Dorpskerk liturgie 25 okt 18.00u

Geplaatst op oktober 23, 2020 door IH

D.V. zondag 25 oktober is in de avonddienst de schriftlezing uit: Ezechiël 33.

Voorganger is dominee A. de Lange uit Nieuw-Lekkerland.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

Vooraf: Ps. 32 : 5
Ps. 146 : 4
Ps. 30 : 3
Ps. 25 : 3
Ps. 65 : 2
Ps. 68 : 3

Schriftlezing: Ezechiël 33 : 1 – 20
Tekst: Ezechiël 33 : 10-11


Wijk 2 – Dubbeltal vacature ouderling

Geplaatst op oktober 22, 2020 door Eekelen.1

De kerkenraad heeft in de vacature van ouderling W. van der Wiel (die aan het eind van dit jaar ontstaat) het volgende dubbeltal opgesteld: br. C.D. Hovestadt, Laan van Welgelegen 36 en br. A.J. Wemmenhove, Vlet 36. Beide broeders bevelen wij in uw voorbede aan. Beide broeders komen aan het einde van het jaar ‘aan de wal’. Door de beperkingen van corona wordt er geen stemmingsvergadering gehouden zoals u dat gewend bent. In plaats daarvan kunt u uw stem uitbrengen op DV. zaterdag 7 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de hal van de Dorpskerk. De kerkenraad roept alle belijdende leden van onze wijkgemeente op om uw stem uit te brengen. Het is belangrijk dat de uitslag van een stemming breed wordt gedragen in de gemeente. Toon ook hierin uw medeleven opdat het werk in de gemeente mag doorgaan.


GZB-dagboekjes 2021

Geplaatst op oktober 19, 2020 door sbwi

In de afgelopen weken zijn de bestellingen voor de GZB-dagboekjes ‘Een handvol koren’ 2021 weer opgenomen. Mocht u de verkoper gemist hebben en wilt u toch nog graag een dagboekje bestellen, dan kunt u uw bestelling nog tot en met uiterlijk vrijdag 23 oktober doorgeven aan William Verweij. Telefoonnummer 06 – 27 11 27 16 of per mail: wjlverweij@kpnmail.nl.


!!!!! NIEUWE WEBSITE !!!!!

Geplaatst op oktober 12, 2020 door Arjan van Gammeren

Nieuwe website www.hervormdwerkendam.nl

In de achterliggende periode waarin we elkaar minder hebben gezien, hebben we als College van kerkrentmeesters zeker niet stil gezeten. Sterker nog, vanwege alle veranderde maatregelen zijn we juist continu bezig met aanpassen en faciliteren van mogelijkheden om de verbinding met diensten, de kerk in het algemeen en verbinding met elkaar, waar mogelijk, zo levendig mogelijk te houden. Zodoende hebben we ook deze gelegenheid aangegrepen om de verouderde website in een nieuw jasje te steken. We vonden het belangrijk dat de nieuwe website een modern jasje kreeg, een overzichtelijke menustructuur en een vriendelijke lay out. Als het goed is, staat de nieuwe nu (op het moment van ontvangen van dit kerkblad) online. We hebben een websitecomité opgezet waarin mensen van wijk 1 en wijk 2 in deelnamen. Daarnaast kregen we technische ondersteuning van Altena Media. We zijn erg blij met het resultaat en iedereen dankbaar die bijgedragen heeft aan de totstandkoming van deze nieuwe website. U kunt straks gewoon de gebruikelijk URL-link gebruiken om op de website te komen: www.hervormdwerkendam.nl. U komt vervolgens op een homepage met algemene informatie, daar vindt u ook de knop die direct toegang hebben naar alle berichten van wijk 1 en een knop met alle berichten van wijk 2. Zodat alles mooi gesorteerd terug te vinden is. Om in te loggen voor berichten die niet publiekelijk toegankelijk zijn, zal u helaas wel een nieuw wachtwoord moeten opvragen, dit kunt u op de site doen door een verzoek voor registratie achter te laten. U kunt dan zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. We zoeken nog wel een vrijwilliger die het leuk vindt om berichten op de site te beheren voor wijk 1. Iemand met passie voor communicatie en verstand van computers is erg handig. Je kun je aanmelden bij de scriba van Wijk 1 scriba.hgw1@gmail.com


