Voortgang erediensten wijk -2

Een aantal weken terug heeft de kerkenraad besloten de middagdienst te laten vervallen en in de ochtend- en avonddienst 75 personen per dienst toe te laten. In de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag is de voortgang van de erediensten opnieuw ter sprake geweest. Gezien de recente ontwikkelingen ten aanzien van de besmettingscijfers, ziekenhuisbezetting, de versoepelingen en het tempo waarmee het vaccinatieprogramma vordert, acht de kerkenraad het verantwoord om het aantal personen per dienst nog iets verder op te hogen naar 100 aanwezigen per dienst.

Tevens is het onderwerp gemeentezang aan de orde geweest en heeft de kerkenraad besloten in de diensten ook iedereen weer (gedempt) te laten zingen. We zijn de Heere dankbaar dat de positieve ontwikkelingen er zijn en dat daardoor ruimte is gekomen om hiertoe te besluiten. Tegelijkertijd hebben we nog steeds te maken met beperkingen en blijft het onverminderd belangrijk dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in het naleven van de maatregelen: het ontsmetten van de handen, dragen van een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerk en het afstand houden. Het virus is tenslotte nog niet verdwenen.

Het kan gebeuren dat u een plaats krijgt toegewezen in de kerkzaal en dat dit niet ‘uw vaste plaats’ betreft, we vragen uw begrip hiervoor. Omdat het aantal bezoekers nu verder omhoog gaat, wordt het belangrijker om de aanwezigen goed over de zitplaatsen te verdelen om de anderhalve meter te kunnen waarborgen. De koster en de broeders van de kerkenraad die bij de ingang staan, zullen hierop toezien.

D.C.J. de Vree