Beroep ds. A. Goedvree

De kerkenraad is verheugd om u te kunnen meedelen dat we een beroep gaan uitbrengen (als er geen bezwaren tegen de procedure worden ingediend) op ds. A. Goedvree uit Hoevelaken. Op 26 september heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden in de pastorie in Hoevelaken. In de kerkenraadsvergadering van 3 oktober is verslag gedaan van het bezoek en heeft de kerkenraad besloten om een beroep op ds. Goedvree uit te brengen. Dit besluit is dezelfde avond bekrachtigd door de Algemene kerkenraad. Als er geen (gegronde) bezwaren worden ingediend tegen de procedure gaat het beroep in op 13 oktober. Ds. Goedvree komt ‘op beroep preken’ op zondag 22 oktober, in de avonddienst in de Biesboschkerk. De kennismaking met mevr. en ds. Goedvree staat gepland op woensdag 25 oktober in de Biesboschkerk, aanvang 19.30 uur. Nu al hartelijk uitgenodigd! Ds. Goedvree heeft ook een beroep ontvangen van de gemeente Hellouw-Tricht. En natuurlijk is er de roep uit zijn eigen gemeente. Een spannende periode breekt aan. Ds. Goedvree en wij hebben uitgesproken dat we de weg van de Heere zoeken. Dat Hij ons leidt in deze weg en dat er een besluit mag komen naar Zijn wil. De beslissing van ds. Goedvree wordt op 3 november verwacht. Het adres van ds. en mevr. Goedvree is: Westerdorpsstraat 65, 3871 AV Hoevelaken. Leeft u mee? Door het beroep op te dragen in uw persoonlijke gebeden. En een kaartje sturen kan natuurlijk ook.