Heilig avondmaal zondag 20 maart

Nu de maatregelen zijn opgeheven, maar tegelijkertijd nog wel enige voorzichtigheid geboden is, heeft de kerkenraad nagedacht over de manier waarop het heilig avondmaal zal worden bediend in de dienst D.V. op zondag 20 maart.
Het heilig avondmaal in onze wijkgemeente zal worden bediend in de ochtenddienst in de Biesboschkerk. We hebben besloten grotendeels weer terug te gaan naar hoe we het gewend waren, maar toch zijn er enkele aanpassingen.

Het aantal stoelen rond de tafel zal enigszins worden gereduceerd, waardoor meer onderlinge afstand kan worden gehouden.
We blijven gebruik maken van bekertjes met wijn en papieren schaaltjes met brood, die nu voor de bediening op tafel zullen worden klaargezet bij elke zitplaats. Na de bediening zullen deze door de ambtsbroeders weer worden opgeruimd.
We zullen als kerkenraad ook enigszins structuur aanbrengen in de manier waarop kan worden aangegaan. De tafelwachten zullen rij voor rij aflopen (van voren af) en degenen in de rij waar de ambtsbroeders zijn hebben dan de mogelijkheid om aan te gaan.
De avondmaalscollecte wordt nog niet aan tafel gehouden, maar u kunt uw gift in de collectezak in de hal van de kerk doen, zoals ook tijdens de beperkende maatregelen het geval was.

De kerkenraad is dankbaar dat we grotendeels weer terug kunnen naar de gebruikelijke manier van vieren en hoopt op een gezegende avondmaalszondag.