Wijknieuws wk-50

Over op zondag
In de komende drie weken zullen in de diensten voorgaan:

D.V. zondagmorgen 19 december onze eigen pastoraal  werker H. Dekker uit Dussen. In de middagdienst ds. R. Maathuis uit Werkendam.

D.V. zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag, tijdens de morgendienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut.  

D.V. zondag 26 december  in de morgendienst van deze tweede Kerstdag kandidaat A.L. Kornaat uit Klundert. In de middagdienst ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

D.V. vrijdag 31 december, Oudjaarsdag, onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. Het aanvangstijdstip van deze oudjaarsdienst wordt nog via de afkondigingen en de website bekend gemaakt.

D.V. zaterdag 1  januari 2022, Nieuwjaarsdag,  in de ochtenddienst ds. G. van der Linden uit Waalwijk.

D.V. zondag 2 januari in de ochtenddienst ds. S. Jumelet uit Zaltbommel. In de middagdienst ds. C. Hendriksen uit Woudrichem.

Alle diensten ook (online) en via internet en kerkradio vanuit de Biesboschkerk en Dorpskerk.

U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Besluiten kerkenraad t.a.v. maatregelen corona
Naar aanleiding van de opgelegde aangescherpte maatregelen in verband met de coronabesmettingen heeft de kerkenraad het volgende besloten:

Met ingang van zondag 5 december worden de avonddiensten van 18.00 uur vervroegd naar 15.30 uur. Vanaf zondag 12 december zijn in de ochtenddiensten altijd gezinnen met kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar welkom. Overige gemeenteleden krijgen een uitnodiging via kerktijd.nl
In de middagdiensten is een ieder van harte welkom.

Oppas
Zondagmorgen 19 december, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Caroline van Kampen en Hester van Rijswijk

Zaterdagmorgen 25 december, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Marianne van der  Spoel en Rosanne Grobecker

Zondagmorgen 26 december, Dorpskerk:
0-4 jaar: Dorien Vos en Melissa Vogel

Zondagmorgen 2 januari, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Linda Visser, Marieke van Aken en Joline van Ooijen

Kindernevendienst tijdens morgendiensten
Voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8  is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 19 december (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Jesaja 52:1 – 53:6: Gods dienaar die door niemand werd gezien.
Leiding:
groep 1 t/m 3: Nienke, Ellen en Esmee
groep 4 t/m 6: Sijtje en Anja

Op zaterdagmorgen 25 december (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Lucas 2: 6-20: De geboorte van Jezus.
Leiding:
groep 1 t/m 3: Marcella, Jody en Frederique
groep 4 t/m 6: Ingrid en Marieke

Op zondagmorgen 26 december (Dorpskerk) wordt er gelezen en behandeld Psalm 103: De liefde van God.
Leiding:
groep 1 t/m 3: Petra, Liesbeth de Heer en Liesbeth van Oost
groep 4 t/m 6: Annelies en Wendelina
groep 7 en 8: Tessa en Bianca

Op zond
agmorgen 2 januari (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Genesis 1:1-2:4: God schept de hemel en de aarde.
Leiding:
groep 1 t/m 3: Lianne, Rosanne en Eveline
groep 4 t/m 6: Nico en Suzanne

Ga met je gezin op kerstwandeling!
Het is bijna kerst. Dit jaar wel wat anders dan andere jaren. Geen grote familiefeestjes, geen stampvolle kerkdiensten en geen herdertjestocht. Daarom hebben wij iets anders bedacht! Doe met je ouders, opa en oma, broer of zusje een kerstspeurtocht rond de Biesboschkerk. Maak je BINGO-kaart vol, door alle ‘kerstfiguren’ en voorwerpen op te speuren. Spannend én gezellig op Kerstavond, vrijdag 24 december.

We beginnen op de parkeerplaats vóór Het Baken. Je mag starten tussen 5 uur en half 7. (17.00 uur – 18.30 uur) 

Na afloop is er nog wat lekkers. Kom je ook?  Wij , van de herdertjestochtcommissie rekenen op jullie!

Kerstviering ouderen HVD Wijk 1
Vanwege corona kunnen we helaas ook dit jaar geen Kerstviering met de ouderen van onze wijkgemeente houden.

