Beroepingswerk

(stand van zaken op 23-12-2022)

U leeft als gemeente mee met de kerkenraad in woord en gebed! Daar danken wij u voor. Wat is de stand van zaken? U weet dat de solvabiliteitsverklaring is afgegeven. Een belangrijk document want zonder dit document kan een gemeente geen beroep uitbrengen. Het liep wel stroef. Het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) kijkt nauwlettend naar de inkomsten van de gemeente. Het college van kerkrentmeesters moest tot twee keer toe aanvullende vragen over de financiën van de gemeente beantwoorden! In een nog nader te plannen gemeenteavond wordt u daarover geïnformeerd.

Al voor het ontvangen van de solvabiliteitsverklaring had de kerkenraad twee namen van te beroepen predikanten geselecteerd. Meerdere gemeenteleden hadden deze namen ook ingediend. Al snel bleek dat een van deze predikanten tot medio 2023 geen beroep in overweging wil nemen. De andere predikant wil dat wel, echter hij neemt niet meer dan één beroep tegelijk in overweging. En u begrijpt het al, wij zijn niet de enige gemeente die met hem contact heeft gezocht. Als kerkenraad hebben we besloten om met deze predikant contact te houden. Dat houdt echter wel in dat het kan zijn dat een eerder op hem uitgebracht beroep door een andere gemeente door hem wordt aangenomen. Maar mede omdat u deze predikant aan de kerkenraad heeft aanbevolen leek het ons goed om te wachten. In die tijd wordt geen contact met een andere predikant opgenomen. Het is niet gebruikelijk dat de naam van deze predikant in dit stadium met u wordt gedeeld. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Uw kerkenraad.