Ouderenmiddag 22 maart 14.30 uur

Dinsdag 22 maart is er een middag voor gemeenteleden vanaf 60 jaar. Locatie: de Bron. We beginnen 14.30 uur.

Dominee van de Berg zal voor ons een meditatie houden. Mevr. A Hoek – van Kooten komt een lezing geven.

Als u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met Elly Slingerland tel:0183 504315.

We hopen weer op een goede opkomst.

We geven nu vast door dat dinsdag 12 april de paasmiddag is. Na het traditionele paasprogramma is er een broodmaaltijd. Meer hierover kunt u in het volgende kerkblad vinden.