Wij als dames van de HVD vinden dit heel jammer, we hadden u graag weer ontmoet. U allen wensen wij gezegende Kerstdagen toe en heel veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

Een groet van de dames van de HVD.

PASTORALIA

Gemeenteleven I

Zieken
Op woensdag 24 november onderging Alida Crielaard – Vuurens (Richter 64, 4251 DB Werkendam) een knieoperatie in Breda. Deze operatie is goed verlopen, zij is nu thuis aan het revalideren.

Met Marja Koman (Bastion 2, 4285 EB Woudrichem) gaat het behoorlijk goed. De laatste scans gaven goed nieuws, dat sommige eerder gesignaleerde plekjes flink gekrompen waren en sommige andere verdwenen waren. Om de week heeft ze een chemokuur. Ze is recent weer begonnen met wat te werken in de weken waarin ze geen kuur heeft, en dit gaat goed en bevalt haar goed. Laten we blijven bidden voor haar, voor volledige genezing en herstel.

Charlotte Pellicaan (De Zonnestraal, Snellenweer 9, 4251 VV Werkendam) heeft zeer slecht nieuws gekregen. Ze heeft woensdag 24 november een MRI-scan gehad en daaruit is definitief vastgesteld dat zij kanker heeft met uitzaaiingen. Een grote klap, die moeilijk is om te verwerken. Zullen we voor haar bidden, om kracht, troost en Zijn nabijheid?

Met Wim de Jong (Vijcie 11, 4254 LA Sleeuwijk) gaat het op moment van schrijven erg slecht. Goede momenten wisselen af met hevige pijn. Ook voor Wim en zijn gezin bidden om kracht, troost en Gods nabijheid in deze moeilijke dagen.

Verder bidden we voor een ieder die ziek is of herstellende, en voor hen die psychisch lijden en degenen die om hen staan. “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij”, schrijft David in Psalm 23. Woorden die grond onder de voeten geven, en kracht geven in moeilijke tijden. Vooral die laatste vier woorden, ‘U, bent, bij, mij’… bid die steeds opnieuw in gedachten, om het zo dieper te gaan beseffen en ervaren.

Ds. Guido van der Neut

In Memoriam Kees van Esch
Op 16 december 1934 werd Cornelis Johannes van Esch geboren aan De Werken ca., tussen Werkendam en Sleeuwijk. Zijn roepnaam was Kees en hij was het vierde kind in het gezin met in totaal zes zussen. Voor zijn geboorte al was een oudere broer, ook Kees genaamd, overleden. Het gezin was Hervormd en geloof speelde van jongsaf aan een belangrijke rol in het leven en gezin van Kees.

Toen Kees 19 was, ontmoette hij Dicky Sack uit Veen. Ze kregen verkering en 9 jaar later trouwden zij op 16 november 1962. Het echtpaar ging wonen aan de Zevenhuizen 13 in Werkendam en daar kregen zij hun eerste kinderen, Netty en Coeno. In 1966 verhuisden ze naar de Kappenwaard 2. Daar kregen ze nog twee zoons: Huib en Geert. Kees werkte als stratenmaker, wat hij erg goed en snel kon, ook op latere leeftijd nog, omdat hij zowel links- als rechtshandig kon werken. Hij voetbalde jarenlang in het eerste elftal van Kozakken Boys en ook na die periode bleef hij daar actief. Mede daardoor was hij een bekende verschijning in Werkendam.

Een heel lieve man, met veel humor en geïnteresseerd in iedereen ongeacht status of leeftijd. Dat alles maakte hem geliefd bij velen, maar ook thuis was hij een zorgzame en liefdevolle echtgenoot, vader en later ook opa. Hij was heel fanatiek in (kijken naar) sport maar ook in de duivensport, wat hij tot op het laatst van zijn leven met veel passie is blijven doen.

Het geloof in Jezus is altijd belangrijk geweest voor Kees. Al tientallen jaren bezocht hij geen kerkdiensten meer wegens nervositeit. Maar trouw en betrokken volgde hij thuis elke dienst van onze wijkgemeente. Één van de mooiste momenten van Kees’ leven, was het doen van belijdenis en gedoopt worden, op 2 april 1967.

