Receptie jubileum ds. Lam

Dominee Lam gedenkt op Deo volente maandag 21 december zijn 40-jarig ambtsjubileum. Op 21 december 1980 is hij bevestigd als predikant in het verpleegtehuis te Sommelsdijk. In normale omstandigheden zou aan dominee en mevrouw Lam een receptie zijn aangeboden in ‘de Bron’. Helaas is dat door de coronamaatregelen niet mogelijk. Dan uitstellen? Maar tot wanneer dan? Leidt uitstel niet tot afstel? Daarom is gekozen voor een ‘drive-in receptie’. Hoe ziet dat er uit? Op Deo volente zaterdag 19 december kunt u dominee en mevrouw Lam feliciteren tussen 14.00 uur en 16.00 uur op het kerkplein van de Biesboschkerk. U komt dan met de auto, met de fiets of te voet en sluit aan in de rij om ze te feliciteren. Het zou fijn zijn als u uw belangstelling toont en laat zien dat we ook in deze omstandigheden samen gemeente zijn!
De kerkenraad van wijkgemeente 2.

De kerkrentmeesters hebben een speciaal rekeningnummer geopend waarop u uw bijdrage voor een cadeau kunt overmaken. Het rekeningnummer is:
NL47 RABO 037 37 32 449 ten name van Wijkfonds wijk 2, graag onder vermelding van ‘Jubileum ds. Lam’