Uitkomst stemmingsvergadering 12 december

De uitkomst van de stemming in de komende vacature voor ouderling-kerkrentmeester (voor br. de Vries) is als volgt:

Br. G. Hoeflak kreeg 30 stemmen.

Br. G. Visser kreeg 27 stemmen.

Daarmee is br. Hoeflak gekozen. Hij maakt zijn beslissing uiterlijk 23 december bekend. We wensen hem Gods zegen toe om dit besluit te nemen.