Invulling viering Heilig Avondmaal

Vanavond heeft het moderamen van de kerkenraad samen met de diakenen overleg gehad over de invulling van de viering van het Heilig Avondmaal in de diensten op zondag 6 september.

Er is besloten het als volgt in te vullen:

 • Gelet op het aantal aanmeldingen wordt zowel in de morgen- als in de avonddienst het Heilig Avondmaal bediend, tevens wordt in de avonddienst dankzegging gedaan;
 • U heeft zich voor één van beide diensten aangemeld en verzoeken u dan ook naar die dienst te komen waarvoor u zich aangemeld heeft;
 • Om de RIVM-voorschriften in acht te nemen zal de viering anders plaatsvinden dan we gewend zijn. (Brood en wijn wordt u aangereikt op uw zitplaats, u loopt niet naar voren). Degenen die aan het Avondmaal deelnemen dienen daarom in de kerk op de stoelen plaats te nemen of in eerste rij van de zijbanken (dat mag uiteraard samen met eventuele gezinsleden die niet deelnemen, zodat u gewoon bij elkaar kunt zitten);
 • Als u de kerkzaal binnenkomt wordt u door de broeders die ontvangstdienst hebben, doorgestuurd naar voren, zodat de zitplaatsen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingedeeld om iedereen een zitplaats te kunnen bieden. We verzoeken u uw persoonlijke voorkeuren voor een zitplaats los te laten en de aanwijzingen van de koster op te volgen. Dit geldt uiteraard voor zowel de morgen- als de avonddienst;
 • Er zijn rijen met stoelen tegen elkaar geschoven, om meer ruimte te creëren tussen de gevulde rijen. De reden hiervoor is dat diakenen brood en wijn zullen uitdelen tijdens de bediening en u gedurende de bediening op uw zitplaats kan blijven. Hiermee voorkomen we onnodig lopen en elkaar passeren tijdens de dienst;
 • Het brood zal worden aangereikt door de diakenen op een papieren schaaltje. We verzoeken u dit dus niet zelf van de schaal te pakken;
 • Als u het brood uitgedeeld heeft gekregen, verzoeken we u te wachten tot aan iedereen het brood is uitgedeeld en de dominee het teken geeft dat u het brood kunt eten;
 • Daarna zal de wijn in kleine plastic bekertjes door de diakenen aan u worden aangereikt op dezelfde wijze als het brood aan u is uitgedeeld (hiervoor zijn speciale rekjes gemaakt waarin de bekertjes staan). We verzoeken u vanzelfsprekend ook het bekertje niet zelf uit het rekje te pakken. U krijgt het aangereikt;
 • Er is op deze wijze dus één bediening in de morgendienst en één in de avonddienst;
 • De diakenen zullen bij het uitdelen van brood en wijn handschoenen en een mondkapje dragen (omdat ze voor u zullen langslopen bij het uitdelen);
 • Als u de kerk na de dienst verlaat, kunt u het papieren schaaltje en het bekertje in de prullenbak deponeren;
 • Als laatste melden wij u dat voor de Avondmaalscollecte een extra collectezak bij de ingang van de kerk hangt;
 • Als u zich nog niet voor een dienst hebt aangemeld, kunt u dat nog doen voor de avonddienst. De morgendienst zit op basis van de binnengekomen aanmeldingen al vol;
 • Als u zich aanmeldt voor de avonddienst en de avonddienst blijkt bij het ophalen van de aanmeldingen te vol te zitten, dan ontvangt u een e-mail dat u helaas de dienst niet kunt bezoeken.