Dorpskerk liturgie 2 okt 18u

D.V. zondagavond 2 oktober is een doopdienst.
Centraal zal staan Zondag 52 uit onze catechismus. Toepasselijk!
Onder andere vanwege de uitleg van het woordje “amen”: het zal waar en zeker zijn.
De doop is het zichtbare teken van dat amen.
Voorganger in de eredienst is onze wijkpredikant: ds. H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   35 : 1 en 9
PSALM   35 : 11 en 13
PSALM   72 : 11
PSALM  105 : 5
PSALM  134 : 3
GEBED DES HEEREN : 7 en 8
GEBED DES HEEREN : 9 en 10
PSALM  150 : 1 en 3

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 145 : 1 – 9
N.T.:  Markus 1 : 9 – 13
Tekst: Heid.Cat. Zondag 52

AANVANGSTEKST: Jesaja 43 : 1
“Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij.”