Vakantieperiode en kerktijd.nl

Voor velen breekt nu een periode van vakantie aan, waarin u (hopelijk) ook minder uw e-mailberichten zult bijhouden. Indien u op vakantie gaat en één of meerdere zondagen de diensten niet zult bijwonen, dan is er op www.kerktijd.nl de mogelijkheid een inactieve periode in te stellen voor de data dat u afwezig bent. Hiermee voorkomt u dat u voor die zondagen een uitnodiging ontvangt en deze plek(ken) 24 uur lang gereserveerd houdt.

De vakantieperiode kan voor sommigen ook een periode zijn van eenzaamheid, als velen om hen heen er op uit zijn. Juist het bezoeken van de kerkdiensten kan dan iets zijn waar extra naar wordt uitgekeken. Het zou jammer zijn als zitplaatsen worden vastgehouden in het systeem door personen of gezinnen die elders hun vakantie doorbrengen en dat de thuisblijvers daardoor de mogelijkheid om diensten te bezoeken ontnomen wordt. We verzoeken u daarom vriendelijk, doch dringend, om de periode van afwezigheid in uw account in te stellen.

Als u met uw e-mailadres en wachtwoord inlogd via deze link https://app.kerktijd.nl/login, dan krijgt u op uw dashboard de mogelijkheid om de inactieve periode in te voeren en op te slaan.

We wensen een ieder die met vakantie hoopt te gaan een gezegende tijd toe en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Namens de kerkenraad,

D.C.J. (Dirk) de Vree
ouderling-scriba