Eind november 2021 werden Kees en Dicky beide ziek. Eerst ging het erg slecht met Dicky, maar enkele dagen later was het andersom: Dicky herstelde goed maar Kees ging erg achteruit. In deze dagen sprak Kees voluit over de Here Jezus en hij bad heel veel. Kostbare gesprekken met gezinsleden werden gevoerd. Wat de familie de laatste dagen zag aankomen en vreesde, gebeurde op 2 december, toen vroeg in de ochtend Kees zijn laatste adem uitblies. Kees werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Werkendam op 7 december jl. Dicky moet haar man nu missen, de kinderen en kleinkinderen hun (schoon-)vader en opa. Zij, en vele anderen, zullen Kees nooit vergeten.

Ds. Guido van der Neut

Gemeenteleven II

In memoriam Teuntje van Wijk – de Hoog
Op 18 november jl. kwam er plotseling een einde aan het aardse leven van Teuntje van Wijk – de Hoog. Ze overleed op 88 jarige leeftijd. Ze laat een man, een dochter, twee kleindochters en aangetrouwde kleinzonen, en twee achterkleinkinderen na. 

Mevrouw Van Wijk was iemand die ‘altijd’ thuis was. Ze was altijd op de achtergrond aan het zorgen voor iedereen, zodat diegenen hun dagelijkse bezigheden konden volbrengen. Ze was niet zo graag op de voorgrond aanwezig maar regelde wel alles voor iedereen. Ze had oog voor wat de ander nodig had. Mevrouw Van Wijk was een ‘echte’ moeder. Die haar dochter veel heeft bijgebracht, waaronder handwerken en breien. Daar genoot ze van. Samen met haar man, heeft ze haar leven geleefd en is er veel gebeurd. Moeilijke dingen, maar ook zeker mooie dingen. De geboorte van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen brachten veel vreugde en blijdschap. Een grote klap kreeg ze toen een paar jaar geleden haar tweelingzus overleed. Het leek nog of er een stukje van haarzelf weg was. En zo kwam ze op hoge leeftijd, samen met haar man Cor. Het zorgen voor anderen werd steeds moeilijker. De dagelijkse dingen, zoals koken, kon ze eigenlijk niet meer volhouden. Ook kwam er steeds meer hulp over de vloer. Het was moeilijk voor haar om dat te aanvaarden. Want de vrouw die ze altijd was geweest, die altijd klaarstond om andere te helpen, moest nu zelf geholpen worden. Dat was moeilijk.

Toen kwam daar donderdag 18 november. Heel plotseling was het moment daar, waarop ze het aardse leven heeft moeten verwisselen voor het hemelse. Tijdens de afscheidsdienst hebben we woorden gelezen uit psalm 139. Over God die ons beter kent dan wij onszelf. Over God die zo met ons ver

trouwd is, dat dat ons rust en troost mag geven. Zeker nu mevrouw Van Wijk is heen gegaan. Na de dienst hebben we haar lichaam begraven op de begraafplaats aan de Borcharenweg in Werkendam. We wensen haar man Cor, haar dochter Renske en schoonzoon Piet, haar kleinkinderen Miranda en Lennart, Claudia en Willem en achterkleinkinderen en allen die mevrouw Van Wijk zullen missen Gods troost en kracht toe in het verwerken van dit verlies.

