Wijknieuws wk-04

Geplaatst op januari 25, 2023 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Tweeklank nr. 61, winter 2023

Geplaatst op januari 24, 2023 door IH

De nieuwste uitgave van TweeKlank nummer 61, is afgelopen zondag uitgedeeld en vanaf nu ook te lezen op de website.
Ga hiervoor naar de ‘Beginpagina’, klik opAlles over wijk 2′, vervolgens rechtsboven het scherm op ‘Menu’ en daarna op ‘TweeKlank’.


Actie Kerkbalans 2023 (Algehele oproep)

Geplaatst op januari 23, 2023 door IH

Actie Kerkbalans 2023 (Algehele oproep)

Wij herinneren degenen die de e-mail hebben ontvangen “Actie Kerkbalans 2023 – toezeggingsuitnodiging” en die de toezegging nog niet hebben ingevuld eraan alsnog gehoor te geven aan deze toezeggingsuitnodiging. Als de link niet heeft gewerkt wordt u uitgenodigd een e-mail te versturen naar kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl zodat we u een andere toezeggingsbrief kunnen sturen.

Ook degenen bij wie de brief thuis is afgegeven of door de brievenbus is gedaan en deze brief nog niet hebben ingevuld, of wel ingevuld maar deze is door omstandigheden niet opgehaald, vragen wij om zelf het initiatief te nemen om de toezeggingsbrief af te geven zoals is aangegeven op de begeleidende brief.

Indien u geen e-mail hebt ontvangen EN er is ook geen toezeggingsbrief bij u afgegeven in de twee weken tot 27 januari vragen wij u om een e-mail te versturen aan kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje af te geven bij de koster, bij één van de kerkrentmeesters of een briefje in de collectezak te doen. Wij kunnen dan ervoor zorgen  dat u de toezeggingsbrief alsnog krijgt toegestuurd.

We hebben uw vrijwillige bijdrage hard nodig om de komende jaren te voldoen aan een sluitende begroting!

Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
College van Kerkrentmeesters


Collectemunten

Geplaatst op door IH

Na het (digitaal) bestellen van collectemunten worden de bestelde munten bij u thuis afgeleverd door een vrijwilliger. De huidige vrijwilliger Nicoline Versluis wil in april 2023 stoppen met het inpakken en afleveren. Vanaf deze plaats zeggen we Nicoline hartelijk dank voor dit werk waarvoor zij zich in de afgelopen jaren trouw heeft ingezet!
Het college van kerkrentmeesters zou graag in contact komen met een broeder en/of zuster (wijk 1 of wijk 2) die de taak van het bezorgen van de bestelde collectemunten op zich wil nemen. Het betreft een wekelijkse tijdsbesteding. Voor verdere informatie kunt u bellen naar Tijm de Vries, telefoon 0183-503804, mail tym@casema.nl of  Wim van der Mooren, telefoon 06 3728 4146,  mail wvdmooren@gmail.com


Week van gebed 2023

Geplaatst op januari 14, 2023 door M. Vos

In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. Ook u en jij kunt meedoen! In 2023 vindt de gebedsweek plaats van 15 t/m 22 januari. Het thema is: “Doe goed, doe recht”. De avondgebeden vinden de gehele week plaats in de Biesboschkerk, de avondgebeden (maandag en woensdag) zullen ook worden uitgezonden via de livestream.

Alle informatie is te vinden via: www.hervormdwerkendam.nl/weekvangebed


Actie Kerkbalans 2023!!

Geplaatst op januari 12, 2023 door IH

Klik hier voor openen begeleidende brief ‘Actie Kerkbalans 2023’!

Actie Kerkbalans 2023; thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’  

In de komende twee weken (van 14 januari tot en met 27 januari 2023) wordt de actie Kerkbalans 2023 gehouden.

Degene die hun e-mailadres hebben opgegeven krijgen op of rond 14 januari een e-mail met het verzoek om de toezegging digitaal in te vullen. De overige gemeenteleden krijgen een toezeggingsbrief die door een aantal vrijwilligers bij u thuis wordt afgegeven en opgehaald (of u geeft deze zelf af als de vrijwilliger zijn of haar adres aan u heeft opgegeven). Voor het geval uw toezeggingsbrief niet wordt opgehaald, bijvoorbeeld omdat u niet thuis bent, dan kunt u de toezeggingsbrief afgeven op de manier zoals onderaan de brief staat aangegeven.

