Uitslag stemming vacatures kerkenraad

De uitslag van de stemming van 27 november voor de vacatures in de kerkenraad is als volgt:

Vacature ouderling G.J.C. Molenaar:
G. de Jong 44 stemmen (gekozen)
J.J. de Koster 36 stemmen

Vacature diaken C. Paans:
A. van Herwijnen 37 stemmen
A.H. Versluis 45 stemmen (gekozen)

Blanco stemmen: 3
Ongeldig: 1 stem

Er hebben 83 lidmaten gestemd.

We bevelen alle broeders in uw voorbede aan.