Wijkgemeente 2

In wijkgemeente 2, die zich verbonden voelt met het gedachtegoed van de Gereformeerde Bond, vinden in de kerkdiensten schriftlezing en verkondiging plaats vanuit de Herziene Statenvertaling.
De gemeente wil denken en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden verder ons geloof.
De gemeente zingt de 150 psalmen, in de berijming van 1773, waaraan zijn toegevoegd twaalf gezangen, het Ere zij God en Een vaste burcht is onze God.
Klik rechtsboven op het menu voor verdere informatie en de verschillende activiteiten van wijkgemeente 2.

Wilt u/jij de erediensten op zondag LIVE volgen via internet (ochtend- en avonddienst), dat kan hier: klik hier voor meeluisteren en klik hier voor meekijken.