Wijk 2 – Gemeenteavond 5 november

Op Deo volente donderdag 5 november is er een gemeenteavond. Als kerkenraad willen we u informeren over de wijziging van het Beleidsplan van onze wijkgemeente. Het Beleidsplan moet om de vier jaar opnieuw worden vastgesteld en dient ook aan u te worden bekend gemaakt. Iedere gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland moet volgens de kerkorde een Beleidsplan hebben. Het maakt duidelijk waar we voor staan en welke plannen er eventueel zijn voor de komende vier jaar. Het Beleidsplan schept duidelijkheid in het maken van keuzes en het nemen van besluiten. De kerkenraad heeft u gevraagd hierover mee te denken. We kregen diverse reacties binnen, die in de kerkenraad zijn besproken. De opmerkingen gingen voornamelijk over het zingen. De kerkenraad wil graag met u delen hoe we hebben gehandeld en zal het Beleidsplan tijdens de gemeenteavond aan u toelichten. U kunt daarover ook vragen stellen.

Vanwege de maatregelen rond corona zal de gemeenteavond als volgt plaatsvinden: in de kerkzaal van de Dorpskerk worden 60 gemeenteleden toegelaten. In uw account Kerktijd.nl kunt u aangeven dat u de gemeenteavond wil bezoeken. U krijgt dan een mail met een uitnodiging zoals dat ook met de kerkdiensten het geval is. De gemeenteavond wordt ook uitgezonden, net zoals de kerkdiensten. Als u niet in de kerkzaal aanwezig kunt zijn, kunt u (en jij!) vragen stellen door die te mailen naar: scriba-w2@hervormdwerkendam.nl of een app te sturen naar het 06 nr. 06 511 829 13. Op deze wijze kan iedereen toch ‘aanwezig zijn’ en reageren.

De gemeenteavond wordt gehouden op donderdag 5 november en begint om 19.45 uur. Omdat de gemeenteavond al een keer is verzet en we niet kunnen voorzien wanneer er –gezien de coronacrisis– een gemeenteavond kan worden gehouden zoals we dat zijn gewend, doen we het op deze manier. Voor de gemeenteavond zal de bijgewerkte versie van het Beleidsplan op de website worden geplaatst.

Tevens zal de kerkenraad zich verantwoorden over het beleid dat vanaf maart is gevoerd vanwege de coronamaatregelen. De genomen maatregelen zijn van grote invloed op het gemeenteleven en het lijkt de kerkenraad dan ook goed om u hierover te informeren.