Wijknieuws wk-26

Agenda

Vrijdag, 28 juni:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron
Zondag, 30 juni:
– 19.30 uur, zanguurtje, Biesboschkerk
Vrijdag, 12 juli:
– 19.00 uur, gebedskring, De Bron

Kinderoppas

30 juni, Dorpskerk: Erika van Doorn en Christine Stam

7 juli, Biesboschkerk: Marjolein Verdoorn en Jessica van den Adel

Bevestiging en intrede prop. Van der Schee

Na het aannemen van het beroep door prop. Van der Schee zijn de voorbereidingen gestart voor de overkomst van het gezin naar Werkendam. De pastorie heeft nog een aantal aanpassingen nodig. Ook het gezin Van der Schee is druk bezig om Hoevelaken te gaan verlaten. De verhuizing is gepland op 20 augustus. De bevestigingsdienst en de intrededienst zijn gepland op zondag 15 september. De bevestigingsdienst is om 10.00 uur en de intrededienst begint om 15.00 uur. Beide diensten vinden in de Dorpskerk plaats.

De kerkenraad

Geboren

Wim en Corline de Groot – Janszen, Van Heldenstraat 52 (4251 BS) hebben op 12 juni een dochter gekregen. Hartelijk gefeliciteerd met dit prachtige geschenk. Jullie hebben haar de namen Leah Carolina Lorèn meegegeven, roepnaam Lorèn. Op het geboortekaartje schrijven jullie: ‘Je bent voor ons een gift van God, waardevol en klein. We weten dat waar je ook gaat, Zijn hand op jou zal zijn’.

De zegen van de Heere toegewenst voor jullie en je dochter bij het opgroeien!

J. Schouten

Overleden (1)

Op 8 juni is overleden op de leeftijd van 83 jaar Wouter (Woutje) Duijzer. De heer Duijzer woonde in zorglocatie Antonia, Knotwilg 29 / 11, 4286 DE Almkerk. De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgehad op 14 juni. Het in memoriam komt in het volgende kerkblad.

C.J. van Eekelen

Overleden (2)

Op 19 juni is overleden op de leeftijd van 73 jaar Leendert Arij (Leo) van Es, Bereklauw 62 (4251 KT), echtgenoot van mevrouw L. van Es – van de Werken. De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgehad op 25 juni. Het in memoriam komt in het volgende kerkblad.

C.J. van Eekelen

Pastoraat

Eind mei is mevrouw W. Tramper, Sluisstraat 3 (4251 AV) geholpen aan vernauwing in een bloedvat rond het hart. Met dankbaarheid mag ze merken dat herstel is ingezet. Zeker met het besef dat dit net geen jaar geleden ook heeft plaatsgevonden. Zo zijn we gezegend om te wonen in dit land met de medische mogelijkheden die beschikbaar zijn om reddende ingrepen te kunnen toepassen. We wensen mevrouw Tramper een goed en een gezegend herstel toe in de nabijheid van haar man en kinderen en bovenal met God.

G. de Jong

Verhuisd

Joost en Anneke van der Meijden – Vink zijn verhuisd naar De Burcht 44 (4251 BL). Na de drukke woonomgeving van de Richter genieten ze nu van de rust in hun appartement aan De Burcht. Samen een goede tijd toegewenst.

C.J. van Eekelen

Vakantie Ds. Van den Berg (herhaald bericht)

Onze pastoraal medewerker, ds. Van den Berg, is afwezig vanaf 17 juni tot 8 juli. In noodgevallen kunt u in deze periode contact opnemen met de scriba: D. Verboom, Vissersdijk 53, Werkendam. Telefoon 06 – 35623698. E-mail: scriba-w2@hervormdwerkendam.nl

Gebedskring

De volgende bijeenkomsten van de gebedskring worden gehouden op vrijdag 28 juni en vrijdag 12 juli, om 19.00 uur in De Bron.

