Nadere uitleg kerktijd.nl

We gebruiken nu al enige tijd Kerktijd.nl om de mogelijkheden tot het bezoeken van diensten en eventuele andere activiteiten eerlijk te verdelen. Het gebruik kan op een aantal punten nog beter en daarom wordt u verzocht zorgvuldig kennis te nemen van dit bericht.

Kerktijd.nl staat los van de website van de kerk. Het is lastig maar om van Kerktijd.nl gebruik te kunnen maken moet u eenmalig een account aanmaken in dit systeem. Dit kan via deze link:

Aanmelden kerktijd.nl wijkgemeente 2

U wordt verzocht om – wanneer u een uitnodiging krijgt – zo snel mogelijk te antwoorden of u dit verzoek accepteert of afwijst. Voorheen had u 48 uur de tijd, dit is vanaf heden aangepast naar 24 uur.
Als u het verzoek accepteert geef dan direct aan of u met het aantal personen komt dat u hebt opgegeven (in uw account). Het komt nu helaas regelmatig voor dat er 3 of 4 personen zijn ingegeven in uw account (grootte van uw gezin) maar dat er minder personen naar de dienst komen. Zo kunnen de vrije plaatsen die te voorzien waren niet worden doorgegeven aan andere gemeenteleden. Ook als u de uitnodiging wel hebt geaccepteerd maar onvoorzien toch niet komt, pas dit dan aan door dit in het mailtje van de uitnodiging opnieuw te wijzigen of door in te loggen op www.kerktijd.nl. Als u op deze site inlogt ziet u een dashboard van uw account met de bijeenkomsten en andere instellingen. U kunt hier ook een periode aangeven dat u inactief bent en geen uitnodigingen wilt ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld i.v.m. een vakantie of quarantaineperiode.

Als u een uitnodiging direct afwijst kunt u dat niet herstellen en moet u wachten op de volgende uitnodiging. Kijk regelmatig in uw binnengekomen e-mailberichten want u kunt voor een ander dienst een nieuw veroek krijgen.

Niet elk gemeentelid heeft zich aangemeld via Kerktijd.nl om de diensten te bezoeken. Dit kan een bewuste keus zijn, maar als u niet weet hoe het werkt neem dan contact met Nellie van Eekelen, tel. 504971.

Ook als u zich nog niet hebt aangemeld omdat u geen internet hebt of geen e-mail gebruikt kunt u hierover contact opnemen. U wordt dan met uw telefoonnummer in het systeem geregistreerd en u wordt dan gebeld voor een uitnodiging.

Als u na uw registratie in Kerktijd.nl al een keer een uitnodiging hebt ontvangen is dat de bevestiging dat het systeem werkt. Als u dan voor de daarop volgende zondag geen uitnodiging ontvangt komt dat niet omdat het systeem niet werkt maar omdat elke zondag niet iedereen naar de kerk kan. Er zijn over de drie diensten 160 plaatsen te verdelen (door het systeem) en we hebben momenteel 417 gemeenteleden die zich hebben aangemeld.