Week van Gebed – Licht in het duister

De Werkgroep Week van Gebed Werkendam nodigt u hierbij van harte uit om (ook) in de gebedsweek 2022 mee te bidden. Het thema is dit jaar “Licht in het duister” en is aangedragen door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Het thema is ontleend aan Mattheus 2: 1 – 12.

Om de Week van Gebed online te volgen van zondag 16 tot en met zondag 23 januari 2022, moet u de volgende stappen doorlopen:

Voor meer informatie, zie bijlage.