatst op november 13, 2020 door sbwi

In de week van 9 november wordt de najaarscollecte voor de GZB gehouden. Deze keer is de collecte bestemd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getroffen India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee!

I.v.m. de situatie rondom corona is de wijze van collecteren deze keer iets anders dan gebruikelijk. U ontvangt wel het bekende informatiefoldertje en envelopje van de GZB. Echter, de envelopjes worden niet bij u opgehaald. Dit om zoveel mogelijk contacten te vermijden. U kunt uw gift op de volgende manieren geven:

 1. Uw bijdrage overmaken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam o.v.v. ‘Najaarscollecte’.
 2. Uw bijdrage in het envelopje inleveren op één van de onderstaande adressen.
 3. De machtiging aan het informatiefoldertje opsturen naar de GZB.

We vragen u vriendelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van optie 1 of 2. Op deze manier komen de giften direct bij de zendingscommissie terecht waardoor wij budget hebben om aan onze financiële verplichtingen bij de GZB te voldoen.

Inleveradressen envelopjes:

 • Dick Lankhaar: Vissersdijk 31
 • Dolf Kornet: Richter 62
 • William Verweij: Bruigomstraat 5

De zendingscommissie bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.


Wijknieuws wk-46

Geplaatst op november 11, 2020 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Viering Heilig Avondmaal D.V. zondag 15 november

Geplaatst op door dirkdevr

Inmiddels is duidelijk geworden dat de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 15 november 2020 doorgang kan hebben.

De viering zal met dezelfde voorzorgsmaatregelen plaatsvinden, zoals dat ook in september dit jaar is gebeurd. Dat betekent:

 • – Degenen die aan de avondmaalsviering willen deelnemen, nemen plaats in ‘het middenvak’ op de stoelen;
 • – Komt u met het hele gezin? Dan kunt u uiteraard bij elkaar zitten op de stoelen;
 • – De aanwezige diakenen krijgen bij de bediening van het Heilig – Avondmaal hulp van evt. ouderlingen en kerkrentmeesters;
 • – Brood (in papieren bakjes) en wijn (in kleine plastic bekertjes) worden door hen rondgebracht en deze worden door hen aan u aangereikt;
 • – Kerkenraadsleden dragen bij het rondlopen en aanreiken een mondkapje en handschoenen;
 • – Het papieren bakje en plastic bekertje kunt u na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, in de prullenbak deponeren;
 • – In de avonddienst zal de avondmaalsviering worden voortgezet en dankzegging worden gedaan.

Initieel was het de bedoeling ook de middagdienst te houden en daarin het Heilig Avondmaal te bedienen, echter is deze week duidelijk geworden dat er ook een viering in Goezate zal plaatsvinden, die geleid gaat worden door dominee Lam. Hierdoor komt de middagdienst op zondag 15 november te vervallen. Degenen die uitgenodigd waren voor de viering in de middagdienst en deze hebben geaccepteerd, worden nu verwacht voor de viering in de avonddienst.
Degenen die uitgenodigd waren als niet-deelnemer en de uitnodiging hadden geaccepteerd, zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

Via kerktijd.nl kunt u (zoals ook via de e-mail is gecommuniceerd) de categorie ‘Viering Heilig Avondmaal’ aanvinken, zodat u voor deelname aan de viering kunt worden uitgenodigd. Uitnodigingen accepteren kan tot donderdagavond 12 november om 22.00 uur voor de deelname aan de viering, daarna is de aanmeldingstermijn gesloten.

Oproep: indien u met het hele gezin komt en dus een hoger aantal bezoekers hebt aangegeven bij de uitnodiging voor deelname aan de viering, dan dat er daadwerkelijk gaan deelnemen? Geeft u dat a.u.b. door aan de scriba via scriba-w2@hervormdwerkendam.nl


Rooster nevenactiviteiten week 45 (9 nov – 13nov)

Geplaatst op november 8, 2020 door A.J.C. van Gammeren

maandag 9 november.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de kerkzaal van de Biesboschkerk.

19.45 uur kerkrentmeesters vergadering in de grote zaal onder in de kerk.

Dinsdag 10 november

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur moderamen wijk 1 in zaal 1 van de bron.

19.30 uur moderamen wijk 2 in de consistorie van de Biesbosch kerk.

19.30 uur Jeugdleiding vergadering wijk2 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Woensdag 11 november

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

18.45 uur club wijk1 in grote zaal van de bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de bovenzaal van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in consistorie l van de biesboschkerk.

20.00 uur belijdenis catechisatie wijk1 in de bovenzaal van de Biesbosch kerk.

Donderdag 12 november

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur Bijbelstudie groep Ds van der neut in consistorie van de Biesboschkerk.

19.30 uur bezinningsavond wijk2 in kerkzaal dorpskerk.

20.00 uur lidmatenkring wijk2 zaal 1 van de bron.

Vrijdag 13 november

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron