Uitslag stemmingsvergadering

In de stemmingsvergadering afgelopen woensdagavond (na de dienst op biddag) is broeder C. (Kees) van Maastricht, Vissersdijk 85 (4251 EC) verkozen tot diaken. Uiterlijk op vrijdag 18 maart dient hij zijn beslissing kenbaar te maken bij de scriba. We bevelen broeder Van Maastricht, maar ook broeder Baas (die niet verkozen is), van harte in uw voorbede aan.

De uitslag van de 6-jaarlijkse stemming is dat de manier waarop kerkenraadsleden worden gekozen, gelijk blijft aan de manier waarop dat de achterliggende jaren is gedaan: de kerkenraad stelt, na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen, voor elke vacature een dubbeltal op.

Namens de kerkenraad,
D.C.J. de Vree (ouderling scriba)