Speciaal verwijzen wij u naar de begeleidende brief. Deze staat op de website van onze gemeente en is in de envelop bij de toezeggingsbrief bijgevoegd. Zoals eerder is aangegeven maakt het college van kerkrentmeesters zich grote zorgen of er de komende jaren wel voldoende inkomsten ontvangen worden. Op basis van het eerdere geefpatroon laat de meerjarenraming namelijk een negatieve balans zien. In het kader van Actie Kerkbalans 2023 vragen we aan een ieder die wel kan geven: “Geef wat extra dan voorgaande jaren, voor het werk in onze gemeente”. Zo mogelijk ook bij de collectes tijdens de kerkdiensten of op een ander tijdstip via de collecte-app of via internetbankieren.

Indien u geen e-mail hebt ontvangen EN er is ook geen toezeggingsbrief bij u afgegeven in de twee weken tot 27 januari vragen wij u om een e-mail te versturen aan kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of een briefje af te geven bij de koster, bij één van de kerkrentmeesters of een briefje in de collectezak te doen. 
Zoals hierboven vermeld kunt u ook op deze wijze de toezeggingsbrief retourneren wanneer deze niet bij u is opgehaald.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

College van Kerkrentmeesters


Wijknieuws wk-02

Geplaatst op januari 11, 2023 door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Week van Gebed 15-22 januari

Geplaatst op januari 9, 2023 door IH

Thema: “Doe goed zoek recht”

Dit jaar is het voor de 28e keer dat we als werkgroep de Week van Gebed organiseren. Vorig jaar was het nog online, maar dit jaar zijn we dankbaar dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen. De Week van Gebed wordt dit jaar gehouden in de Biesboschkerk .

Aan de hand van de gebedsfolder willen we dagelijks een tekst uit de Bijbel kort overdenken. Elke dag zorgt een lid van één van de plaatselijke kerken voor de inleiding. Na de inleiding gaan we gezamenlijk bidden en danken. Op maandag 16 januari en woensdag 18 januari is er een avondgebed. Dan gaan respectievelijk Proponent P. van der Bijl en Ds. M.P. Vis voor. De predikant verzorgt dan de volledige liturgie en gaat ons voor in de gebeden. We starten om 19.30 uur. Op de zondagavonden om 19.45 uur. De avonden duren maximaal een uur.

U kunt de avonden met een avondgebed ook volgen door in te loggen via de link op de website van de Hervormde gemeente Werkendam.

  • https://hervormdwerkendam.nl/
  • Klik rechtsboven in het menu op live meeluisteren.

Heeft u/jij een gebeds- en/of dankpunt tijdens deze week en bent u niet aanwezig, dan kunt u die doorgeven aan één van ondergetekenden.

John den Otter 06-36511764 johndenotter65@gmail.com

Piet Top 06-12960397 topwerkendam@gmail.com

Doet u mee dit jaar?


Voorbede ds. Lam

Geplaatst op januari 5, 2023 door dirkdevr

Afgelopen zondagmorgen is er voorbede gedaan voor ds. Lam in verband met de zorgen om zijn gezondheid en de operatieve ingreep die op vrijdag 6 januari moet plaatsvinden. We hebben diverse keren de vraag gekregen wat zijn adres is, bij deze delen we die:

Ds. H.J. Lam
Bijenkorf 10
2841MX Moordrecht


Beroepingswerk

Geplaatst op december 23, 2022 door Eekelen.1

(stand van zaken op 23-12-2022)

U leeft als gemeente mee met de kerkenraad in woord en gebed! Daar danken wij u voor. Wat is de stand van zaken? U weet dat de solvabiliteitsverklaring is afgegeven. Een belangrijk document want zonder dit document kan een gemeente geen beroep uitbrengen. Het liep wel stroef. Het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) kijkt nauwlettend naar de inkomsten van de gemeente. Het college van kerkrentmeesters moest tot twee keer toe aanvullende vragen over de financiën van de gemeente beantwoorden! In een nog nader te plannen gemeenteavond wordt u daarover geïnformeerd.

Al voor het ontvangen van de solvabiliteitsverklaring had de kerkenraad twee namen van te beroepen predikanten geselecteerd. Meerdere gemeenteleden hadden deze namen ook ingediend. Al snel bleek dat een van deze predikanten tot medio 2023 geen beroep in overweging wil nemen. De andere predikant wil dat wel, echter hij neemt niet meer dan één beroep tegelijk in overweging. En u begrijpt het al, wij zijn niet de enige gemeente die met hem contact heeft gezocht. Als kerkenraad hebben we besloten om met deze predikant contact te houden. Dat houdt echter wel in dat het kan zijn dat een eerder op hem uitgebracht beroep door een andere gemeente door hem wordt aangenomen. Maar mede omdat u deze predikant aan de kerkenraad heeft aanbevolen leek het ons goed om te wachten. In die tijd wordt geen contact met een andere predikant opgenomen. Het is niet gebruikelijk dat de naam van deze predikant in dit stadium met u wordt gedeeld. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Uw kerkenraad.