Henri Dekker

In memoriam Jannigje (Janny) Steffen – Slingerland
Dinsdag 7 december jl. is Janny Steffen overleden. Ze mocht 90 jaar worden. Op 21 oktober 1931 werd Janny geboren. Een bewogen tijd, tussen twee wereldoorlogen in. Ze ging werken bij een rijke familie, waar ze ook in de kost ging. Naderhand werd ze verpleegster en kwam na verloop van tijd Rien Steffen. Ze trouwden in 1955 en kregen twee zonen, Jaap en Adri. Ze hebben altijd van het leven genoten en avonturen beleefd. Tegelijkertijd waren ze zich bewust dat het hen ook ‘gegeven’ moest worden om zo gelukkig te zijn en avonturen te beleven. Ze genoten van de vrijheid om er op uit te trekken en nieuwe streken te ontdekken. Samen met Rien woonde Janny jarenlang op een woonark in Rotterdam. Daar heeft ze een heerlijke tijd beleefd. Na verloop van tijd – toen de kinderen het huis uit waren – verhuisden ze naar Werkendam, waar ze zich hebben ingezet om een vriendengroep op te bouwen. Janny genoot ervan om onder de mensen te zijn en het zo goed mogelijk te maken voor anderen. Vanwege haar spierziekte ging het ‘reizen’ steeds moeilijker en werd er een caravan gekocht in Hoeven. Daar werden heel wat zomers doorgebracht. Haar leven veranderde compleet toen zo’n vier jaar geleden haar man Rien overleed. Ondanks alles heeft ze haar leven weer aardig op de rit gekregen en kon ze, op haar eigen manier en tempo, haar leven weer oppakken. Ze genoot van de bezoekjes die deze en gene brachten. Maar het gouden randje van het leven was wel verdwenen. Net zo vanzelfsprekend het is om adem te halen, zo vanzelfsprekend was het voor Janny om te geloven. Ze ervaarde God om zich heen. Ze wist zich niet alleen, ook niet na het overlijden van Rien. Janny had sterk vertrouwen op God. Hij zorgde voor haar. En daardoor kon ze ook hun trouwtekst, die tijdens de afscheidsdienst ook lazen, in praktijk brengen. Dient elkander door de liefde. Dat heeft ze haar hele leven zo goed mogelijk geprobeerd te doen. Dinsdagmorgen 7 december is ze Thuisgehaald door haar Heer en Heiland. Na een kort ziekbed mocht ze het leven loslaten en naar Huis toe gaan. Want daar geloofde ze ten volle in, in het leven na dit leven. Zaterdagmorgen 11 december hebben we Janny, na een afscheidsdienst die ze zelf aangereikt had, begraven op de begraafplaats in Werkendam. We wensen Jaap en Marjolein, Adri, kleinkinderen en achterkleinkinderen, overige familieleden en vrienden en vriendinnen van Janny Gods troost en kracht toe om dit verlies te verwerken.

Henri Dekker

In memoriam Wessel Pieter Adriaan Kieboom
Zondagmorgen 28 november jl. werd ons dorp opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Wessel Kieboom. Nog maar 19 jaar. Door een tragisch verkeersongeval op de Sasdijk is hij om het leven gekomen. Wessel Kieboom, hij stond aan het begin van zijn leven, van zijn carrière. In het voorjaar van 2021 is hij voor een duikersopleiding een aantal maanden in Noorwegen geweest. In het duiken had hij zijn passie gevonden. Daar wilde hij zich in ontwikkelen. Dat was wat hij wilde. Gaan werken, geld verdienen, zelfstandig worden. Niet meer doorleren, want dat was niet echt zijn ‘ding’. Maar het werken, het duiken, scheepsonderhoud, daar wilde hij in verder gaan.

Wessel was een mensen-mens. Had een grote groep vrienden, waar hij ontzettend veel van hield. Net als van zijn familie overigens. Familie en vrienden. Dat maakte voor hem het leven de moeite waard. Daar genoot hij van! Ook van een feestje en lekker chillen met vrienden in de Biesbosch of waar dan ook. Als er maar mensen waren, dan had Wessel het naar zijn zin. En toen kwam daar de nacht van 27 op 28 november. De onwerkelijke dreun is nog steeds niet bevatten. Zeker niet voor Co en Jolanda en Steyn. En voor de gehele familie. Je merkt ook in het dorp dat dit ongeval impact heeft. Zeker ook bij de jongeren. Zaterdagmorgen 4 december kwamen we samen om afscheid te nemen van Wessel. We hebben hem herinnerd zoals we hem gekend hebben. Ook hebben de neven en nichten van Wessel twee mooie liederen gezongen. Eentje ging er over psalm 121. Over de hulp die van God vandaan komt! Juist ook in deze donkere dagen van verwerken en gemis en rouw. Na de dienst hebben we het lichaam van Wessel begraven bij zijn opa. Opa Kieboom, wie we nog maar in juli begraven hebben. Daar mag hij rusten. We wensen Co en Jolanda en Steyn, oma Kieboom en opa en oma Pals en allen die Wessel zullen missen, Gods kracht en troost toe om dit vreselijke verlies te verwerken.

