Wijziging catechisatiegroep Piet Top

De catechisatiegroep van Piet Top wordt verplaatst van dinsdagavond naar donderdagavond 20.00 uur.