Wijk 2 – Dubbeltal vacature ouderling

De kerkenraad heeft in de vacature van ouderling W. van der Wiel (die aan het eind van dit jaar ontstaat) het volgende dubbeltal opgesteld: br. C.D. Hovestadt, Laan van Welgelegen 36 en br. A.J. Wemmenhove, Vlet 36. Beide broeders bevelen wij in uw voorbede aan.

Beide broeders komen aan het einde van het jaar ‘aan de wal’. Door de beperkingen van corona wordt er geen stemmingsvergadering gehouden zoals u dat gewend bent. In plaats daarvan kunt u uw stem uitbrengen op DV. zaterdag 7 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de hal van de Dorpskerk.

De kerkenraad roept alle belijdende leden van onze wijkgemeente op om uw stem uit te brengen. Het is belangrijk dat de uitslag van een stemming breed wordt gedragen in de gemeente. Toon ook hierin uw medeleven opdat het werk in de gemeente mag doorgaan.