Besluiten kerkenraad t.a.v. maatregelen corona

Maatregelen corona

De kerkenraad heeft op 29 november vergaderd over de aangescherpte coronamaatregelen. We hebben besloten om zo veel mogelijk gevolg te geven aan het advies voor de kerken vanuit het CIO om na 17.00 uur geen activiteiten te hebben. We hebben wel gemeend daarop een paar uitzonderingen te maken omdat we vinden dat die essentieel zijn voor het kerkelijk leven in onze wijkgemeente.

Kerkdiensten:
De avonddienst van 18.00 uur wordt vanaf zondag 5 december verschoven naar 15.30 uur. Het aantal gemeenteleden die worden uitgenodigd blijft gelijk. Houd u a.u.b. de basisregels in acht, ontsmet uw handen in de hal, draag een mondkapje bij het in- en uitgaan van de kerkzaal en houd 1,5 meter afstand!

Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal:
De bezinningsavond wordt donderdagavond 2 december om 19.30 uur alleen digitaal uitgezonden op de gebruikelijke manier als de kerkdiensten. U kunt dus de bezinningsavond niet fysiek bijwonen in de Dorpskerk.

Catechisaties:
De kerkenraad vindt het bijbelonderwijs essentieel voor onze jongeren. Alle catechisaties gaan door op de gebruikelijke tijden en plaatsen. Het zijn kleine groepen waarbij de basisregels goed zijn toe te passen. Ook daar geldt dat je je handen ontsmet bij binnenkomst en je een mondkapje draagt tot je op je stoel zit.

Jeugdwerk:
Van het jeugdwerk gaat alleen Ichthus door. De basisregels zijn in de andere groepen niet te handhaven. Dit komt mede doordat het ‘clubwerk’ een informeler karakter heeft dan de catechisaties. 

Kinderkerstfeest:
De viering van het kinderkerstfeest is verplaatst naar zaterdag Eerste Kerstdag, 25 december, om 15.30 uur. Er is die dag dan één kerkdienst ’s morgens om 10.00 uur.

Andere activiteiten:
Andere activiteiten in de gemeente kunnen doorgaan met inachtneming van de volgende regels: de basisregels worden in acht genomen. En er dient overleg te zijn met de koster over de te kiezen ruimte om de 1.5 meter te kunnen uitvoeren. En de activiteit dient voor 17.00 uur klaar te zijn!

Bij de opening van de kerkenraadsvergadering lazen we Kolossenzen 4: 2-6. In vers 5 staat: ‘Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit‘, Matthew Henry zegt over deze tekst: dat u hun geen gelegenheid geeft om hun tegenzin tegen uw godsdienst te doen blijken en versterken. Een dringend advies van de overheid moet je niet al te snel naast je neerleggen.