Zendings/evangelisatieproject Volos

Van 2 t/m 11 juni hopen wij (Judith van Ekris, Pauline van de Poel, Marja Koman, Irma Weeda en ik) samen met enkele gemeenteleden van de Hervormde kerk uit Veen naar Volos, een stad in Midden Griekeland, af te reizen om Gods woord te verspreiden onder de plaatselijke bewoners in Griekenland. Het wordt als project gedragen door de zendingscommissie van onze wijkgemeente en tevens ondersteund door de diaconie van de Hervormde Gemeente in Veen.

Grieken zijn uit traditie Orthodox. Waarbij de meesten nooit uit een bijbel hebben gelezen, aangezien deze alleen in het ‘oud Grieks’ beschikbaar is. Dit is een taal welke nog maar weinig mensen spreken. Bovendien is de priester degene die je uitleg geeft over God in de dienst, dus zelf hoef je je daar niet mee bezig te houden.

Om de Grieken kennis van de Bijbel te geven is de Griekse Evangelische kerk in Volos 2 jaar geleden in samenwerking met de Grieks Orthodoxe bisschop van de provincie Magnisia, waarvan Volos de hoofdstad is, een project gestart om het nieuwe testament aan alle Grieken in de regio thuis te bezorgen. Het doel van onze reis is om te evangeliseren door middel van het verspreiden van de bijbel in de vorm van het nieuwe testament. Tevens zit er in het pakketje een dvd over het leven van Jezus. De kleine protestantse gemeente van Volos gaat zondag in, zondag uit op pad met een aantal leden van de gemeente om in het hele gebied de pakketjes uit te delen. Inmiddels hebben ze er een kleine 20.000 verspreid in zo’n anderhalf jaar. Een prestatie! Er zijn er nu nog een 40.000 te gaan! Ze kunnen dus wel wat hulp gebruiken.

Het mooie aan dit project is dat het evangelie door middel van het nieuwe testament wordt verspreid. Hierin staan natuurlijk de 4 evangeliën, maar ook de verkondiging van het evangelie door de apostel Paulus aan de inwoners van Griekenland. Het eerste land in ons werelddeel Europa waar de blijde boodschap binnenkwam.

Ons streven is om een groot gedeelte van de bijbels die wij tijdens onze reis uitdelen middels giften vanuit de gemeente te bekostigen. De kosten voor één pakketje bedragen € 4. Middels diverse acties hopen wij dit bij elkaar te kunnen brengen.

Op zondag 26 maart willen wij een inzamelingsactie voor het project organiseren. Voor de dienst zal een filmpje van het project worden getoond waarin de doelstelling nader wordt uitgelegd. Na de dienst is er koffie met een stuk zelfgebakken taart door gemeenteleden. Waarbij wij hopen dat een ieder een bijdrage voor het project wil geven. Er staat een melkbus waar de giften in worden verzameld.

Voor de geïnteresseerden zijn de deze zondag diverse flyers en filmpjes met meer informatie beschikbaar.

Wie alvast iets wil bijdragen aan het project kan gebruik maken van het bankrekeningnummer van Zendingscommissie Hervormde Gemeente Werkendam NL39 RABO 0368 7573 66 onder vermelding van JudithgoesGreece/Bijbelproject.

Matthijs Weeda