GZB-najaarscollecte

In de week van 9 november wordt de najaarscollecte voor de GZB gehouden. Deze keer is de collecte bestemd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona getroffen India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee!

I.v.m. de situatie rondom corona is de wijze van collecteren deze keer iets anders dan gebruikelijk. U ontvangt wel het bekende informatiefoldertje en envelopje van de GZB. Echter, de envelopjes worden niet bij u opgehaald. Dit om zoveel mogelijk contacten te vermijden. U kunt uw gift op de volgende manieren geven:

  1. Uw bijdrage overmaken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam o.v.v. ‘Najaarscollecte’.
  2. Uw bijdrage in het envelopje inleveren op één van de onderstaande adressen.
  3. De machtiging aan het informatiefoldertje opsturen naar de GZB.

We vragen u vriendelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van optie 1 of 2. Op deze manier komen de giften direct bij de zendingscommissie terecht waardoor wij budget hebben om aan onze financiële verplichtingen bij de GZB te voldoen.

Inleveradressen envelopjes:

  • Dick Lankhaar: Vissersdijk 31
  • Dolf Kornet: Richter 62
  • William Verweij: Bruigomstraat 5

De zendingscommissie bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.