Versoepeling coronaregels miv zondag 26 september.

De kerkenraad heeft kennis genomen van het versoepelen van de coronaregels en besproken hoe we hier in onze gemeente mee omgaan. Vanaf zondag 26 september (aanstaande zondag dus!) worden voor de diensten in zowel de Dorpskerk als de Biesboschkerk 200 kerkgangers uitgenodigd. De stoelen in de beide kerken worden herschikt zodat er voldoende tussenruimte overblijft. Ook gaan we terug naar twee stoelen onderlinge tussenruimte (was drie). Op basis van de ervaringen in deze diensten bezien we hoe we verder de beperkingen kunnen afschalen. We zijn dankbaar dat we zo meer gemeenteleden kunnen toelaten. We weten dat hierover in de gemeente verschillende meningen bestaan. Zo wil de een het houden zoals het nu is en een ander wil het liefst alle maatregelen opheffen. De kerkenraad vindt het verstandig en in het belang van de gehele gemeente om dit stapsgewijs te doen. Het zal best weer wennen zijn als we met meer mensen in de diensten kunnen zijn. Zolang nog niet iedereen naar de kerk kan komen gaan we door met het uitnodigen via kerktijd.nl. Volgt u a.u.b. de aanwijzingen van de koster en/of kerkenraadsleden op. En natuurlijk blijft gelden dat als u gezondheidsklachten hebt die coronagerelateerd zijn u de diensten niet bezoekt. 

Namens de kerkenraad van wijkgemeente 2: C.J. van Eekelen.