Nieuwe categorie middagdienst kerktijd.nl

Geplaatst op door dirkdevr

Zoals gisteren afgekondigd en u ook in Kerkklanken zult kunnen lezen die deze week verschijnt, is er vanaf zondag 18 oktober een extra dienst om 14.30 uur in de Biesboschkerk. Om uitgenodigd te kunnen worden voor deze middagdienst, is het belangrijk dat u deze categorie aanklikt in uw account op kerktijd.nl

Omdat het aantal personen dat de middagdienst in het account heeft geactiveerd nog niet heel groot is, bestaat de mogelijkheid dat u bent/ wordt uitgenodigd voor zowel de ochtend- als de middagdienst. Weigert u in dat geval alstublieft één van beide uitnodigingen, anders krijgt u tweemaal dezelfde preek te horen. Bovendien kan o.b.v. de weigeren van de uitnodiging weer iemand anders worden uitgenodigd.


Wijknieuws wk-42

Geplaatst op door IH

Om dit artikel te bekijken moet u ingelogd zijn


Mededeling VENTILATIE en nieuwe ROOSTER nevenactiviteiten

Geplaatst op door Arjan van Gammeren

Zoals in de vorige editie van Kerkklanken te lezen was, zijn er metingen geweest van de ventilatie in de kerkgebouwen. Inmiddels heeft het college het rapport met de meetresultaten ontvangen. De uitkomsten van de metingen van de kerkzalen van zowel de Biesboschkerk als de Dorpskerk zijn gelukkig positief, dat wil zeggen dat, op basis van de bezetting tijdens de laatste erediensten: 100-150 mensen, er ruimschoots wordt voldaan aan de norm van het Bouwbesluit voor een gezond binnenklimaat. Ook alle zalen van de Biesboschkerk zijn op orde. Deze resultaten zijn gemeten zonder dat er natuurlijk is geventileerd met open ramen of deuren, dat is wel zo prettig om te weten in het najaar of de winter. 

Een aantal zalen onder de Dorpskerk en in De Bron voldoet niet aan de eisen voor een gezond binnenklimaat toen ze gemeten zijn zonder natuurlijke ventilatie van open ramen en deuren. Enkele zalen zijn met kleine aanpassingen wel geschikt te maken voor het gebruik zoals ze nu ingepland staan. Het college hoopt deze kleine aanpassingen nog in deze maand uit te kunnen voeren. Voor zalen die er slechter aan toe zijn bekijkt het college de mogelijkheid voor de aanschaf van goede ventilatiesystemen. Dit zal meer tijd vergen. 

Dat betekent in de praktijk dat we per direct aanpassingen hebben moeten doen in de roostering van de nevenactiviteiten van de Bron en kerkzalen. De geplande activiteiten van aankomende week (week 42) zijn allen opnieuw ingedeeld over alle beschikbare en geschikte zalen van zowel de Biesboschkerk, Dorpskerk als de Bron. Daarbij blijven voor zover mogelijk alle dagen en tijden zoals u gewend was, gehandhaafd. Alleen een aantal locaties zijn dus gewijzigd. Ook de grote kerkzalen, of hallen daarvan zullen worden ingezet voor bijvoorbeeld catechisatie, overleggen of vergaderingen. 

Totdat kleine aanpassingen gedaan zijn, kan het zijn dat zalen die nu net op de grenswaarden zitten voor grote groepen, nu worden ingezet voor kortstondiger gebruik met veel kleinere groepen en dat daarbij ook ramen of deuren op ventilatiestand worden gezet, zodanig dat de meetresultaten ver onder de grenswaarden blijven en daarmee het risico op besmetting erg klein zijn. Meetresultaten hangen namelijk samen met de duur, de grootte van een groep en de activiteit van een groep. 

