Uitslag stemming ouderling

De uitslag van de stemming (gehouden op 7 november) voor de komende vacature van ouderling W. van der Wiel is als volgt:
Br. C.D. Hovestadt kreeg 27 stemmen.
Br. A.J. Wemmenhove kreeg 56 stemmen.
Daarmee is br. Wemmenhove verkozen in deze vacature.
Er zijn 83 geldige stemmen uitgebracht.
Wij wensen br. Wemmenhove Gods zegen toe in het overdenken van zijn verkiezing om tot een beslissing te komen.

De uitslag dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de scriba, D.V. uiterlijk zaterdag 14 november.

Gedenk de beide broeders in uw gebeden!