Dubbeltal vacature diaken en ‘zesjaarlijkse stemming’.

De kerkenraad heeft voor de vacature van diaken C. Paans, het volgende dubbeltal opgesteld:
Z. (Gert) Baas, Eemkerck 25, 4251 WB
C. (Kees) van Maastricht, Vissersdijk 85, 4251 EC
We bevelen deze broeders aan in uw voorbede.

De stemmingsvergadering zal worden gehouden na afloop van de biddagdienst op D.V. woensdagavond 9 maart. Er vindt dan ook de zogenaamde zesjaarlijke stemming plaats. Bij deze zesjaarlijkse stemming wordt bepaald op welke wijze de komende zes jaar de ouderlingen(kerkrentmeesters) en diakenen in onze wijkgemeente zullen worden verkozen. Meer informatie hierover volgt nog. Alle belijdende leden zijn uitgenodigd voor deze stemmingen.