Het nieuwe rooster dat is gemaakt met de indeling van de zalen is te vinden op de website. Het kan dus zijn dat de activiteit nu plaats vindt in een ander gebouw, of andere zaal dan je altijd gewend geweest bent. De verandering geldt vanaf maandag 12 oktober. Het rooster voor week 43 (vanaf maandag 19 oktober) zal volgende week gepresenteerd worden. Het college tracht naar zo weinig mogelijk wisselingen, maar vraagt uw begrip en uw medewerking als er flexibel moet worden geschakeld met tijden en beschikbare ruimten, zodat er zo weinig mogelijk activiteiten geannuleerd hoeven te worden. We zijn als college blij dat we de geplande activiteiten tot nu toe, in ieder geval niet verder hebben hoeven af te gelasten. 

Verder vragen wij iedereen die naar een activiteit gaat de landelijke RIVM regels en adviezen op te volgen. 

Het College van Kerkrentmeesters. 

ROOSTER   NEVENACTIVITEITE   WEEK 42

maandag 12 oktober.

18.45 uur club wijk2 in de oppaszaal van de Biesbosch kerk.

15.30 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

15.30 uur club wijk1 in de grote zaal van de bron.

18.45 uur club wijk1 in zaal 1 van de bron.

19.00 uur catechisatie wijk2 groep 1 in de consistorie van de Biesboschkerk..

19..00 uur catechisatie wijk2 groep 2 in de bovenzaal van de Biesboschkerk

Dinsdag 13 oktober.

18.30 uur club wijk2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur Kerkenraad wijk 1 in de kerkzaal van de dorpskerk.

19.30 uur moderamen wijk2 in de grote zaal onder in de kerk

19.30 uur Lidmatenkring 4 in zaal 1 van de bron.

Woensdag 14 oktober

18.30 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de Biesboschkerk

18.45 uur club wijk1 in zal 1 van de bron.

19.00 uur bhv herhaling in de grote zaal van de Bron.

19.00 uur Catechisatie wijk2 in de kerkzaal dorpskerk.

19.00 catechisatie wijk1 groep Ds van der Neut in de consistorie van de biesboschkerk .

19.00 uur catechisatie wijk1 groep van Henri Dekker in de bovenzaal van de biesboschkerk.

20.00 uur Bijbelkring Henri Dekker in de bovenzaal van de biesboschkerk.

Donderdag 15 oktober.

19.00 uur club wijk 2 in de oppaszaal van de biesboschkerk.

19.30 uur doopzitting wijk2.

19.30 uur Toerustingmoment ds van der Neut in de consistorie van de biesboschkerk .

Vrijdag 16 oktober

Gebedsgroep wijk2 in zaal 1 van de bron.


Nieuwe categorie middagdienst kerktijd.nl

Geplaatst op door Arjan van Gammeren

Zoals gisteren afgekondigd en u ook in Kerkklanken zult kunnen lezen die deze week verschijnt, is er vanaf zondag 18 oktober een extra dienst om 14.30 uur in de Biesboschkerk. Om uitgenodigd te kunnen worden voor deze middagdienst, is het belangrijk dat u deze categorie aanklikt in uw account op kerktijd.nl

Omdat het aantal personen dat de middagdienst in het account heeft geactiveerd nog niet heel groot is, bestaat de mogelijkheid dat u bent/ wordt uitgenodigd voor zowel de ochtend- als de middagdienst. Weigert u in dat geval alstublieft één van beide uitnodigingen, anders krijgt u tweemaal dezelfde preek te horen. Bovendien kan o.b.v. de weigeren van de uitnodiging weer iemand anders worden uitgenodigd.


