Besluiten kerkenraad coronamaatregelen

Op dinsdagavond 21 december jl. heeft de kerkenraad vergaderd naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. De volgende besluiten zijn genomen:

Bezoekersaantallen erediensten
– In de Dorpskerk wordt afgeschaald naar 180 bezoekers per dienst
– In de Biesboschkerk wordt afgeschaald naar 150 bezoekers per dienst

Probeert u alstublieft (met name in de Biesboschkerk) rekening te houden met waar u gaat zitten. Houd in dezelfde rij twee stoelen tussenruimte en probeer in de Biesboschkerk ook schuin achter iemand te gaan zitten zodat de 1,5 meter wordt gewaarborgd. In de Biesboschkerk staan de rijen stoelen namelijk iets dichter op elkaar.

Gemeentezang
We blijven in de diensten zingen zoals we gewend zijn. Hierop zijn dus geen maatregelen of beperkingen van toepassing.

Aanvangstijd avonddienst
Per 1 januari 2022 beginnen de avonddiensten weer om 18.00 uur. De dienst op oudejaarsavond begint – zoals we altijd al gewend waren – om 19.30 uur.

Catechisaties
De catechisatielessen gaan door op de locaties en (reguliere) tijdstippen zoals eerder gecommuniceerd. Hieraan verandert niets.

Clubwerk
De -13 clubs en Credo activiteiten zijn gedurende de huidige lockdown stopgezet. De jongeren van Ichthus komen wel bij elkaar, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Kringen en andere activiteiten
Kringen en verenigingen mogen bij elkaar komen in één van de zalen van de kerkelijke gebouwen, in overleg met de koster en met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De regel dat de activiteiten voor 17.00 uur klaar moeten zijn komt te vervallen, gezien het feit dat er geen sprake meer is van een avondlockdown.