Afscheid dominee en mevrouw Lam

Het afscheid van dominee en mevrouw Lam nadert met rasse schreden. Werkendam, de laatste gemeente als gemeentepredikants-echtpaar! Op donderdag 6 oktober is de afscheidsavond voor de gemeente en op zondag 9 oktober is de afscheidsdienst. Bij een afscheid hoort een cadeau. Als gemeente willen we dominee en mevrouw Lam via dat cadeau onze dankbaarheid laten blijken voor hun werkzaamheden in onze gemeente in de afgelopen vier jaar. Wij vragen uw bijdrage aan dit cadeau. U kunt uw gift (bij voorkeur) overmaken naar rekeningnummer NL47 RABO 0373 7324 49 ten name van SKG CvK Herv. Gem. onder vermelding van ‘cadeau fam. Lam’. Uw bijdrage kunt u ook ‘contant’ geven aan een van de broeders van de kerkenraad.