Vijfjescollecte 11 oktober

Geplaatst op oktober 9, 2020 door Arjan van Gammeren

Op D.V. zondag 11 oktober worden in zowel de ochtend- als de avonddienst, voor de 2e keer dit jaar, de welbekende vijfjescollecte gehouden.

Het college van kerkrentmeesters vraagt u vriendelijk een bedrag van € 5,00 aan deze collecte bij te dragen. Dit jaar willen we een extra oproep doen om aan deze collecte mee te doen omdat de reguliere collecte opbrengsten voor de kerkvoogdij nog niet op het niveau liggen van de collectes in 2019. Deze extra inkomsten zijn heel belangrijk om de financiële positie van onze plaatselijke Hervormde Gemeente gezond te houden. Het college beveelt deze collecte dan ook nu weer van harte bij u aan en vraagt u indien mogelijk een veelvoud van het vijfje te doneren.

Zoals we gewend zijn in de Givt-app is de 1e collecte voor de diaconie en zal de vijfjescollecte deze zondag de 2e collecte zijn. Bij bankstorting a.u.b. onder vermelding ‘vijfjescollecte’.


Aanmelden eredienst

Geplaatst op door IH

Om de aanmeldingsprocedure te verbeteren is gekozen voor een nieuw registratiesysteem dat vanaf nu al actief is. De hiervoor gebruikte alfabetindeling zal vanaf heden niet meer worden gehanteerd.

Dit betekent dat alle aanmeldingen via het oude aanmeldingsformulier zijn komen te vervallen.

Het nieuwe systeem maakt gebruikt van kerktijd.nl en daarvoor is eenmalig aanmelden nodig via deze link: aanmelden systeem Kerktijd.nl

Bij het aanmelden dient u aan te geven met hoeveel bezoekers u komt, tevens dient u categorieën aan te geven waarvoor u aanmeldingen wenst te ontvangen. Momenteel zijn de volgende categorieën aanwezig:

  • Erediensten
    • Ochtenddienst
    • Avonddienst
  • Bezinningsavonden Heilig Avondmaal
  • Gemeenteavonden
  • Stemmingsvergaderingen ambtsdragers

U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om uw account te verifiëren. Na verificatie kunt eventueel de categorieën nog wijzigen.

Per kerkdienst wordt ingesteld hoeveel bezoekers welkom zijn. Het systeem gaat vervolgens automatisch het gewenste aantal bezoekers uitnodigen. Deelnemers worden uitgenodigd volgens een eerlijk roulatiesysteem. De mensen die het langst geen dienst hebben bijgewoond, worden als eerste uitgenodigd.

Op maandagen worden door de beheerder de beschikbare zitplaatsen gevuld. De geselecteerde deelnemers krijgen een uitnodiging die 48 uur geldig is per e-mail, waarop u dient te reageren.
Als u niet binnen die 48 uur reageert, of u wijst de uitnodiging af, dan wordt automatisch de uitnodiging naar iemand anders gestuurd.

Na het accepteren van een uitnodiging voor een dienst kunt u via kerktijd.nl het aantal bezoekers wijzigen voor de betreffende dienst, wanneer dat afwijkt van het vooraf gedefinieerde aantal. Voor de plaatsen die vervolgens vrijkomen verstuurd het systeem automatisch weer nieuwe uitnodigingen.

De uitnodigingen voor de diensten op zondag 11 oktober worden uiterlijk donderdagavond verstuurd.

We begrijpen dat dit een omschakeling en wellicht lastig is, maar er is een filmpje aanwezig die wat meer uitleg geeft: klik daarvoor hier.

Kent u mensen in uw omgeving die geen beschikking hebben over internet, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba (bij voorkeur) via scriba-w2@hervormdwerkendam.nl, of anders telefonisch. Graag in de e-mail de naam, adres en telefoonnummer van de persoon doorgeven. Ook deze personen kunnen in het systeem worden toegevoegd en zullen telefonisch worden uitgenodigd wanneer ze zijn geselecteerd.