Catechisatiegroep dinsdagavond

Vanwege het geringe aantal aanmeldingen voor de catechesegroep op de dinsdagavond, is besloten deze catechisatie gedurende dit seizoen te laten vervallen.