Oproep gebedskring zaterdag 18 december 9.00u

Door de coronamaatregelen is de gebedskring van onze wijkgemeente op vrijdagavond helaas vervallen. Toch is het gebed juist in deze verwarrende tijd zo belangrijk. De noden en zorgen bij de Heere brengen en Hem danken voor zegeningen die er zeker ook zijn. 

Daarom willen we a.s. zaterdagochtend om negen uur in De Bron bij elkaar komen voor gezamenlijk gebed. Hiervoor is iedereen uitgenodigd. Ook als u tot nu toe onze gebedsbijeenkomsten niet bezocht. En ook als u niet tot onze wijkgemeente behoort. We willen met elkaar de Heere aanroepen, bidden dat Hij ons wil helpen. Een gebed van verootmoediging, inkeer tot onszelf: Wat wil de Heere hiermee tot ons persoonlijk zeggen.

Iedereen hartelijk welkom. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Piet Top of Mattie Schouten.