Bericht m.b.t. huisbezoeken

Beste gemeenteleden,

Door de coronamaatregelen is reeds enige tijd het brengen van huisbezoeken niet uitgevoerd door de wijkouderlingen zoals we dat graag zouden hebben gedaan.

De wijkouderlingen maken voor zichzelf de afweging of ze het veilig vinden om een huisbezoek af te spreken of niet. Als met u contact wordt opgenomen bent u zelf ook vrij om aan te geven of u dat wel of niet wenst. Andersom geldt dat evenzeer: als u bezoek wenst, schroomt u dan niet om contact op te nemen met uw wijkouderling. Hij kan eventueel voorstellen om een vervanger te zoeken als hij het zelf niet ziet zitten om een bezoek af te leggen.

Namens de kerkenraad,

C.J. van Eekelen, preses
D.C.J. de Vree, scriba