Dorpskerk liturgie 8 okt 10u

D.V. zondag 8 oktober is in de morgendienst de tekst voor de verkondiging uit het Bijbelboek Handelingen.
Dominee J. Belder uit Harskamp hoopt in deze eredienst voor te gaan.

ORDE VAN DIENST:

Introïtus: Psalm 25: 6 en 7
Votum en groet
Zingen: Psalm 69: 1
Wet en samenvatting
Zingen: Psalm 141: 2 en 10
Schriftlezing: Handelingen 9: 1-19
Gebed
Zingen: Psalm 116: 2, 3, 9
Preek: Handelingen 9: 11c: “Zie hij bidt”.
     1. Een biddeloze bidder
     2. Een radeloze bidder
     3. Een verwonderde bidder
Zingen: Psalm 51: 9
Dankgebed
Slotzang: Psalm 35: 13
Zegen