Wijknieuws wk-47

Over op zondag
In de komende drie weken zullen in de diensten voorgaan:

D.V. zondagmorgen 28 november ds. D.M. van der Wel uit Langbroek,  1e Adventszondag. In deze dienst is er tevens voorbereiding viering Heilig Avondmaal. In de avonddienst ds. J. van Walsum uit Alblasserdam.

D.V. zondag 5 december  in de morgendienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst is er viering van het Heilig Avondmaal en worden in het bijzonder gemeenteleden uitgenodigd die aan de viering van het Heilig Avondmaal willen deelnemen. In de avonddienst ook onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut met voortzetting viering Heilig Avondmaal en dankzeging.

D.V. zondag 12 december in de ochtenddienst onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut. De avonddienst is een jeugddienst met als spreker Arie van Es uit Hardinxveld-Giessendam.

Alle diensten ook (online) en via internet en kerkradio vanuit de Biesboschkerk en Dorpskerk.

U allen gezegende (luister-) diensten toegewenst.

Censura Morum
D.V. zondag, 5 december  hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Alles wat voor u een goede viering in de weg staat of zou verhinderen kunt u bespreken op het censura morum. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Meldpunt Pastoraat  tel. 06-23402320 of 0183-503945.

Jeugddienst 12 december 2021
Zondagavond 12 december zal de volgende jeugddienst plaatsvinden. De spreker is Arie van Es en de muzikale medewerking wordt verzorgd door het  koor Tutti onder leiding van Marcel van der Poel. Het thema is ‘wie zoet is…’. Krijg je wat je verdient of krijg je juist wat je niet verdient? Benieuwd? Kom dan zondagavond 12 december naar de Biesboschkerk!

Oppas
Zondagmorgen 28 november, Dorpskerk:
0-4 jaar: Jantina en Julia Zeldenrust en Kimberley Verwoert

Zondagmorgen 5 december, Biesboschkerk:
0-4 jaar: Corine en Floortje van der  Stelt

Zondagmorgen 12 december, Dorpskerk:
0-4 jaar: Petra van de Ree en Anja Paans

Kindernevendienst tijdens morgendiensten
Voor kinderen vanaf groep 1 t/m 8  is er een kindernevendienst. De kinderen gaan na het gebed en voor de schriftlezing naar één van de zalen en komen na het dankgebed weer terug in de kerk.

Op zondagmorgen 28 november (Dorpskerk) wordt er gelezen en behandeld Lucas 2: 1-5: De volkstelling.
Leiding:
groep 1 t/m 3: Lianne en Diana
groep 4 t/m 6: Janneke en Francisca
groep 7 en 8: Linda en Renko

Op zondagmorgen 5 december (Biesboschkerk) wordt er gelezen en behandeld Lucas 1: 26-56: het lied van Maria.
Leiding:
groep 1 t/m 3: Jolanda, Jenneke en Carola
groep 4 t/m 6: Nico en Suzanne

Op zondagmorgen 12 december (Dorpskerk) heeft groep 1 t/m 6 kinderviering in De Bron en wordt er gelezen en behandeld Marcus 9: 33-37: Wie is de belangrijkste.
Leiding:
groep 1 t/m 6: Thea, Nienke, Corné, Linda, Ellen en Femke
groep 7 en 8: Judith en Rieneke

PASTORALIA

Gemeenteleven I
Zieken
Op woensdag 24 november werd Alida Crielaard – Vuurens (Richter 64, 4251 DB Werkendam) in verband met een knieoperatie in de Bergman Kliniek in Breda verwacht.  Als u dit leest dan is – als alles volgens planning is verlopen – de operatie al achter de rug. Wij hopen dat de operatie Alida brengt wat ze ervan hoopt en wensen haar veel sterkte en doorzettingsvermogen toe bij de revalidatie.

Wim en Ria de Jong (Vijcie 11, 4254 LA Sleeuwijk) hebben een zware tijd. Wim heeft zijn eerste chemokuur achter de rug en heeft nu even rust tot de volgende begint. Maar drie weken geleden kwam Ria ten val waar ze een heel pijnlijke, gecompliceerde armbreuk aan overhield. Op dinsdag 9 november is ze daaraan geopereerd, sindsdien heeft ze veel minder pijn maar het is natuurlijk wel zeer lastig en het heeft hen veel zorgen gegeven. Ze merkt wel dat ze herstelt en we bidden dat haar arm goed zal genezen. Voor Wim bidden we dat de kuren goed effect zullen hebben, en voor hen beiden en hun familie dat ze mogen merken dat onze Vader in de hemel hen draagt in dit alles.

