Informatie over beroep prop. P. van der Schee

Als er geen gegronde bezwaren tegen de procedure van het beroep worden ingediend gaat het beroep in op 25 mei. Op zondag 26 mei preekt prop. van der Schee ‘op beroep’. Deze dienst is om 10.00 uur in de Biesboschkerk. De kennismaking met hem en zijn echtgenote is de dag daarna, maandag 27 mei, ook in de Biesboschkerk. Inloop vanaf 19.15 uur. De avond begint om 19.45. Dit ligt allemaal kort op elkaar. Dit is op verzoek van prop. van der Schee. Hij heeft nog twee beroepen (Zijderveld en Zetten-Andelst) en hij wil deze beroepen zo gelijkwaardig mogelijk behandelen. Hij heeft de hoop uitgesproken dat God hem bekend maakt naar welke van deze drie gemeenten Hij hem stuurt. Officieel loopt de beslissingstermijn tot 15 juni. Vanwege het samengaan van de drie beroepen kan dit eerder zijn. Leeft u mee? In uw gebeden en door aanwezig te zijn in de kerkdienst en tijdens de kennismakingsavond. Waar de weg heen zal leiden? We geven het over in Zijn hand.

Informatie over prop. P. van der Schee (bron: Waarheidsvriend).