Zesjaarlijke stemming

Elke zes jaar krijgen de belijdende leden van de (wijk)gemeente de mogelijkheid om te stemmen over de manier waarop kerkenraadsleden worden gekozen. In 2022 dient deze stemming opnieuw plaats te vinden. De stemming vindt plaats op D.V. woensdag 9 maart 2022, na de Biddagdienst en valt samen met de verkiezing voor de vacature van diaken.

Op deze avond ontvangt u een formulier voor de verkiezing van een diaken en voor de wijze waarop de vacatures in de kerkenraad worden vervuld.

U heeft de mogelijkheid om als volgt te kiezen:

Wilt u de kerkenraad voor de komende zes jaar machtigen om dubbeltallen per vacature op te stellen?


Kiest u voor ja?
Dan betekent dat de kerkenraad, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen, voor elke vacature een dubbeltal opstelt. U heeft in het verleden voor deze wijze van verkiezen gekozen. Als u nu weer in meerderheid hiervoor kiest, blijft de manier van verkiezen van kerkenraadsleden de komende zes jaar ongewijzigd.
De kerkenraad adviseert u om voor deze wijze van verkiezen te stemmen! Voor alle duidelijkheid: het is een stemadvies. U bent vrij om te kiezen.  


En als u voor nee kiest?
Dan houdt de gemeente de verkiezing aan zichzelf. In dit geval moet een naam die door 10 of meer lidmaten is ingediend, door de kerkenraad op de verkiezingslijst worden geplaatst. Alle broeders die tien of meer keer zijn ingediend komen zo op de verkiezingslijst. De kerkenraad mag zelf ook namen aan deze lijst toevoegen. Tijdens de stemmingsvergadering wordt door de lidmaten uit de namen die op de verkiezingslijst staan, een keuze gemaakt.
Wanneer u in meerderheid voor deze manier kiest, wordt in de komende zes jaar de verkiezing van kerkenraadsleden op deze nieuwe wijze uitgevoerd.  

Alle belijdende leden van de gemeente hebben stemrecht. Voor de uitslag is een meerderheid van de uitgebrachte (geldige) stemmen nodig van ‘de helft-plus 1’.

Op de stemmingsvergadering van 9 maart zal bovenstaande ook worden uitgelegd en krijgt u de mogelijkheid om hierover vragen te stellen.

De kerkenraad van wijkgemeente 2.