Voornemen beroep ds. B. Jongeneel (Lunteren).

De kerkenraad deelt u het voornemen mee om een beroep uit te brengen op ds. B. Jongeneel (46 jaar) uit Lunteren. Dit besluit is in de kerkenraad genomen op 28 november en is in de Algemene kerkenraad op 30 november bekrachtigd. Nu is het zo dat ds. Jongeneel ook een beroep uit Putten heeft ontvangen. Hij moet uiterlijk 15 december daarover zijn besluit kenbaar maken. Als ds. Jongeneel dit beroep aanneemt vervalt het verdere contact met Werkendam. Spannend voor de gemeente Putten, Lunteren en Werkendam. Met het oog op het lopende beroep en de komende periode (Kerst en oud-en-nieuw) is in overleg met ds. Jongeneel besloten om de activiteiten rond het beroep pas in te laten gaan in januari. Aanstaande zondag (3 december) wordt het voornemen afgekondigd en heeft u de gelegenheid om binnen een week bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure. Het beroep gaat (onder het voorbehoud over het besluit over het beroep naar Putten) pas in op 5 januari 2024. Ds. Jongeneel komt op 7 januari op beroep preken (10.00 uur Biesboschkerk). De kennismaking met de gemeente is gepland op dinsdag 16 januari en de beslissing over het beroep wordt uiterlijk 26 januari verwacht. Een spannende periode breekt aan. We hebben beide uitgesproken dat we de weg van de Heere in deze zoeken. Dat Hij ons daarin leidt! En voor alle data geldt: zo de HEERE wil en wij leven.