40-jarig ambtsjubileum ds. H.J. Lam

Beste gemeenteleden,

Op maandag 21 december 2020 is het 40 jaar geleden dat dominee Lam werd bevestigd in het ambt van predikant. Dominee Lam studeerde theologie in Utrecht. Als theologisch kandidaat was hij geestelijk verzorger in het verpleegtehuis te Sommelsdijk, waar hij op 21 december 1980 tot predikant bevestigd werd. Vervolgens diende hij de gemeenten van Nieuwe Pekela (1982-1988), Harderwijk (1988-1994), Den Ham (1994-1999), Nieuwerkerk aan den IJssel (1999- 2004), Rijssen (2004-2008), Ridderkerk (2008-2017), was hij als huispredikant verbonden aan De Engelenburgh en de Freule Lauta van Aysmaflat in Veenendaal (2017-2018) en dient hij als wijkpredikant sinds 2018 onze gemeente.

Namens de gemeente zouden we het fijn vinden om hem ter gelegenheid van dit jubileum een cadeau te overhandigen. De kerkrentmeesters hebben een speciaal rekeningnummer geopend waarop u uw bijdrage voor een cadeau kunt overmaken. Het rekeningnummer is:

NL47 RABO 037 37 32 449 ten name van Wijkfonds wijk 2, graag onder vermelding van ‘Jubileum ds. Lam’.

Een bijdrage voor het cadeau kan ook contant in een envelop worden overhandigd aan één van de kerkenraadsleden.

In de dienst op zondag 20 december zal dominee Lam voorgaan in de dankdienst voor dit jubileum en namens de gemeente worden toegesproken. Op zaterdag 19 december zal de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om dominee Lam en zijn vrouw te feliciteren met dit jubileum. Vanwege de coronamaatregelen is op dit moment nog niet bekend hoe dit vorm kan krijgen, u wordt hierover nader geïnformeerd.

Namens de kerkenraad,

C.J. van Eekelen, preses
D.C.J. de Vree, scriba