Henri Dekker 

In memoriam
Op 20 november 2021 kwam er een eind aan het leven van Geertruida Pruijsen-van Burgel. Trudy werd op 10 oktober 1946 geboren in Nieuwendijk als oudste dochter van een gezin van  uiteindelijk 9 kinderen. In 1968 trouwde ze met Govert Pruijsen en samen kregen ze 4 kinderen. In hun gelukkige huwelijk kwam verdriet, toen bleek dat Trudy op 50-jarige leeftijd hartklachten kreeg en daardoor werd ze minder mobiel. Ze kreeg met verschillende ziektes te maken en dat beperkte haar verder. Het ziekenhuis werd regelmatig bezocht. Toen Goof met prepensioen ging kwam de verzorging voor Trudy vooral op hem neer, wat hij vol liefde voor haar deed. Met toewijding hielp hij haar waar hij kon. Kort geleden werd zij vanwege diabetes aan haar voet geopereerd. Hoewel het met de voet goed ging, knapte Trudy niet op. Bij scanonderzoek werd een ernstige, uitgezaaide ziekte geconstateerd, waar niets meer aan te doen was. Trudy accepteerde deze conclusie en wilde naar huis om afscheid van haar geliefden te kunnen nemen in huiselijke omgeving. Haar overlijden kwam voor Goof en hun kinderen toch nog onverwacht. Op 25 november werd haar stoffelijk overschot aan de aarde toevertrouwd. Wij bidden Goof en de kinderen (vooral Kathelijne) en de vijf kleinkinderen Gods ontferming toe.

M. Braal

Huwelijksjubileum
Op woensdag 29 december a.s. is het vijftig jaar geleden dat broeder Anton Slob en zuster Marjo Slob – van Vuren, Biezengors 29 (4251 DJ) in Werkendam elkaar het “ja woord” gaven. Bij hen is dus sprake van een gouden bruiloft. Vijftig jaar door de huwelijksband met elkaar verbonden zijn en lief en leed mogen delen, voorwaar een mijlpaal die lang niet iedereen is gegeven. Anton en Marjo zijn begin oktober 2020 vanuit Boven- Hardinxveld naar Werkendam verhuisd en hebben toen aansluiting gezocht bij onze wijkgemeente. Wij feliciteren het gelukkige echtpaar en degenen die hen lief en dierbaar zijn van harte  met het bereiken van dit jubileum. Voor de toekomst wensen we Anton en Marjo – onder Gods Zegen – alle goeds toe.
Ga in alle opzichten de levensweg met Hem!

Hans de Smit

Langdurig zieken en (oud) gemeenteleden in verpleeg- en verzorgingshuizen
Onderstaand vindt u een lijst met langdurig zieken en (oud) gemeenteleden die in de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven. Misschien wilt u een langdurig zieke of iemand die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft, in deze voor velen zo moeilijke maand december eens verrassen  met een kaartje of een brief? Dan is dit uw kans! Ik probeer de lijsten zo goed mogelijk bij te houden maar een fout is gauw gemaakt. Aan u dan ook het verzoek mij op te hoogte te brengen als u één of meerdere namen mist. Bij voorbaat dank!

Hans de Smit Jodesmit@hotmail.com of 0183-503945/06-30932011

Chronisch zieke en gehandicapte gemeenteleden

 • Zuster C.W. Arkesteijn – Elsenbroek 4251 EB Vissersdijk 49
 • Zuster M.E. den Bok – Admiraal 4251 HX De Graaff 76         
 • Zuster G.N. Boote – Maas 4254 EE Maria van Reigersbergenweg 10, Sleeuwijk 
 • Zuster M.J. Bouman–Pellikaan 4251 BJ Beukenkampstraat 11
 • Zuster A. van Burgel 4251 VP Pauwelsweer 15        
 • Zuster M.C. van Burgel – den Dunnen 4251 JJ Weegbree 34  
 • Broeder H.T. Colijn 4251 GL Almsvoet 16 
 • Zuster C. Goes – de Ruijter 4251 JE Klaproos 38
 • Zuster G.M. van den Heuvel – den Dekker 4251 TZ        D’Altenaer 43
 • Zuster M.E. de Jong – Admiraal 4254 LA Vijcie 11, Sleeuwijk
 • Zuster D. Kant – van den Berge 4251 ZL Bakkerskilstraat 8
 • Broeder J. Klop 4251 XH Reeweg 11
 • Broeder A.C. Konings,  4251 XT Hofstee 2
 • Zuster B.J. Smits – van Andel 4251 VX Aalscholverstraat 5
 • Zuster G. van Straten – van Oord 4251 GL Almsvoet 19
 • Zuster A. Versluis – Oldenburg 4251 VS Raadhuislaan 2 – 109
 • Broeder J. Visser 4251 GA Nonnenweer 1

