Opgestelde dubbeltallen kerkenraadsvacatures

In de kerkenraadsvergadering op dinsdag 8 november jl. zijn de volgende dubbeltallen opgesteld:

In de vacature van jeugdouderling A. Willemsen:
G.H. (Gerard) van den Adel (Ereprijs 13) en M.J. (Marcel) van Horssen (De Graaff 66)

In de vacature van ouderling M.A. Prosman:
J. (Jan) Kamp (Sasdijk 75) en G. (Gerrit) Westerlaken (Eemsteyn 24)

In de vacature van ouderling T. van Vuuren:
P. (Piet) de Heer (Havenstraat 52/5) en G. (Gerrit) Hoeflak (Van Tienhoven van de Boogaardstraat 20b)

De stemmingsvergadering – waarvoor belijdende leden van harte zijn uitgenodigd – wordt D.V. gehouden op donderdag 17 november in de Dorpskerk. Aanvang: 19.30 uur.

We bevelen de broeders die op dubbeltal staan van harte in uw voorbede aan.