Belijdenisdienst 11 oktober

Op DV. zondag 11 oktober is de belijdenisdienst gepland. Door corona is dit later dan anders. De kerkenraad is blij dat de dienst nu kan plaatsvinden. We hebben nog steeds te maken met de RIVM-voorschriften. Gelukkig vinden de kerkdiensten doorgang maar wel met de 1,5 meter afstand regel.

De belijdenisdienst wordt in de regel door meer kerkgangers bezocht dan andere diensten. Familieleden en vrienden van de belijdeniscatechisanten, maar ook de ‘eigen’ gemeenteleden willen graag de dienst bijwonen. Hoe doe je dat met in achtneming van de 1,5 m regel? De conclusie is snel gemaakt, het kan onder de huidige omstandigheden niet zo zijn dat heel de gemeente deze dienst bijwoont in één van onze eigen kerkgebouwen. Maar wie nodig je dan uit? En hoeveel mensen kunnen er uitgenodigd worden buiten de familieleden en vrienden?

De kerkenraad heeft zich over deze vragen gebogen en heeft in deze bijzondere omstandigheden een bijzonder besluit genomen.
In ons dorp kan onze gemeente, min of meer in haar geheel, nu alleen in de Bethelkerk samenkomen. In deze kerk kunnen ongeveer 420 personen worden toegelaten binnen de RIVM regels. Gelet op de bijzondere omstandigheden waarin wij ons bevinden leek het de kerkenraad de moeite waard te onderzoeken of dit zou kunnen. Daarom hebben we de kerkenraad van de Bethelkerk benaderd en ons verzoek tot het gebruik van de Bethelkerk voorgelegd aan de kerkenraad.

De kerkenraad van de Bethelkerk heeft ingestemd met ons verzoek. Een verrassend en verblijdend antwoord!

Voor alle duidelijkheid. De kerkdienst vindt plaats onder onze de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijk 2. We mogen de kerk gebruiken zoals we als hervormde gemeente zijn. Wat is dan het verschil met een dienst in onze kerk? Alleen het gebouw en het tijdstip: de dienst wordt ’s middags gehouden om 14.30 uur. Dit omdat er om 18.00 uur weer een dienst in de Bethelkerk is. Er zijn dus op DV. 11 oktober twee diensten, om 10.00 uur in de Dorpskerk en om 14.30 uur in de Bethelkerk.

Het aanmelden voor de belijdenisdienst zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.