Gemeenteleden in de diverse verpleeg- en verzorgingshuizen

Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk

 • Zuster H.J.M. Roubos – Melgert
 • Zuster J.C. Visser – de Kraker

Verpleeghuis  Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem

 • Broeder L. Bras
  Zuster C. Parel – van den Heuvel

Zorgcomplex Kloosterhoeve, Kloosterweg 1, 4941 EG Raamdonksveer

 • Zuster Lilian van Hoornaar – Treffers

Verzorgingshuis Wijkestein, Azaleastraat 26, 4261 CW  Wijk en Aalburg

 • Broeder W. Versteeg

Altenastaete Thuiszorg Werkendam, Bergseveld 2, 4251 BV  Werkendam

 • Zuster J. van der Stelt

Gemeenteleden in Zorgcentrum Goezate, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam

 • Zuster C.A. Bastiaanse – de Waal kamer 2.27
 • Zuster M. Ippel – van Oord kamer 0.11
 • Zuster E.M. Ippel – Staphorst kamer 2.26
 • Zuster P. Kamerman – Klop kamer 1.13
 • Zuster G. Koppelaar kamer 0.05
 • Zuster G.C. Pruissen kamer 0.17
 • Zuster H.P. Rousse – Kraaijeveld kamer 1.10           
 • Broeder A. van der Stelt kamer 1.03
 • Broeder H. van der Stelt kamer 2.06
 • Zuster M. Vink – Visser kamer 0.10
 • Broeder J. Visser kamer 0.23
 • Zuster W.C. van Wijk – van den Heuvel  kamer 2.01

Spandoek evangelisatiecommissie
Als u/jij deze dagen bij de rotondeWerkendam in rijdt  zie je een spandoek, waarop staat ”Jezus Licht, Liefde en Hoop voor altijd”  De Here Jezus is Het Licht, Hij is liefde, Hij is de Hoop voor altijd. We mogen weten dat Hij in alle omstandigheden, en voor altijd, bij je wil zijn. We hopen dat  jij, en iedereen die dit leest, juist nu in deze dagen rondom het kerstfeest  dit mag weten.  We nodigen je van harte uit om te reageren op deze tekst op het spandoek, of andere reacties via de mail: Ecwdam@gmail.com. We wensen u/je gezegende kerstdagen en een gezegend 2022 toe!

De gezamenlijke evangelisatiecommissie van de Hervormde gemeente wijk 1 en de Gereformeerde kerk.

Uit de pastorie
Na ongeveer anderhalve week als gezin in quarantaine was het heel fijn om weer het gewone leven in te gaan. De kinderen weer naar school, mijn vrouw en ik weer aan het werk. Heel hartelijk dank voor alle betrokkenheid die we hebben mogen ervaren, de berichten, de kaarten, diverse aanbiedingen van hulp, het heeft ons goed gedaan!

We leven nu toe naar het Kerstfeest, in deze adventsweken, de eerste kerstkaarten zijn al binnen gekomen, ook daarvoor hartelijk dank! We zien uit naar goede en mooie diensten met elkaar en het kerstfeest met elkaar als gemeente te vieren. En ik hoop en bid dat iedereen de diepste betekenis van het kerstfeest (ook) dit jaar mag ervaren. Dat het geen routine of sleur zal zijn, het ene oor, het andere oor uit en over tot de orde van de dag. Maar dat we getroffen en veranderd mogen worden door het evangelie van Kerst: God werd mens.

Iedereen een gezegende kerst gewenst!

Ds. Guido van der Neut

HVD
Via Maja van den Steenhoven een gift van € 10,00 ontvangen voor de HVD. Hartelijk dank!

Bloemendienst
Ontvangen via Leny de Kraker van het PTO een gift van € 10,00 en via Johan Maaskant ook een gift van € 10,00, beiden voor de bloemendienst. Hartelijk dank!

Bloemenbussen
De bloemenbussen van wijk 1 zijn onlangs in beide kerken  geleegd. De opbrengst van het 2e halfjaar van 2021 bedroeg € 135,55.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12. Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl. Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 31 december en deze is voor twee weken.

Agenda
Zaterdag, 8 januari 2022
– 08.00 – 10.00 uur, mannenochtend, De Bron