Herinnering corona maatregelen erediensten

De kerkenraad herinnert u aan de regels die nodig zijn voor de goede gang van zaken rond de kerkdiensten:

  • Op zondagmorgen 16 augustus was het veel drukker in de dienst dan dat we konden inschatten op basis van het aantal aanmeldingen via internet. Veel aanwezigen hadden zich vooraf niet aangemeld, waardoor er helaas mensen naar huis moesten worden gestuurd.
  • We verzoeken u vriendelijk om vooraf via internet aan te melden en zo vroeg mogelijk, de meeste aanmeldingen komen momenteel pas zaterdagavond laat binnen, of zelfs pas op zondag. Aanmelden vanaf heden daarom uiterlijk op zaterdagmiddag voor drie uur.
  • Heeft u geen beschikking over internet neem dan een briefje mee naar de kerk met uw naam, adres en met hoeveel personen u bent. Geef het briefje af aan een van de kerkenraadsleden in de hal van de kerk.
  • Zondag 16 augustus was de laatste zondag dat we hebben afgeweken van de alfabetindeling, de vakantieperiode is bijna voorbij waardoor we weer meer aanwezigen verwachten.
  • Bij binnenkomst in de hal van de kerk wordt u aangesproken door één van de kerkenraadsleden met de vraag of u zich via internet hebt aangemeld.
  • In de kerkzaal zal de koster u behulpzaam zijn met het toewijzen van een zitplaats. Dit voorkomt onnodig verlies van zitplaatsen door een onlogische verdeling.
  • U dient onderling 3 stoelen vrij te laten. Nu gebeurt het dat dit slechts 2 stoelen zijn waardoor de 1,5 meter niet wordt gewaarborgd.
  • Blijf aan het einde van de dienst staan tot u van de koster hoort hoe u de kerk kunt verlaten. Nu gebeurt het zo dat daardoor de onderlinge afstand niet in acht wordt genomen.
  • De kerk wordt voldoende geventileerd en door ingetogen te blijven zingen kunnen de diensten hun voortgang blijven vinden zoals dat nu het geval is.

Wij vragen uw begrip voor deze regels. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om aan deze regels te voldoen om daarmee te voorkomen dat via onze diensten het coronavirus wordt verspreid.

Namens de kerkenraad,
D.C.J. de Vree
ouderling-scriba