Zanguurtje

Op zondag 30 juni willen we weer een zanguurtje organiseren. Dit zal het laatste zanguurtje voor de zomervakantie zijn. Het thema van deze keer is: ‘Dankbaarheid!’. We hopen na de dienst weer jong en oud te mogen begroeten.

Goof, Mariska, Isaäc

GZB-pinkstercollecte

De pinkstercollecte voor de GZB heeft dit jaar € 2909,00 opgebracht. Dit bedrag is inclusief de opbrengst van de diaconale collecten op eerste pinksterdag. Mocht u de collecte gemist hebben, dan is het natuurlijk altijd nog mogelijk uw gift over te maken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam onder vermelding van ‘Pinkstercollecte GZB’.

Graag willen we als zendingscommissie iedereen weer heel hartelijk bedanken voor zijn / haar bijdrage. U steunt hiermee het werk van de GZB met betrekking tot kerkplanting in Thailand.

Sinnersdorf

Als je op de A57 van Keulen naar Nijmegen rijdt, kom je een stukje boven Keulen de afslag naar Sinnersdorf tegen. Ik was er al talloze malen langs gereden, maar het viel me nu pas op. Sinnersdorf. Letterlijk vertaald zondaarsdorp. Wie noemt nu een dorp zo. Ik heb wat gegoogeld, gezocht op internet, maar daar werd ik niet veel wijzer van.

Inmiddels vroeger, in 2007, zijn we wel eens in Sin City geweest. Inderdaad: Las Vegas. Als je dat googelt snap je het wel. Dan komen als vanzelf de woorden Sodom en Gomorra naar boven. Die steden kon je ook wel Sin City noemen.

En wat te denken van Babel. De stad en toren waarbij God met eerbied gesproken zei: als we nu niet ingrijpen, groeien de mensen ons boven het hoofd. Over torens gesproken: de toren in New York, die in de plaats van de Twin Towers is gekomen, vind ik wel erg mooi. Strakke lijnen, donker glas. Of wat te denken van de Burj Khalifa in Dubai met een hoogte van 828 meter. Gaat de Jeddah Tower er komen met zijn 1008 meter? Ik noem er nog een. Geen toren maar wel een futuristisch gebouw: The Line in Saudi-Arabië. Ik vind het meer kunst dan hoogmoed.

Maar misschien zijn de opdrachtgevers wel nazaten uit Babel, ik weet het niet. In de Bijbel kom je nog een ander soort stad tegen: een vrijstad. Drie aan iedere kant van de Jordaan. Geen hoge torens, denk ik, maar wel een open poort, hoop ik. Je zou maar zo’n stad nodig hebben.

En dan nog een stad. Een stad die bezongen wordt in het hoogste lied, door God zelf. Om wat Hij van de stad gemaakt heeft. Eigenlijk ook een vrijstad. De schoonheid van Sion is de Heere zelf. En Hij is zelf het fundament. En wat zegt de Heere over de inwoners van deze stad: Rahab (Egypte) en Babel zijn inwoners van deze stad.

En wat te denken van Filistea en Tyrus en Ethiopië. Zij zijn daar geboren. Zouden er mensen uit Sinnersdorf of Las Vegas zijn? Of wat te denken van Werkendammers? Zou het? Ik weet het zeker. En als je twijfelt: Kom ga met ons en doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden Uwe poorten in. Want Hij schrijft achter je naam: Geboorteplaats: Jeruzalem. Ouders: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het ga hen wel die U beminnen.

D. Verboom

Deo volente

Voor alle genoemde data geldt: ‘Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.’ (Jak. 4:15)

Kopij Kerkklanken

De kopij voor de volgende editie kan tot en met vrijdag 5 juli worden gestuurd naar Jaap de Klerk, e-mailadres: jaapenbarbera@ziggo.nl. Dat kerkblad is voor (LET OP!) drie weken en vermeldt de activiteiten die plaatsvinden van 12 juli tot en met 2 augustus.