Uitslag stemmingsvergadering wo. 3 nov.

In de stemmingsvergadering voor de kerkenraadsvacatures zijn afgelopen woensdagavond de volgende broeders verkozen:

  • In de vacature van ouderling G.J.C. Molenaar:
    A.A.C. de Rooij, Talingpad 30
  • In de vacature van diaken C. Paans:
    J. de Klerk, Hooftlanden 30
  • In de vacature van diaken T.J. van Rosmalen:
    L.J.C. Visser, Ganzepad 20

De beslissing dient Deo Volente uiterlijk zaterdag 13 november schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de scriba. We bevelen de broeders van harte in uw voorbede aan.