Meerdere gemeenteleden en gezinnen zitten momenteel in quarantaine thuis, ook wij zelf als gezin. Voor zover ik weet is niemand van onze wijkgemeente momenteel heel ernstig ziek door het coronavirus. Mijn vrouw en ik hebben milde klachten en op moment van schrijven zijn onze kinderen nog steeds gezond. Daar zijn we heel dankbaar voor en we bidden dat dit zo blijft, maar bovenal bidden we voor een ieder die het momenteel zwaar heeft thuis en wellicht wel flink ziek is. Dat al diegenen mogen merken dat de Here God heel dichtbij hen is en kracht en herstel geeft.

Ds. Guido van der Neut

Gemeenteleven II
Op donderdagavond 8 november jl. is plotseling overleden zuster T. van Wijk – de Hoog, Raadhuislaan 2-220, 4251 VS. Ze mocht 88 jaar worden. In de volgende editie van Kerkklanken zal er een in memoriam staan. We wensen broeder Van Wijk, allen die hem lief zijn en allen die zuster Van Wijk zullen missen, Gods troost en bijstand toe in deze periode van rouw.

Henri Dekker

Overlijden
Op maandag 15 november jl. is ons gemeentelid broeder Hendrikus Visser, Koningssteeg 4 (4251 CD) in Werkendam op 67 jarige leeftijd overleden. Henk was sinds oktober 1974 getrouwd met Stijna.
Het afscheid van Henk kwam voor haar en de  kinderen en kleinkinderen geheel onverwacht. Henk stond nog volop in het leven en was bruisend van energie. Toch was daar het einde, nauwelijks te bevatten.
Op maandag 22 november jl. werd Henk in besloten kring begeleid naar zijn laatste rustplaats op de natuurbegraafplaats Huis ter Heide.
Wij wensen allen die verdrietig zijn vanwege het plotselinge overlijden van Hendrikus Visser van harte Gods vertroosting toe!

Hans de Smit

Huwelijksjubileum
Op woensdag 15 december hopen broeder P.A. van Rossem en zuster A.C. van Rossum van Vliet, Sportlaan 29, 4251GC Werkendam te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje mochten stappen. Een diamanten bruiloft.
Het is Gods goedheid en trouw dat Hij hen al die jaren heeft gedragen. Door goede en slechte tijden heen. Zij zijn God dankbaar dat zij nog bij elkaar mogen zijn en hopen deze gedenkwaardige dag op gepaste wijze  te vieren.

Wij feliciteren hen van harte met hun 60 jarig jubileum en bidden hen Gods nabijheid, kracht en zegen toe voor de toekomst.

B. van den Heuvel

Bloemendienst
Via Kees Sterkenburg van het P-team een gift van € 10,00 en van € 20,00 en Elsbeth Rijneveld een gift van € 20,00 ontvangen voor de bloemendienst.
Hartelijk dank!

HVD 
Via Ans ’t Hooft en Truus Sterkenburg  een gift van € 10,00 en via de bank nog een gift van € 100,00 voor de HVD ontvangen.
Hartelijk dank!

Kopij
Uw kopij kunt u aanleveren bij J.C. Maaskant, Ereprijs 12.
Bij voorkeur digitaal via j.c.maaskant@hetnet.nl. Voor de komende editie graag uiterlijk vrijdag 10 december en deze is voor drie weken.

Agenda
Maandag, 29 november:
– 15.30 – 16.45 uur, jeugdclub groep 3 en 4.
– 18.45 – 20.00 uur, jeugdclub groep 5 en 6.
– 18.45 – 20.00 uur, jeugdclub groep 7 en 8.

Woensdag, 1 december:
– 19.00 – 20.00 uur, catechisatie 12-14 jaar, De Bron.
– 19.00 – 20.00 uur, catechisatie 14-18 jaar, De Bron.

Maandag, 6 december:
20.00 uur, vergadering Algemene Kerkenraad, De Bron.

Woensdag, 8 december:
– 20.00 uur, vergadering college van kerkrentmeesters, De Bron.

Zaterdag, 11 december:
08.00 – 10.00 uur, mannenochtend, De Bron.

Maandag, 13 december:
– 15.30 – 16.45 uur, jeugdclub groep 3 en 4.
– 18.45 – 20.00 uur, jeugdclub groep 5 en 6.
– 18.45 – 20.00 uur, jeugdclub groep 7 en 8.

Woensdag, 15 december:
– 19.00 – 20.00 uur, catechisatie 12-14 jaar, De Bron.
– 19.00 – 20.00 uur, catechisatie 14-18 jaar, De Bron.

Donderdag, 16 december:
19.30 uur, vrouwenvereniging ‘Het Contact’, De Bron.