Uitgangscollecte

De kerkenraad van wijk 2 heeft besloten om met ingang van 2 oktober de uitgangscollecte weer fysiek te houden bij het verlaten van de kerk. Deze collecte is voor het onderhoud van de gebouwen van de gemeente. De collectes voor de diaconie en de instandhouding van de eredienst worden vooralsnog niet tijdens de dienst gehouden maar deze collectes kunnen bij het binnenkomen of het verlaten van de kerk in de collectezakken in hal van de kerk worden gegeven.